Verduurzaming versus brandveiligheid

Verduurzaming versus brandveiligheid

Hoe te verduurzamen met in achtneming van brandveiligheidseisen

In deze online sessie is de focus gelegd op een aantal actuele duurzaamheidseisen en de impact die dit heeft op de brandveiligheid. Verduurzamingseisen en -plannen worden deels gestimuleerd en deels wettelijk voorgeschreven. Dit levert in de praktijk een aanzienlijk risico in het kader van brandveiligheid, en discussies over welke wetgeving prevaleert.

De sessie heeft plaatsgevonden op dinsdag 2 mei jl.. De link om de sessie terug te kijken en de review van de sessie vind je op de archiefpagina van Sertum.