Wat weet jij van de BOEI inspecteur?

Wat weet jij van de BOEI inspecteur?

Register Gecertificeerd Onderhoudskundig Inspecteur BOEI geopend

Als je bijgaande on-line poll invult vóór 1 oktober a.s. ligt er een Maatlat voor Onderhoudskundigen voor je klaar tijdens de Sertum Erkendendag op 7 oktober a.s. in Nieuwegein. Ben je gebouwbeheerder of -eigenaar en niet Sertum geregistreerd?

Stuur dan even een mail naar info@sertum.nl en je ontvangt een uitnodiging als introducée zolang er nog plaats is.

Met de recente inrichting van het register Gecertificeerd Onderhoudskundig Inspecteur BOEI  is een belangrijke stap gezet in het aantoonbaar maken van competenties voor inspecteurs. Sertum verplicht geregistreerde inspecteurs niet tot certificering, echter opdrachtgevers kunnen hier om vragen, zoals het RijksVastgoedbedrijf.

Hobéon is het bureau dat zorgt voor de persoonscertificering. Inspecteurs die beschikken over een diploma IIV van één van de hogescholen (HU,HAN,HHS) kunnen gebruik maken van een inpassingsregeling, dit geldt ook voor de Hobéon certificaathouders IIV.

Afgesproken is dat Hobéon voor dit certificaat als Certificerende Instelling zal optreden. Sertum verzorgt hiervoor de registratie en de administratie. De praktijkexamens worden afgenomen vanaf oktober a.s.

In bijgaande on-line poll vragen we je wat je weet over de BOEI inspecteur. Als je de vragen hebt ingevuld, inclusief je e-mail adres, leggen we de Maatlat voor onderhoudskundigen voor je klaar op de Erkendendag op 7 oktober a.s. Als je de tijd neemt om deze te bestuderen zie je dat de competenties van de BOEI inspecteur uitgebreider zijn dan die onder de Maatlat inspecteur zijn omschreven.