Maatwerk inspectie


doelgerichte statusbepaling van een object


Methodieken

Voor een dergelijke inspectie worden de volgende methodieken gebruikt:

  • NEN-2767 voor de inspectie en beoordeling van de technische conditie
  • BOEI methodiek, als uitgangspunt voor de organisatie van de inspectie

 


Toepassingsgebied

De BOEI inspectie is bedoeld voor alle gebouwen en infrastructurele kunstwerken.

 


Resultaat

Het resultaat van een Maatwerk inspectie is het antwoord op de vragen die voor de opdrachtgever beantwoord moeten worden.

terug naar Inspectiemethodieken


Opbouw

Voor de samenstelling van een Maatwerk inspectie wordt als uitgangspunt de BOEI matrix gebruikt. In overleg met de opdrachtgever wordt dan bepaald welke aspecten en disciplines nodig zijn om een relevant antwoord te kunnen geven op de vastgoedvraag.

Inspectiematrix

Bouwkunde  Elektrotechniek  Werktuigbouwkunde  Transport
Brand- veiligheid BB EB WB TB
Onderhoudsconditie BO EO WO TO
Energie en duurzaamheid BE EE WE TE
Inzicht in wet- en regelgeving BI EI WI TI

 

Als bijvoorbeeld een inspectie op compliance moet worden uitgevoerd, zullen volgende aspecten geselecteerd kunnen worden.

  • veiligheid: BB, EB, WB en TB
  • conditie: WO en TO (vanwege wettelijke onderhoudsverplichtingen)
  • wet- en regelgeving: BI, EI, WI en TI

De opbouw van een dergelijke inspectie zal bepalend zijn voor het eindresultaat.


Betrokken professionals

De volgende Sertum geregistreerde inspecteurs zijn in staat om binnen een BOEI inspectie de volgende taken uit te voeren:

Erkend volgens de Maatlat Ontwerpen Voorbereiden Inspecteren Rapporteren Interpreteren  Adviseren
Erkend Onderhoudskundig Inspecteur nee ja ja ja nee nee
Erkend Onderhoudskundig Coördinator ja ja nee ja ja nee
Erkend Onderhoudskundig Adviseur ja nee nee ja ja  ja
meer informatie over de Maatlat

 

naar de Sertum registers


 

terug naar Inspectiemethodieken