Over Sertum

Over Sertum

In het register van Sertum zijn de deskundigen opgenomen die aantoonbaar beschikken over de competenties op het gebied van advisering, coördinatie of inspectie van vastgoed. De competenties worden aangetoond op basis van een diploma of met een persoonscertificaat.

Sertum is er voor:

Onderhoudsprofessionals

  • U laat zien dat u gekwalificeerd bent en over de actuele kennis beschikt
  • U wordt op basis van bewezen competenties door potentiële opdrachtgevers gevonden
  • U neemt deel aan onze jaarlijkse programma’s in het kader van permanente educatie
  • U heeft toegang tot actuele wet- en regelgeving bestaande gebouwen en installaties
  • Collega geregistreerden delen kennis met u in netwerkbijeenkomsten

Onder Registers van Sertum vindt u de verwijzingen naar de registeromschrijvingen. Onder Documenten vindt u het Reglement, Gedragscode, Kostenoverzicht en ons Privacybeleid.

Als u Sertum geregistreerd bent kunt u via “Mijn Sertum” onder andere inschrijven op kennissessies en uw persoonlijk CV samenstellen.

Opdrachtgevers en werkgevers

  • U selecteert professionals met gewaarborgde kennis op het gebied van onderhoud en beheer
  • U vindt in de registeromschrijvingen de kwalificatiecriteria voor de in te schakelen professionals passend bij uw vraag

In de diverse Registers van Sertum vindt u de expertise die u nodig heeft om op een professionele wijze invulling te geven aan het beheer en onderhoud van uw vastgoed. U kunt kandidaten vragen om een Bewijs van registratie, via Vind geregistreerden kunt u zelf verifieren of de registratie actueel is.

Sertum biedt registreerden de mogelijkheid om aan te geven of zij beschikbaar zijn voor aanvragen uit de markt. Indien u in de diverse registers kiest voor de overzichtlijst zie u welke geregistreerden beschikbaar zijn voor opdrachten uit de markt https://www.sertum.nl/register/zoeken/compact

De registers van Sertum zijn ingedeeld in functiegroepen die gebaseerd zijn op de Maatlat voor onderhoudskundigen. Deze Maatlat bevat een richtlijn met competentieprofielen voor onderhoudskundige beroepsbeoefenaars, werkzaam op het gebied van het beheer en onderhoud van vastgoed.

Opleiders

  • U kunt voor uw opleidingsprogramma gebruik maken van door de markt getoetste kwalificatiecriteria
  • U heeft de gelegenheid om programma’s voor permanente educatie aan te bieden
  • Docenten die inhoudelijke affiniteit hebben met een of meerdere registers worden kosteloos toegelaten tot het register

Sertum geeft toegang tot de registers en bewaakt deze, maar leidt niet op en examineert niet. Op de pagina Opleiders vindt u bij welke onderwijsinstellingen en examenbureau’s  u terecht kunt. Op de pagina Partners vindt u met welke partijen Sertum afspraken heeft gemaakt op het gebied van kennisdeling.

..?..