Over Sertum

Over Sertum

In het register van Sertum zijn de deskundigen opgenomen die aantoonbaar beschikken over de competenties op het gebied van advisering, coördinatie of inspectie van vastgoed.

Sertum is er voor:

Opdrachtnemers

  • U laat zien dat u gekwalificeerd bent en over de actuele kennis beschikt.
  • U wordt op basis van bewezen competenties door potentiële opdrachtgevers gevonden.

Opdrachtgevers

  • U selecteert professionals met gewaarborgde kennis op het gebied van onderhoud en beheer.
  • U heeft de kwalificatiecriteria voor de in te schakelen professionals passend bij uw vraag.

Werkgevers

  • U heeft de beschikking over diverse competentieprofielen voor de werving en selectie van medewerkers.
  • U vindt potentiële werknemers met aantoonbare professionaliteit.

Opleidingsinstituten

Sertum valideert uw opleidingen bij conformering aan de registeromschrijvingen, waardoor uw geslaagden zich duidelijk kunnen profileren.

Branchekoepels

Ontwikkelingen en onderwijsbehoeften vanuit de branche worden voorgelegd aan de onderwijsinstellingen en vormen continu de basis voor de actualisering van kwalificatiecriteria.