Registers van Sertum

Registers van Sertum

De registers van Sertum zijn ingedeeld in categorieën die de werkzaamheden van de geregistreerde duiden, te weten Adviseurs, Coördinatoren, Inspecteurs en Specialisten.


Klik voor de directe toegang tot de verschillende registers in de rechter kolom.


Adviseurs
De adviseur houdt zich in het dagelijks werk bezig met adviseren, regisseren en sturen van onderhoudsprocessen. Op dit moment vallen onder deze categorie:

In 2020 wordt hier het register Erkend Onderhoudskundig Adviseur aan toegevoegd. De competentieprofielen waaraan deze onderhoudskundige dient te voldoen worden in de loop van 2019 vastgesteld, de conceptstukken zijn te lezen op de site www.onderhoudskundige.nl


Coördinatoren
De Coördinator houdt zich in het dagelijks werk bezig met coördineren, organiseren en beheren van vastgoed. Op dit moment vallen onder deze categorie:

In 2020 wordt hier het register Erkend Onderhoudskundig Coördinator aan toegevoegd. De competentieprofielen waaraan deze onderhoudskundige dient te voldoen worden in de loop van 2019 vastgesteld, de conceptstukken zijn te lezen op de site www.onderhoudskundige.nl


Inspecteurs
De Inspecteur houdt zich in het dagelijks werk bezig met controleren, toetsen en beoordelen van vastgoed, elementen en uitgevoerde werkzaamheden. Op dit moment vallen onder deze categorie:

In 2020 wordt hier het register Erkend Onderhoudskundig Inspecteur aan toegevoegd. De competentieprofielen waaraan deze onderhoudskundige dient te voldoen worden in de loop van 2019 vastgesteld, de conceptstukken zijn te lezen op de site www.onderhoudskundige.nl


Specialisten
Deze categorie is bedoeld om specialisaties van de verschillende onderhoudskundigen te kunnen registreren. De geregistreerde vaardigheid is een toegevoegde specialisatie. Op dit moment vallen onder deze categorie:

Op dit moment is de registratie van diverse specialisaties in voorbereiding. Zodra een nieuw register wordt toegevoegd zullen wij daarover publiceren.