Registers van Sertum

Registers van Sertum

De registers van Sertum zijn ingedeeld in functiegroepen die de werkzaamheden van de geregistreerde duiden, te weten Advies, Coördinatie, Inspectie en Specialisatie.


Klik voor de directe toegang tot de verschillende registers in de rechter kolom.


Advies

De adviseur houdt zich in het dagelijks werk bezig met adviseren, regisseren en sturen van onderhoudsprocessen. Op dit moment vallen onder deze categorie:

In de loop van 2020 wordt het register Erkend Onderhoudskundig Adviseur geopend, de competenties zijn beschreven in de Maatlat voor onderhoudskundigen, 1e druk en terug te vinden op de de site www.onderhoudskundige.nl

 


Coördinatie

De Coördinator houdt zich in het dagelijks werk bezig met coördineren, organiseren en beheren van vastgoed. Op dit moment vallen onder deze categorie:

In de loop van 2020 wordt het register Erkend Onderhoudskundig Adviseur geopend, de competenties zijn beschreven in de Maatlat voor onderhoudskundigen, 1e druk en terug te vinden op de de site www.onderhoudskundige.nl

 


Inspectie

De Inspecteur houdt zich in het dagelijks werk bezig met controleren, toetsen en beoordelen van vastgoed, elementen en uitgevoerde werkzaamheden. Op dit moment vallen onder deze categorie:

In de loop van 2020 wordt het register Erkend Onderhoudskundig Inspecteur geopend, de competenties zijn beschreven in de Maatlat voor onderhoudskundigen, 1e druk en terug te vinden op de de site www.onderhoudskundige.nl

 


Specialisatie

Deze categorie is bedoeld om specialisaties van de verschillende onderhoudskundigen te kunnen registreren. De geregistreerde vaardigheid is een toegevoegde specialisatie. Op dit moment bestaan er nog geen registers in deze categorie.

Op dit moment is de registratie van diverse specialisaties in voorbereiding. Zodra een register wordt toegevoegd zullen wij daarover publiceren.