Registers van Sertum

Registers van Sertum

De registers van Sertum zijn ingedeeld in functiegroepen die de werkzaamheden van de geregistreerde duiden, te weten Advies, Coördinatie en Inspectie.

Gecertificeerd: sinds 2021 kan een inspecteur zich onder voorwaarden laten certificeren door Hobéon. Sertum draagt zorg voor de registratie van deze inspecteurs.

Erkend: na het verschijnen van de Maatlat voor Onderhoudskundigen in 2019, heeft Sertum in samenwerking met de markt, opleiders en examenbureaus gewerkt aan erkenning van de drie Maatlat profielen. In 2021 werd het register Erkend Onderhoudskundig Coördinator geopend, in 2022 zijn de Adviseur en Inspecteur gevolgd. 

Prioriteit: de registers van Gecertificeerden en Erkenden hebben prioriteit ten opzichte van onderliggende registers, dat betekent dat als een persoon als Gecertificeerd wordt geregistreerd, de registatie van registers met een lagere prioriteit vervalt. Hetzelfde geldt voor de eisen op het gebied van Permanente Educatie. Lees meer over prioriteit


Klik voor de directe toegang tot de verschillende registers in de rechter kolom.


Adviseur

De adviseur houdt zich in het dagelijks werk bezig met adviseren, regisseren en sturen van onderhoudsprocessen. Op dit moment vallen onder deze categorie:

In de loop van 2023 wordt het certificatieprogramma voor de Gecertificeerd BOEI Adviseur opgestart.


Coördinator

De Coördinator houdt zich in het dagelijks werk bezig met coördineren, organiseren en beheren van vastgoed. Op dit moment vallen onder deze categorie:


Inspecteur

De Inspecteur houdt zich in het dagelijks werk bezig met controleren, toetsen en beoordelen van vastgoed, elementen en uitgevoerde werkzaamheden. Op dit moment vallen onder deze categorie: