Registers van Sertum

Registers van Sertum

De registers van Sertum zijn ingedeeld in functiegroepen die de werkzaamheden van de geregistreerde duiden, te weten Advies, Coördinatie, Inspectie, Commissioning en Specialisatie.

Gecertificeerd: sinds 2021 wordt  onderscheid gemaakt tussen ‘normale registers’ en registers met de toevoeging ‘Gecertificeerd’ – Het verschil is dat deze geregistreerden door het externe Certificerende Instituut Hobéon (member of Kiwa) zijn gecertificeerd en worden gemonitord tijdens permanente educatie en periodieke hercertificering.

Erkend: na het verschijnen van de Maatlat voor Onderhoudskundigen in 2019, heeft Sertum in samenwerking met de markt, opleiders en examenbureaus gewerkt aan erkenning van de drie Maatlat profielen. In 2021 werd het register Erkend Onderhoudskundig Coördinator geopend, in 2022 is de Adviseur gevolgd. Wij verwachten ook in 2022 de Erkend Onderhoudskundig Inspecteur te kunnen registreren.

Prioriteit: de registers van Gecertificeerden en Erkenden hebben prioriteit ten opzichte van onderliggende registers, dat betekent dat als een persoon als Gecertificeerd wordt geregistreerd, de registatie van registers met een lagere prioriteit vervalt. Hetzelfde geldt voor de eisen op het gebied van Permanente Educatie. Lees meer over prioriteit


Klik voor de directe toegang tot de verschillende registers in de rechter kolom.


Advies

De adviseur houdt zich in het dagelijks werk bezig met adviseren, regisseren en sturen van onderhoudsprocessen. Op dit moment vallen onder deze categorie:

In de loop van 2022 wordt het register Gecertificeerd BOEI Adviseur geopend.


Coördinatie

De Coördinator houdt zich in het dagelijks werk bezig met coördineren, organiseren en beheren van vastgoed. Op dit moment vallen onder deze categorie:


Inspectie

De Inspecteur houdt zich in het dagelijks werk bezig met controleren, toetsen en beoordelen van vastgoed, elementen en uitgevoerde werkzaamheden. Op dit moment vallen onder deze categorie:

In de loop van 2021 wordt het register Gecertificeerd Onderhoudskundig Inspecteur en Gecertificeerd Inspecteur NEN2767 geopend, de competenties zijn beschreven in de Maatlat voor onderhoudskundigen, 1e druk en terug te vinden op de de site www.onderhoudskundige.nl


Commissioning

Commissioning is een kwaliteitsborgingsproces wat tot doel heeft om gedefinieerde doelstellingen en criteria van het prestatieniveau van gebouwen, systemen en installaties te verifiëren en documenteren. De Geregistreerde commissioners hebben hun eigen taken en verantwoordelijkheden binnen het commissioning proces.

  • Commissioning Autoriteit (inschrijving nog niet geopend)
  • Commissioning Manager (open voor inschrijving sinds oktober 2020)
  • Commissioning Specialist (inschrijving nog niet geopend)

Voor een betere duiding van Commissioning, en voor de Maatlat voor Commissioners verwijzen wij naar de site van de Dutch Building Commissioning Association (DBCA)


Specialisatie

Deze categorie is bedoeld om specialisaties van de verschillende onderhoudskundigen te kunnen registreren. De geregistreerde vaardigheid is een toegevoegde specialisatie. Op dit moment bestaan er nog geen registers in deze categorie.

Op dit moment is de registratie van diverse specialisaties in voorbereiding. Zodra een register wordt toegevoegd zullen wij daarover publiceren.