Bescherming persoonsgegevens

Bescherming persoonsgegevens

Sertum is een openbaar register. Wij publiceren gegevens van onze erkende onderhoudsdeskundigen op internet. Kandidaten voor registratie vullen bij inschrijving de gegevens in die van belang zijn voor de registratie. Hierin is aangegeven welke informatie openbaar is en zichtbaar wordt gemaakt op onze website, en welke alleen voor administratieve doeleinden wordt gebruikt. Bij deze inschrijving verstrekken zij goedkeuring voor de publicatie van gegevens. Zonder deze goedkeuring van publicatie kan geen registratie plaatsvinden.

Sertum werkt conform de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). Dit betekent concreet voor de erkenden recht op inzage en het recht op correctie en verwijdering. De geregistreerden kunnen met een eigen inlog de eigen gegevens aanpassen.

Gepubliceerd worden:

  • Certificaat of diploma waarmee hij of zij is ingeschreven in een van de registers en het jaar dat het diploma is behaald.
  • Naam en profielfoto, optioneel de voornaam en een mobiel telefoonnummer (eigen keuze van de erkende).
  • Naam, adres en de contactgegevens van de werkgever.

Naar het volledige Privacy beleid Stichting Sertum.