Documenten

Op deze pagina kunt u alle algemeen geldende documenten inzien en downloaden.


 

 

 

Beschikbare documenten:

 

 

 


Reglement

Bij registratie hebben alle geregistreerden aangegeven zich te zullen houden aan dit reglement. Vervolgens zijn alle bij Sertum betrokken personen gebonden aan dit reglement, het regelt de taken, verantwoordelijkheden en processen die zich binnen Sertum afspelen. Dit geldt voor het Sertum bureau, het bestuur, en alle verbonden commissies.

Versie 1.3 – het Reglement is in november 2020 aangepast met als doel om de wijzigingen in de PE structuur aan te kondigen en de regeling betreffende schorsing te verduidelijken.

Versie 1.4 – het Reglement is in december 2021 aangepast met als doel om introductie van de persoonscertificatie en de accreditatie hiervan te omschrijven.

Versie 1.5 – het Reglement is in december 2022 aangepast met als doel om introductie van het PE puntensysteem te definieren en de rol van de accrediterende partijen te duiden met hierin het onderscheid in registratie al dan niet op basis van persoonscertificatie.

Versie 1.6 – het Reglement is voorzien van de mogelijkheid (2.1) voor “associates” om zich aan te sluiten, waaronder een Sertum Senior regeling

 

Reglement  versie
 1.6 datum  01-12-2023

 

 

omhoog


Gedragscode

Elke professional die is ingeschreven in één van de Sertum registers heeft aangegeven zich te houden aan deze gedragscode.

Onze gedragscode heeft tot doel:

  • Sertum geregistreerden te positioneren in de samenleving in het algemeen en in de onderhoudsadviespraktijk in het bijzonder;
  • persoonlijke verantwoordelijkheden van de Sertum geregistreerden bij het geven van adviezen te benoemen;
  • basis te bieden voor het beoordelen van conflicten tussen Sertum geregistreerden onderling of met derden;
  • richtlijnen te geven voor de beroepsmatige omgang tussen Sertum geregistreerden onderling;
  • Sertum geregistreerden een onderscheidend vermogen te bieden met betrekking tot hun vakbekwaamheid in de Nederlandse samenleving.

Versie 2.0 – deze Gedragscode is in 2019 aangepast, waardoor deze direct aansluit bij de in de Maatlat voor onderhoudskundigen (1e druk) beschreven autonomie en attitude van onderhoudskundigen.

Gedragscode versie
2.0 datum 01-10-2019

 

 

omhoog


Kostenoverzicht

Het op dit moment geldende en meest actuele kostenoverzicht kunt u hieronder inzien en/of downloaden.

2021 v 1.1 – Het prijsniveau is omlaag gebracht ten opzichte van 2020, nieuw is dat geregistreerden voor een eenmalig bedrag toegang kunnen krijgen tot alle online kennissessies. Vervolgens zijn ook prijzen opgenomen voor certificering bij Hobeon (part of Kiwa) voor alle Erkende Onderhoudskundigen registers volgens de Maatlat.
2021 v 1.2 – Het prijsniveau is ongewijzigd gebleven, de indeling is verduidelijkt, de kostensoorten zijn via artikelnummers aan het geldende Reglement gekoppeld.

Kostenoverzicht 2024 versie
1.4 datum 01-12-2023

 

 

omhoog


Privacybeleid

Om als openbaar register te kunnen werken onder de bepalingen van de wet Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) heeft Sertum haar privacybeleid geformuleerd. Dit beleid is van toepassing op alle personen en bedrijven die voor of namens Sertum werkzaamheden uitvoeren, betaald of onbetaald.

Privacybeleid versie
1.1 datum 01-01-2019

 


 

omhoog