Onze kernwaarden

Onze kernwaarden

Sertum is het énige onafhankelijke register voor erkende onderhoudsdeskundigen in Nederland. Onze kernwaarden sturen onze keuzes in alles wat we doen.

Onafhankelijk

Onafhankelijkheid is belangrijk voor ons. De operationele taken van Sertum worden door een stichtingsbureau uitgevoerd onder toezicht van het bestuur. Inhoudelijke beoordeling van examens en exameneisen gebeurt buiten de directe invloed van Sertum.

Integer

We nemen onze verantwoordelijkheid naar opdrachtgevers, onderhoudsdeskundigen en opleiders zeer serieus. Het bestuur werkt op vrijwillige basis, we zijn waakzaam op de borging van onze onafhankelijkheid en voorkomen te allen tijde belangenverstrengeling.

Betrokken

We zijn betrokken en volgen hoe het vak onderhoudskunde zich continu door ontwikkelt. Dit gebeurt via contact met onze geregistreerden, onze klankbordgroep in diverse bijeenkomsten en periodiek overleg met onze kennispartners.

Toegankelijk

De lat ligt hoog als het gaat om toelating op basis van kwalificatie eisen. Echter financieel mag de erkenning geen belemmering zijn. De kosten voor toegang, continuering en permanente educatie moeten proportioneel zijn. Alle geregistreerden ontvangen het boekje “Wet- en regelgeving bestaande gebouwen en installaties” jaarlijks.

Daarnaast zijn alle geregistreerden van harte welkom op onze jaarlijkse erkendendag in oktober.