Onderhoud is een vak

Onderhoud is een vak

Meer dan de helft van het werk in de bouw heeft te maken met onderhoud aan gebouwen, woningen en infrastructuur. Als het gaat over de gebouwde omgeving worden studenten overwegend opgeleid onder de vlag van nieuwbouw en vastgoedontwikkeling.  Dat kan en moet anders.

Onafhankelijk de kwaliteit bewaken
Daarom werd in 2004 Sertum opgericht. Het doel: het niveau van vastgoedonderhoud en technisch beheer continu verbeteren door de kwaliteit van het vak onderhoudskunde op een onafhankelijke manier te bewaken. Dit gebeurt op basis van de Maatlat voor onderhoudskundigen, een richtlijn met competentieprofielen voor onderhoudsprofessionals, werkzaam op het gebied van het beheer en onderhoud van vastgoed

Advies
De adviseur vertaalt het beleid en de vragen van de assetmanager of gebouweigenaar naar het tactisch niveau. Op basis van vastgesteld beleid en doelstellingen van een opdrachtgever is de adviseur verantwoordelijk voor het waarborgen van de vereiste kwaliteit en beschikbaarheid van een object of verzameling van objecten, op basis van vast te stellen technische en gebruiksprestaties.

Management
Vanuit het Post-MBO onderwijs werden in 2004 technisch beheerders en projectleiders onderhoud opgeleid. Dit waren de eerste ‘Onderhoudskundigen’, geëxamineerd vanuit een centraal examenbureau, vallend onder de Comog (Consultants Onderhouds Management Onroerend Goed). Sinds 2020 worden projectleiders en technisch beheerders die voldoen aan de eisen van de Maatlat voor onderhoudskundigen geregistreerd als Erkend Onderhoudskundige Vastgoed.

Inspectie
De basis voor elke onderhoudsinspecteur is de NEN 2767 ‘Conditiemeting van bouw- en installatiedelen’. Erkend Onderhoudskundig Inspecteurs volgens de Maatlat hebben aantoonbaar aanvullende competenties. Daarnaast zijn er inspecteurs gekwalificeerd op basis van bepaalde specialismes. De woninginspecteur voldoet aan de NTA-8060, en de Gecertificeerd Onderhoudskundig Inspecteur BOEI, is gekwalificeerd op basis van het door het Rijksvastgoedbedrijf ontwikkelde handboek RVB-BOEI.

In 2024 bestaat Sertum 20 jaar, een register waarin onderhoudsprofessionals zich op basis van hun competenties kunnen profileren.  Heeft u vragen, ideeën of suggesties om het vakgebied nog verder op de kaart te zetten? Laat het ons weten via info@sertum.nl.

Competenties
Deze basiscompetenties zijn in samenspraak met toonaangevende kennispartners en onderwijsinstellingen opgesteld en zijn vastgesteld in de vorm van een richtlijn. De richtlijn, de Maatlat genoemd, is gebaseerd op de volgende profielen:

ADVISEUR VASTGOED
adviseren – regisseren – sturen

COÖRDINATOR VASTGOED
coördineren – organiseren – beheren

INSPECTEUR VASTGOED
controleren – toetsen – beoordelen


De Maatlat is gepresenteerd tijdens het Sertum symposium op 3 oktober 2019. Op basis hiervan kunnen de deskundigen uit de diverse Sertum registers in 2020 erkenning aanvragen indien zij aantoonbaar over deze basiscompetenties beschikken. 

Wilt u informatie of meedenken over deze competentieprofielen?
Lees meer op de aparte website www.onderhoudskundige.nl