Onderhoud is een vak

Onderhoud is een vak

Meer dan de helft van het werk in de bouw heeft te maken met onderhoud aan gebouwen, woningen en infrastructuur. Toch worden studenten nog steeds overwegend opgeleid onder de vlag van nieuwbouw en vastgoedontwikkeling.  Dat kan en moet anders.

Onafhankelijk de kwaliteit bewaken
Daarom werd in 2004 Sertum opgericht. Het doel: het niveau van vastgoedonderhoud en technisch beheer continu verbeteren door de kwaliteit van het vak onderhoudskunde op een onafhankelijke manier te bewaken.

Onderhoudskundige vastgoed
Vanuit het Post-MBO onderwijs werden in 2004 technisch beheerders en projectleiders onderhoud opgeleid. Dit waren de eerste ‘Onderhoudskundigen’, geëxamineerd vanuit een centraal examenbureau, vallend onder de Comog (Consultants Onderhouds Management Onroerend Goed)

Inspecteur vastgoed
Enkele jaren later gaf het Rijksvastgoedbedrijf (destijds Rgd) de aanzet tot methodisch werken voor inspecties van het eigen vastgoed. Vanuit deze methodiek ontstond de NEN-2767 ‘Conditiemeting van bouw- en installatiedelen’, die de basis vormt voor onze registers van inspecteurs. Het Rijksvastgoedbedrijf ontwikkelde het handboek RVB-BOEI, inspecteurs die bekwaam zijn in het toepassen van deze methodiek zijn in het Sertum register vindbaar als Inspecteur RVB-BOEI. 

Adviseur RVB-BOEI
De deskundigen die de inspecties vertalen in actieplannen zijn vindbaar in het register Adviseur RVB-BOEI. Deze deskundigen hebben als hoofdtaak de inspecties te interpreteren conform de door het Rijksvastgoedbedrijf voorgeschreven beoordelingsmethodiek.

Visie 2020
Inmiddels zijn er meer -specialistische- registers ontstaan, waaronder een register voor woninginspecteurs en een register voor methodiek NEN-2767 als voorportaal voor inspecteurs. Met deze verbreding groeit ook de diversiteit in functionaliteiten van de deskundigen en dat vraagt om duidelijkheid. Wij namen het initiatief voor het creëren van die duidelijkheid. Met als doel om deskundigen niet alleen op basis van functionele benamingen te registreren, maar ook vindbaar te maken op basis van de basiscompetenties van de deskundigen.

Competenties
Deze basiscompetenties zijn in samenspraak met toonaangevende kennispartners en onderwijsinstellingen opgesteld en zijn vastgesteld in de vorm van een richtlijn. De richtlijn, de Maatlat genoemd, is gebaseerd op de volgende profielen:

ADVISEUR VASTGOED
adviseren – regisseren – sturen

COÖRDINATOR VASTGOED
coördineren – organiseren – beheren

INSPECTEUR VASTGOED
controleren – toetsen – beoordelen


De Maatlat is gepresenteerd tijdens het Sertum symposium op 3 oktober 2019. Op basis hiervan kunnen de deskundigen uit de diverse Sertum registers in 2020 erkenning aanvragen indien zij aantoonbaar over deze basiscompetenties beschikken. 

Wilt u informatie of meedenken over deze competentieprofielen?
Lees meer op de aparte website www.onderhoudskundige.nl