Professioneel opdrachtgeverschap in vastgoedonderhoud

Professioneel opdrachtgeverschap in vastgoedonderhoud

Symposium ter gelegenheid van het 15 jarig jubileum van Sertum

Dit jaar bestaat Sertum 15 jaar!

Wat toen begon als bescheiden REOV Register Onderhoudskundigen Vastgoed is nu uitgegroeid tot een volwassen register waarin meer dan 500 deskundigen op het gebied van onderhoud en beheer vindbaar zijn. Die groei zet nog steeds door. Niet alleen in omvang, maar ook in werkgebieden, disciplines, expertises en competenties.

Om stil te staan bij waar we nu zijn en waar we naartoe gaan, vieren we ons 15-jarig jubileum op donderdagochtend 3 oktober met een symposium over professioneel opdrachtgeverschap.

Richtlijn voor competentieprofielen

Tijdens ons vorige jubileum in 2014 stond de vraag naar deskundigheid centraal. Welke expertise nodig zou zijn in 2020 en hoe deze gevonden zou kunnen worden. Met de inbreng van brancheorganisaties en onderwijsinstellingen gaven wij het antwoord op die vragen vorm in een richtlijn. Met die richtlijn, de MAATLAT, kunnen opleiders, gebouweigenaren en -beheerders, facility- en assetmanagers, adviseurs en werkgevers competenties voor onderhoud en beheer van vastgoed toetsen. Zodat zij passende deskundigheid kunnen vragen en aanbieden.

De MAATLAT wordt tijdens het symposium op 3 oktober gepresenteerd, waarna we ook bespreken hoe opdrachtgevers hier gebruik van kunnen maken. Wat dit betekent voor de uitvraag, de projectorganisatie en de eigen rol en verantwoordelijkheid, komt daarbij ook aan de orde.

Op weg naar professioneel opdrachtgeverschap in 2025

Want de vraag die op weg naar 2025 centraal staat is hoe u als gebouwbeheerder of -eigenaar professioneel invulling kunt geven aan uw rol en verantwoordelijkheid als opdrachtgever. Hoe bekwaam moet u als opdrachtgever zijn om de opdracht zodanig te verlenen dat deze ook daadwerkelijk de vraag gaat beantwoorden die hieraan ten grondslag ligt? En hoeverre kunnen uitvoerende en adviserende partijen hieraan bijdragen? Is de opdrachtgever anno 2025 nog wel in staat om de juiste vraag te stellen of is dit niet meer nodig, omdat opdrachtnemers en adviseurs het domein van vastgoedonderhoud en beheer hebben overgenomen?

Het programma start om 9:00 uur en wordt om 12:30 uur afgesloten met een lunch. Sertum organiseert het symposium in een gezamenlijk event met Building G100.  Na de lunch is er gelegenheid om deel te nemen aan het programma van het event van Building G100

U kunt zich via deze link inschrijven.

Lees verder

Competentieprofielen onderhoudskundigen

Maatlat voor onderhoudskundigen vastgoed nagenoeg gereed

Bijna is het zover. Tot 1 juli as. is er nog de mogelijkheid voor suggesties en opmerkingen, daarna zullen de competentieprofielen worden vastgesteld in een richtlijn met als titel de Maatlat voor onderhoudskundigen vastgoed. De  Maatlat zal gepubliceerd worden na de presentatie tijdens het symposium ter gelegenheid van het 15 jarig jubileum van Sertum op 3 oktober as. Nadere informatie hierover volgt na de zomervakantie.

Voor zover u als opdrachtgever, werkgever, deskundige of geinteresseerde vragen hebt of uw reactie kenbaar wil maken kan dit op www.onderhoudskundige.nl

 

 

Lees verder

Kennissessies onderhoudstechniek

Eindhoven, Ridderkerk, Apeldoorn

De kennissessies van Sertum in juni hebben een technische basis. In deze sessies geven we deze basis voor iedereen die behoefte heeft aan aanvullende bouwtechnische kennis om degradatie van bouwdelen beter te kunnen doorgronden. Voor de specialisten die meer willen weten over de disciplines buiten hun eigen werkgebied en voor de generalisten die op zoek zijn naar diepgang.

Deze kennissessies maken deel uit van het verplichte keuzeprogramma voor de Comog Onderhoudskundigen Vastgoed uit het Sertum register.

 

 

Lees verder

Competentieprofielen voor vastgoedonderhoud

consultatieronde bijna afgerond

De competentieprofielen voor vastgoedonderhoud worden na de zomer vastgesteld. Enkele opleiders anticiperen hier nu al op met de inrichting van hun currucila. Ook worden de profielen nu al toegepast voor de werving van personeel, zie onderstaande vacaturetekst.

Er is tot de zomer nog ruimte voor suggesties. Nadere info vindt u op de site www.onderhoudskundige.nl, hier kunt u ook uw reactie of suggesties plaatsen.

 

 

 

Lees verder

Laatste kennissessie prestatiemeting

meten hoe partijen voldoen aan verwachtingen

In de serie kennissessies “Aan de slag met prestatiemeting ”  wordt ingegaan op de praktische toepasbaarheid van 14 gedefinieerde prestatieindicatoren voor vastgoedonderhoud projecten of voor technisch beheer.  Komende dinsdag is de laatste sessie in Ridderkerk.

Interesse? Suggesties? Laat het ons weten. https://www.sertum.nl/Kennissessies-prestatiemeting/

 

 

 

Lees verder

Aan de slag met prestatiemeting

toepasbaar maken van prestatie-indicatoren

In april start de nieuwe serie kennissessies in het kader van Permanente Educatie. Het thema is “Aan de slag met prestatiemeting “.  Er wordt doorgepakt op de in 2018 geformuleerde prestatie-indicatoren voor vastgoedonderhoud. Doel is validatie mogelijk maken om hiermee aan te tonen dat partijen aan gestelde prestatie eisen voldoen. Door de docent zullen voorbeelden en suggesties worden gedaan om de prestaties te meten. In de groepsgewijze opdrachten zullen deze door de deelnemers verder uitgewerkt worden, en zullen voorbeelden uit de praktijk worden gegeven.

Interesse? Suggesties? Laat het ons weten. https://www.sertum.nl/aan-de-slag-met-prestatiemeting/

 

 

 

Lees verder

Laatste i -Training Wet- en regelgeving

veel herkenning bij de deelnemers

Komende dinsdag 26 februari vindt de laatste training wet- en regelgeving voor beheerders plaats in Zoetermeer. Het is de laatste uit een serie van 4 bijeenkomsten, waarin ingegaan wordt op de praktische toepassing van het zakboekje van Sertum. De deelnemers herkennen de gemeenschappelijke uitdaging om de continu veranderende regelgeving beheersbaar te houden in de eigen organisatie.

De sessie is niet voor de geregistreerden uit het Sertum register bedoeld, zij volgend de verplichte PE sessies in november.

Zie onze flyer voor meer informatie.

 

Lees verder

i -Trainingen Wet- en regelgeving van start

Binnenkort starten de trainingen wet- en regelgevingen voor beheerders en eigenaren. Let wel, dit is niet voor de geregistreerden uit het Sertum register maar voor de geinteresseerden die de basiskennis missen.  In één middag bent u volledig op de hoogte, ontvangt u het nieuwe zakboekje 2019 en krijgt u deskundig advies.

We organiseren de trainingen op

  • 6 februari in Arnhem
  • 12 februari in Gemert
  • 19 februari in Utrecht
  • 26 februari in Zoetermeer

Zie onze flyer voor meer informatie.

Lees verder