i Training wet- en regelgeving 2023

i Training wet- en regelgeving 2023

update Kinepolis Utrecht 1 maart 2023

Sertum organiseert samen met Building G100 op 1 maart 2023 de jaarlijkse interactieve training over de nieuwe wet- en regelgeving voor bestaande gebouwen en installaties. De training is bedoeld voor gebouwbeheerders die niet in het Sertum register zijn opgenomen. Het nieuwe zakboekboek “Wet- & regelgeving bestaande gebouwen en installaties 2023” is inbegrepen bij deze training. De i-Training vindt plaats op 1 maart 2023 van 14:00 tot 17:00 uur in Kinepolis Jaarbeurs Utrecht.

Meer informatie over de i-Training vind je hier.

Lees verder

Sertum in 2023

ontwikkelingen van de diverse registers

Sertum volgt de ontwikkelingen binnen het vakgebied continu, onder meer gevoed door de Sertum klankbordgroep en Raad van Advies. Op weg naar het jubileumjaar 2024 gaat onze missie meer uitgedragen worden naar de opdrachtgevers van Sertum geregistreerden.

De introductie van de Maatlat voor Onderhoudskundigen in 2019 heeft er toe geleid dat opleiders en examenbureau’s hun programma’s aanscherpen. Vorig jaar heeft het RVB zich, samen met het de landelijke Politie, uitgesproken dat voor het contracteren van inspecteurs de Onderhoudskundig Inspecteur van de Maatlat het minimum niveau zal zijn.

Ook zijn systeemwijzigingen aan de orde, zoals bijvoorbeeld de komende updates voor het Handboek RVB-BOEI en de NEN2767, die gevolgen hebben voor de Sertum geregistreerden. De programma’s voor Permanente Educatie (PE) die Sertum de komende jaren aanbiedt staan in het teken hiervan, waarbij de Maatlat voor Onderhoudskundigen steeds meer de norm zal zijn. Voor de meeste geregistreerden betekent dit dat buiten de updates wet- en regelgeving ook aanvullende e-learning of (online) live programma’s  gevolgd moeten worden.

Sertum legt de lat hoog als het gaat om toelating op basis van kwalificatie eisen. Echter financieel mag de erkenning geen belemmering zijn. De kosten voor toegang, continuering en permanente educatie moeten proportioneel zijn. Sertum biedt de PE programma’s aan zonder extra kosten, met uitzondering van de programma’s voor de Gecertificeerd Onderhoudskundig Inspecteur BOEI, die dienen te voldoen aan de Hobéon eisen.

De ontwikkelingen hebben in grote lijnen de volgende gevolgen voor de registers:

Klik voor de concrete uitwerking op de bijbehorende link.

Het vakgebied van onderhoud en technisch beheer blijft altijd in beweging. Sertum beweegt mee en stuurt waar dat kan. Heb je ideeën, wil je meedenken, laat het ons weten er is altijd ruimte voor initiatieven. Dat kan via onze klankbordgroep, of naar het stichtingsbureau.

Lees verder

e-learning Expertvisie brandveiligheid

laatste kans

De afgelopen weken heb je als Sertum geregistreerde het eerste e-learning programma kunnen volgen. Het programma is van september tot eind november beschikbaar gesteld. Voor degene die dit gemist heeft bieden we nog even de gelegenheid om in te schrijven. Eind van dit jaar is de video alleen nog te raadplegen via het Sertum archief, zonder de interactie die het e-learning programma nu biedt. Je kunt je nog inschrijven via bijgaande link.

Lees verder

Review Erkendendag 2022

Opwaardering BOEI inspecteur naar Maatlat Inspecteur

Dit jaar heeft onze jaarlijkse Erkendendag plaatsgevonden op twee lokaties. Op 20 oktober in Lelystad, en op 27 oktober in Tilburg. Het voelde goed om elkaar weer in een inspirerende omgeving te ontmoeten. Na de rondleiding in het Aviodrome dan wel de LocHal is ingegaan op het programma van Permanente Educatie. De online sessies worden vanaf 2023 zoals afgelopen 2 jaar  aangeboden via live sessies met GoToTraining. Nieuw is dat deze ondersteund gaan worden met e-learning programma’s van Envire en Flowsparks.

(meer…)

Lees verder

Intervisie ontwerpnorm NEN-2767-2

op verzoek van Techniek Nederland

De NEN 2767-2 voor conditiemeting ondergaat binnenkort een update. Afgelopen week gingen Onderhoudskundigen van Sertum hierover met elkaar in gesprek, de resultaten hiervan zullen eind deze maand worden gebundeld en verstrekt als advies aan de normcommissie. Op speciaal verzoek wordt deze intervisie op maandag 26 september van 15:30 tot 16:30 uur exclusief aangeboden aan de leden van Techniek Nederland. Leden die hun opmerkingen of suggesties over het normontwerp willen delen worden uitgenodigd om zich hier aan te melden. De deelnemers worden wel geacht zich in te lezen en kennis te nemen van het normontwerp voorafgaand aan de sessie. Klik hier voor toegang tot het normontwerp.

Lees verder

Najaarsprogramma Sertum

laatste maanden van 2022

De laatste 4 maanden van het jaar staan er veel activiteiten op het programma.

  • 7 en 13 september: intervisie normontwerp NEN2767-2:2008
  • medio september komt de interactieve video Brandveiligheid beschikbaar
  • 20 en 27 oktober Erkendendag (Lelystad en Tilburg)
  • interactieve update wet- en regelgeving november

Sertum geregistreerden worden via de berichtgeving per mail en via de besloten Linkedin groep Sertum Erkende Onderhoudskundigen op de hoogte gehouden. Ook kan hiervoor onze pagina kennissessies worden geraadpleegd.

 

Lees verder

Nieuwe versie NEN2767-2 onderweg

7 en 13 september

7 en 13 september

De NEN-2767:2008 wordt binnenkort aangepast. Het normontwerp NEN2767-2 is recentelijk gepubliceerd en beschikbaar voor commentaar tot 1 oktober 2022. In deze eerste intervisie stelt Sertum haar geregistreerden in de gelegenheid om hier gezamenlijk op te reageren. De update van de norm beschikt over gebrekenlijsten om uniforme beoordeling te kunnen borgen. Tevens wordt er onderscheid gemaakt in gebreken in relatie tot de conditie (technische staat) en gebreken die voortkomen uit aanvullende facultatieve (specialistische)inspecties of onderzoeken. Meer hierover is terug te vinden in de review van de Expertvisie die door Johan Smit werd verzorgd hierover in april 2022. Een korte samenvatting van het normontwerp vind je hier.

Lees verder

i-Training wet- en regelgeving

succesvolle editie 17 mei 2022

Op dinsdag 17 mei verzorgde Sertum samen met Building G100 de i-Training wet- en regelgeving bestaande gebouwen en installaties voor  beheerders en vastgoed- en assetmanagers. Dit was een herhaling van de sessie die plaatsvond in februari eerder dit jaar. De volgende editie zal plaatsvinden in februari 2023.

Lees verder

Register Onderhoudskundig Adviseurs geopend

inschrijven met SCEV diploma Asset- en Onderhoudsmanager Vastgoed

In 2019 publiceerde Sertum, het register van erkende onderhoudsdeskundigen vastgoed, de Maatlat voor onderhoudskundigen. Dit om voor gebouweigenaren en -beheerders, facility- en assetmanagers, maar ook voor de onderhoudskundigen zelf een kader te bieden waarmee de passende deskundigheid kan worden gevraagd of aangeboden. In 2020 zijn de eerste Onderhoudskundig Coördinatoren conform deze Maatlat geregistreerd in het Sertum register. Nu is ook het register voor Onderhoudskundig Adviseurs geopend. Op basis van het SCEV diploma Asset- en Onderhoudsmanager Vastgoed kunnen kandidaten zich laten registreren.

Lees verder

Webinar NEN 8026

Beleidskader voor instandhouding gebouwde omgeving

In 2020 verzorgde Sertum een kennissessie in de aanloop naar de vaststelling van de NEN 8026. Deze norm gaat het proces vaststellen om de vastgoedstrategie en het vastgoedbeleid te vertalen in het onderhoudsbeleid. Op woensdag 16 maart organiseerde NVDO een webinar over de actuele status hiervan. (meer…)

Lees verder