Kennissessies

Kennissessies

Bijblijven in het vakgebied

Sertum geregistreerden moeten bijblijven op hun vakgebied. De verplichtingen per register zijn terug te vinden in de betreffende registeromschrijvingen.

Lees meer over PE-Verplichtingen, en PE-Punten  wat moet of mag, wat telt, hoeveel en wanneer… 


Aanbod

Geregistreerden kunnen kiezen uit door Sertum georganiseerde expertvisies en een aanbod dat wordt verzorgd door derden.
Het aanbod van derden betreft:

Let op voor deelname aan kennissessies van derden kunnen kosten verbonden zijn.

Indien je hebt deelgenomen aan een kennissessie georganiseerd door derden laat dit dan weten aan ons secretariaat info@sertum.nl. Als je een bewijs van deelname meestuurt zorgen wij voor de registratie.


Sertum – Melford 

Deelname aan de update wet- en regelgeving verzorgd door Melford en de Sertum Expertvisies zijn in begrepen in de jaarlijkse prolongatiekosten.

Agenda voor Geregistreerden

 • Basistraining wet- en regelgeving

  Voor nieuwe geregistreerden

  De onderhoudskundigen die voor het eerst in een van de Sertumregisters zijn toegelaten worden geacht de “Basistraining Wet- en regelgeving bestaande gebouwen en installaties” te volgen. Als eerste wordt uitleg gegeven over het algemeen bouwrecht, woningwet en het Bouwbesluit, de zorgplicht en de gevolgen van de komende omgevingswet. Daarna wordt ingegaan op de ...

  Lees verder
 • Expertvisie NEN-2767

  14 en 21 april

  In twee sessie is door Johan Smit toelichting gegeven op de komende wijzigingen. De NEN-2767 is voor onderhoudskundigen vastgoed een essentiële norm. Deze norm schept uniformiteit in de opname van gebreken t.b.v. het bepalen van de conditie van bouwdelen van beheerobjecten. Er is een update van de NEN 2767 deel 2 op ...

  Lees verder
 • Expertvisie kwaliteitsborging voor onderhoud en renovatie

  21 juni

  De Wet kwaliteitsborging voor het bouwen gaat samen met de omgevingswet naar verwachting in per 1 januari 2023. Deze wet gaat gelden voor nieuwbouw maar ook voor vergunningsplichtige verbouwingen en renovaties. Wanneer ben je vergunningsplichting en hoe zit het met niet-vergunningsplichtige werkzaamheden? Wanneer heb je een kwaliteitsborger nodig?

  Bovendien worden er bepalingen in het Burgerlijk ...

  Lees verder
 • Intervisie normontwerp NEN2767-2

  7 en 13 september

  De NEN-2767:2008 wordt binnenkort aangepast. Het normontwerp NEN2767-2 is recentelijk gepubliceerd en beschikbaar voor commentaar tot 1 oktober 2022. In deze eerste intervisie stelt Sertum haar geregistreerden in de gelegenheid om hier gezamenlijk op te reageren. De update van de norm beschikt over gebrekenlijsten om uniforme beoordeling te kunnen borgen. Tevens wordt ...

  Lees verder
 • Expertvisie brandveiligheid

  september

  Regelgeving op het gebied van brandveiligheid is altijd in ontwikkeling, en vaak gestuurd door incidenten. Met name het liftdrama in de galerijflat aan het Gelderseplein in Arnhem heeft geleid tot aanscherping van regelgeving. Peter-Willem van Calis gaat in op het belang van de zorgplicht, en in het bijzonder op de regelgeving over de beperking van ...

  Lees verder
 • Onderhoudskundig Inspecteur in 2023

  oktober

  BOEI inspecteurs die er niet voor gekozen hebben om zich laten registreren op basis van een persoonscertificaat krijgen in de loop van 2023 de gelegenheid om hun profiel op te waarderen naar Erkend Onderhoudskundig Inspecteur conform de Maatlat voor Onderhoudskundigen. Dit geldt voor de BOEI inspecteurs die niet gekozen hebben om op basis van een ...

  Lees verder
 • Erkendendag

  20 en 27 oktober

  In het komende najaar zal onze jaarlijkse Erkendendag plaatsvinden. Normaliter vindt deze plaats op één lokatie in de tweede week van oktober. Mede op verzoek van de klankbordgroep bieden we je dit jaar de mogelijkheid om te kiezen tussen twee lokaties. Dit heeft enerzijds te maken met volle agenda’s, waardoor niet iedereen ...

  Lees verder
 • Update wet-en regelgeving

  november

  In november start het programma update wet- en regelgeving. Dit bestaat uit een video, een toets en een online toelichting. De video is interactief waarmee de kennisoverdracht effectiever is. Op basis van de video moet je in staat zijn de toets met goed gevolg af te leggen. Als je niet slaagt voor de toets wordt ...

  Lees verder

Archief

Presentaties en reviews van de kennissessies die eerder hebben plaatsgevonden zijn te raadplegen in het geregistreerden archief. Dit archief vind je onder “Mijn Sertum”. Hiervoor dien je wel eerst ingelogd te zijn.