Kennissessies

Kennissessies

Welke verplichtingen gelden?

In de diverse registeromschrijvingen kun je terugvinden welke Permanente Educatie verplichtingen gelden voor het register waarin je bent ingeschreven. Hierbij wordt onderscheid gemaakt tussen geregistreerden op basis van een Hobéon persoonscertificaat en overige geregistreerden, die op basis van een door Sertum geaccepteerd diploma of certificaat  toegelaten zijn.

Hobéon gecertificeerden

Geregistreerden op basis van een Hobéon persoonscertificaat dienen te voldoen aan de eisen van Permanente Educatie volgens de Hobéon Regeling Certificatiesysteem Onderhoudskundige Vastgoed. Deze programma’s kunnen gevolgd worden via de HAN of de HU/Helix. Zie onderstaand actueel aanbod voor de mogelijkheden in 2022.

Vastgoed Permanente Educatie – BOEI (han.nl)

Programma van Permanente Educatie voor Inspecteurs en Adviseurs Vastgoed 2022 – Helix Academy

Overige geregistreerden

Voor het overgrote deel van de geregistreerden op basis van een Sertum geaccepteerd diploma of certificaat geldt verplichte deelname aan de jaarlijkse update wet- en regelgeving. De Erkend Onderhoudskundig Coördinatoren en de COV-ers hebben aanvullende c.q. afwijkende verplichtingen.

Archief

Presentaties en reviews van de kennissessies die eerder hebben plaatsgevonden zijn te raadplegen in het geregistreerden archief. Dit archief vind je onder “Mijn Sertum”. Hiervoor dien je wel eerst ingelogd te zijn.

Agenda voor Geregistreerden

 • Basistraining wet- en regelgeving

  Voor nieuwe geregistreerden

  De onderhoudskundigen die voor het eerst in een van de Sertumregisters zijn toegelaten worden geacht de “Basistraining Wet- en regelgeving bestaande gebouwen en installaties” te volgen. Als eerste wordt uitleg gegeven over het algemeen bouwrecht, woningwet en het Bouwbesluit, de zorgplicht en de gevolgen van de komende omgevingswet. Daarna wordt ingegaan op de ...

  Lees verder
 • Expertvisies

  Voorjaar 2022

  Tot 2022 verzorgde Sertum naast de update wet- en regelgeving jaarlijks drie kennissessies die in het kader van Permanente Educatie verplicht gevolgd dienden te worden voor Erkend Onderhoudskundig Coördinatoren en COV-ers. Overige geregistreerden konden deze facultatief volgen.

  Deze sessies worden vanaf 2022 door Sertum aangeboden als expertvisie. Dit zijn bijdragen van experts op het gebied ...

  Lees verder
 • Update wet-en regelgeving

  Format 2022

  In november 2021 hebben de interactieve online sessies plaatsgevonden in het kader van de update wet- en regelgeving. De content hiervan en de toelichting op de toetsvragen is te vinden op de archiefpagina.

  Op basis van de evaluatie van deze update wordt het format 2022 in samenspraak met de klankbordgroep nader vastgesteld door ...

  Lees verder