Kennissessies

Kennissessies

 

Voor geregistreerden
De Comog Onderhoudskundigen Vastgoed (COV) zijn voor hun Sertum registratie verplicht om jaarlijks twee van de drie aangeboden bijeenkomsten ‘Permanente Educatie’ te volgen. Inspecteurs en adviseurs uit het register moeten jaarlijks de update wet- en regelgeving in november volgen.

De kennissessies starten met een inhoudelijke presentatie gevolgd door een interactief deel waar de deelnemers aan de slag gaan om de behandelde stof toe te passen. De deelnemers aan de sessies wet- en regelgeving worden tevens getoetst op praktische toepassing van de kennis.

Op de inschrijving voor kennissessies is een annuleringsregeling van toepassing, zie hiervoor paragraaf 3 van het Reglement Sertum.

Voor niet geregistreerden
Als u niet geregistreerd bent in een van der Sertum registers bestaat er de mogelijkheid om als introducé deel te nemen aan de kennissessies in het kader van de Permanente Educatie. De kosten hiervoor bedragen € 345 excl BTW. 

Ook biedt Sertum specifiek voor organisaties of personen die de basiskennis ontberen en uitleg willen hebben over de toepassing van het zakboekje “Wet- en regelgeving bestaande gebouwen en installaties” regelmatig kennissessies aan op diverse lokaties. Zie hiervoor de actualiteit op de homepage

Agenda voor Geregistreerden

 • Aan de slag met prestatiemeting

  april 2019

  De PE prestatiemeting in september 2018 is erg goed ontvangen. De behoefte aan prestatiemeting in onderhouds- en renovatieprocessen wordt zowel door opdrachtgevers als door opdrachtnemers onderkend, maar men is overduidelijk zoekende. Uit de inbreng van de drie groepen deelnemers uit 2018 is een basislijst prestatieindicatoren voortgekomen die aansluit bij deze behoefte.

  Lees verder

 • Onderhoudstechniek

  juni 2019

  De tweede PE van het jaar heeft een technische basis. Contract- en samenwerkingsvormen krijgen de laatste jaren terecht veel aandacht maar we mogen niet vergeten dat de basis van vakmanschap in onderhoud een technische bodem vergt. In deze PE geven we deze basis voor iedereen die behoefte heeft aan aanvullende bouwtechnische kennis om degradatie van bouwdelen beter te kunnen doorgronden. Bedoeld voor de specialisten die meer willen weten over de disciplines buiten hun eigen werkgebied en voor de generalisten die op zoek zijn naar diepgang.

  Lees verder

 • Energieprestatiegarantie

  september 2019

  Om de doelstellingen van het klimaatakkoord van Parijs te halen moeten volgens de netwerkorganisatie DGBC tot 2050 1.000 gebouwen per dag verduurzaamd te worden. Wanneer voldoe je? En aan welke eisen? Een gigantische opgave.

  Lees verder