Kennissessies

Kennissessies

 

Voor geregistreerden

Het programma van de Sertum kennissessies is hier te raadplegen, Sertum geregistreerden kunnen zich via deze link voor de kennissessies inschrijven.

Op 14 april jl. is de nieuwe serie Sertum kennissessies van start gegaan. In verband met de ontwikkelingen op het gebied van het coronavirus is deze online aangeboden. De komende sessies worden tot en met juni as. in ieder geval online verzorgd. De data die hiervoor gereserveerd zijn blijven geldend echter de het programma start om 15:30 en zal worden afgerond om 18:00 uur.

We verzoeken je voor de inloggegevens nota te nemen van onze berichtgevingen ongeveer een week voor aanvang van de sessie.

De Comog Onderhoudskundigen Vastgoed (COV) zijn voor hun Sertum registratie verplicht om jaarlijks twee van de drie aangeboden bijeenkomsten ‘Permanente Educatie’ (PE) te volgen. Inspecteurs en adviseurs uit het register moeten jaarlijks de update wet- en regelgeving in november volgen.

De kennissessies starten met een inhoudelijke presentatie gevolgd door een interactief deel waar de deelnemers aan de slag gaan om de behandelde stof toe te passen. Deelnemers aan de sessies wet- en regelgeving worden tevens getoetst op praktische toepassing van de kennis.

Op de inschrijving voor kennissessies is een annuleringsregeling van toepassing, zie hiervoor paragraaf 4 van het Reglement Sertum.

Voor niet geregistreerden
Als u niet geregistreerd bent in een van der Sertum registers bestaat er de mogelijkheid om als introducé deel te nemen aan de kennissessies in het kader van de Permanente Educatie. De kosten hiervoor bedragen € 345 excl BTW. 

Voor VGME leden
Persoonlijke leden van VGME ontvangen voor het bijwonen van Sertum kennissessies 2 PE punten voor hun VGME registratie.  VGME-leden die niet Sertum geregistreerd zijn hebben de mogelijkheid om als introducé deel te nemen aan de kennissessies.

Specifiek voor organisaties of personen die de basiskennis ontberen en uitleg willen hebben over de toepassing van het zakboekje “Wet- en regelgeving bestaande gebouwen en installaties” biedt Sertum regelmatig kennissessies aan op diverse lokaties. Zie hiervoor de actualiteit op de homepage.

Inschrijven voor PE-sessies

Geregistreerden kunnen zich aanmelden voor de sessies via deze site. Let wel, voor de aanmelding voor niet verplichte sessies wordt € 165 excl BTW in rekening gebracht. 

Als u als introducé wenst deel te nemen kunt u zich aanmelden via info@sertum.nl.

Het programma van de Comog Onderhoudskundigen Vastgoed (COV)  is vastgesteld. U kunt zich inschrijven.

De sessies Update wet- en regelgeving 2020 worden gehouden in november van dit jaar. De inschrijving voor deze sessies zal voor de zomer van dit jaar worden geopend. De geregistreerden die deze update moeten volgen krijgen daarvan bericht.

 

Agenda voor Geregistreerden

  • Beleidsmatig kader beheer van de gebouwde omgeving

    Veel beheerders en assetmanagers beheersen inspectiemethodieken als NEN-2767 en RVB-BOEI. Dit zijn inspectiemethodieken waarvan de resultaten door onderhoudsprofessionals vertaald worden naar lange- en korte termijn plannen.

    Om hier de juiste keuzes in te kunnen maken is een vastgoedmanagement beleid nodig. De eigenaar of beheerder van het vastgoed dient ... Lees verder

  • Aangepast programma tot 1 juni as.

    Het kabinet maakte op 23 maart een reeks nieuwe maatregelen bekend om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. Alle bijeenkomsten, ook met minder dan honderd mensen, worden tot en met 1 juni verboden.  Vooruitlopend op eventuele beperkingen na 1 juni worden alle bijeenkomsten tot de zomer in ieder geval online aangeboden.

    In de ... Lees verder