Kennissessies

Kennissessies

 

Het programma van de update Wet- en regelgeving is hier te raadplegen, Sertum geregistreerden kunnen zich via deze link voor de kennissessies inschrijven.

In verband met de ontwikkelingen op het gebied van het coronavirus  wordt het programma in het kader van de Permanente Educatie ook voor de rest van dit jaar online aangeboden. Het betreft de sessies Update wet- en regelgeving op 16, 23 en 26 november en de (niet-verplichte keuze)sessies die dit jaar aanvullend aangeboden worden. Hieronder meer informatie over deze keuzesessies.

We verzoeken je voor de inloggegevens nota te nemen van onze berichtgevingen ongeveer een week voor aanvang van de sessie.

 

Voor VGME leden
Persoonlijke leden van VGME ontvangen voor het bijwonen van Sertum kennissessies 2 PE punten voor hun VGME registratie.  VGME-leden die niet Sertum geregistreerd zijn hebben de mogelijkheid om als introducé deel te nemen aan de kennissessies. VGME-leden die niet Sertum geregistreerd zijn kunnen niet via de website inschrijven, maar kunnen hiervoor contact opnemen info@sertum.nl. 

 

Agenda voor Geregistreerden

 • Basistraining wet- en regelgeving

  Inhoud hoofdzakelijk opbouw en structuur regelgeving, en onderscheid privaat- publiek. Beide voorzien van voorbeelden van Wetgeving, Regelingen, AMvB’s, normen etc.

  Tevens wordt aandacht besteed aan wat voor de gemiddelde gebouwbeheerder vaak aan de orde is, met als principe dat elke discipline (B,W,E,T) op de hoogte dient te zijn van de relevante zaken buiten de eigen discipline. ...

  Lees verder
 • Toegankelijkheid van vastgoed

  Over de tegenstrijdigheden maar ook de kansen die brandveiligheid en toegankelijkheid kunnen opleveren.

  Naar verwachting treedt in 2022 het Besluit bouwwerken leefomgeving (Bbl), de opvolger van het huidige Bouwbesluit, in werking. Het Bbl bevat nieuwe regels voor de weerstand tegen rookdoorgang, in de volksmond rookwerendheid. Dit onderwerp behandelen we tegen de achtergrond van de toegankelijkheid van ...

  Lees verder
 • Toepasselijke regelgeving vastgoedtransformatie

  Bij de herbestemming van gebouwen zijn de financiële gevolgen van het voldoen aan regelgeving vaak bepalend in de haalbaarheidsfase. Daarbij is het vaak lastig om de regels betreffende rechtens verkregen niveau te interpreteren. Ook stellen opdrachtgevers steeds vaker eisen die de minimale eisen vanuit de regelgeving overstijgen. Actueel is de transformatie van kantoren naar woongebouwen ...

  Lees verder
 • Aansprakelijkheid rondom de zorgplicht

  Een ongeluk zit in een klein hoekje, maar de gevolgen kunnen aanzienlijk zijn. Jaarlijks zijn er duizenden arbeidsongevallen waarbij ernstig letsel wordt opgelopen en aanzienlijke financiële schade kan ontstaan. Het is het streven waard om dit tot een minimum te beperken. En dat kan! Tijdens de presentatie zal aan de hand van voorbeelden van mogelijke ...

  Lees verder