Kennissessies

Kennissessies

 

Voor geregistreerden
De Comog Onderhoudskundigen Vastgoed (COV) zijn voor hun Sertum registratie verplicht om jaarlijks twee van de drie aangeboden bijeenkomsten ‘Permanente Educatie’ (PE) te volgen. Inspecteurs en adviseurs uit het register moeten jaarlijks de update wet- en regelgeving in november volgen.

De kennissessies starten met een inhoudelijke presentatie gevolgd door een interactief deel waar de deelnemers aan de slag gaan om de behandelde stof toe te passen. Deelnemers aan de sessies wet- en regelgeving worden tevens getoetst op praktische toepassing van de kennis.

Op de inschrijving voor kennissessies is een annuleringsregeling van toepassing, zie hiervoor paragraaf 4 van het Reglement Sertum.

Voor niet geregistreerden
Als u niet geregistreerd bent in een van der Sertum registers bestaat er de mogelijkheid om als introducé deel te nemen aan de kennissessies in het kader van de Permanente Educatie. De kosten hiervoor bedragen € 345 excl BTW. 

Ook biedt Sertum specifiek voor organisaties of personen die de basiskennis ontberen en uitleg willen hebben over de toepassing van het zakboekje “Wet- en regelgeving bestaande gebouwen en installaties” regelmatig kennissessies aan op diverse lokaties. Zie hiervoor de actualiteit op de homepage.

 

Inschrijven voor PE-sessies

Geregistreerden kunnen zich aanmelden voor de sessies via deze site. Let wel, voor de aanmelding voor niet verplichte sessies wordt € 165 excl BTW in rekening gebracht. 

Als u als introducee wenst deel te nemen kunt u zich aanmelden via info@sertum.nl.

Klik op deze link om in te schrijven

De sessies Update wet- en regelgeving 2019 worden gehouden in november van dit jaar. De inschrijving voor deze sessies zal voor de zomer van dit jaar worden geopend. De geregistreerden die deze update moeten volgen krijgen daarvan bericht.

 

Agenda voor Geregistreerden

 • Wet- en regelgeving bestaande gebouwen en installaties

  november 2019

  De Wet- en Regelgeving voor bestaande gebouwen en installaties is continu aan verandering onderhevig.  De actuele wijzigingen worden in deze kennissessie op interactieve wijze worden gedoceerd. Ook komen vaak voorkomende discussies over de interpretatie van bestaande wetgeving aan de orde. Deelnemers worden gevraagd om deze via de besloten LinkedIn groep Sertum Erkende Onderhoudskundigen met elkaar te delen.

  Lees verder

 • Aan de slag met prestatiemeting

  april 2019

  De behoefte aan prestatiemetingen in onderhouds- en renovatieprocessen wordt zowel door opdrachtgevers als opdrachtnemers onderkend, maar veel partijen zijn hierin nog zoekende. Dit bleek tijdens een eerdere sessie in september 2018. Uit de inbreng van de deelnemers uit 2018 is een basislijst prestatie-indicatoren voortgekomen, die in de sessie van april 2019 is getoetst op meetbaarheid en de praktische toepasbaarheid.

  Lees verder

 • Onderhoudstechniek

  juni 2019

  De kennissessies van Sertum in juni 2019 hebben een technische basis. In de aandacht voor contract- en samenwerkingsvormen de tijd mogen we niet vergeten dat de uitvoering van onderhoud vakmanschap vraagt. In deze sessies geven we deze basis voor iedereen die behoefte heeft aan aanvullende bouwtechnische kennis om degradatie van bouwdelen beter te kunnen doorgronden. Voor de specialisten die meer willen weten over de disciplines buiten hun eigen werkgebied en voor de generalisten die op zoek zijn naar diepgang.

  Lees verder

 • Energieprestatiegarantie

  september 2019

  Om de doelstellingen van het klimaatakkoord van Parijs te halen moeten volgens de netwerkorganisatie DGBC tot 2050 1.000 gebouwen per dag verduurzaamd te worden. Wanneer voldoe je? En aan welke eisen? Een gigantische opgave.

  Lees verder