NEN-2767 inspectie


bepaling van de technische conditie van een object


NEN-2767

Deze nen-norm is geschreven om de technische conditie van een gebouw, bouwdeel of installatie objectief te kunnen vaststellen en te rapporteren. Deze norm is in het leven geroepen om de interpretatie van de individuele inspecteurs zoveel mogelijk uit te bannen, zodat in principe iedere NEN-2767 inspecteur dezelfde inspectieresultaten oplevert.

Voor de juiste technische kennis zijn deze inspecteurs verdeeld in de volgende disciplines: Bouwkunde, Werktuigbouwkunde, Elektrotechniek en Infrastructuur. Op dit moment zijn alleen de eerste drie disciplines vertegenwoordigd in een Sertum register.

 


Toepassingsgebied

De NEN-2767 inspectie is bedoeld voor alle gebouwen en infrastructurele kunstwerken. De aandacht is gericht op de technische conditie van een object (gebouw, bouwdeel en/of installatie).

 


Resultaat

Het resultaat van een NEN-2767 inspectie is de conditie van het geïnspecteerde object. Via een rekenmethodiek omschreven in deze norm kan de conditie van een compleet gebouw worden berekend (geaggregeerd) tot een conditie-score van dat gebouw.

terug naar Inspectiemethodieken


Gebruik

De conditiemeting / conditiescore wordt door gebouweigenaren doorgaans gebruikt voor de volgende doeleinden:

  • Opstellen van een meerjarig onderhoudsplan (reservering van budgetten)
  • Bepalen van prioriteiten in de aanpak van gebreken
  • Bepaling van prioriteiten binnen een portefeuille
  • Bepaling van beleid op gebouw of complex niveau.

 


Inspecteurs

De volgende Sertum geregistreerde inspecteurs zijn in staat om binnen een NEN-2767 inspectie de volgende taken uit te voeren:

Inspecteur Inspecteren Rapporteren Aggregeren Voorbereiden
NEN-2767 inspecteur ja ja nee nee
Erkend Onderhoudskundig Inspecteur ja ja ja ja

 

naar de Sertum registers


Organiseren

Om een NEN-2767 inspectie te organiseren, is meer nodig dan alleen een geregistreerde inspecteur.
Een inspectie wordt bepaald door:

  • De doelstelling(en) die met deze inspectie moeten worden behaald
  • Het budget dat beschikbaar is om de inspectie uit te voeren, het budget bepaalt de omvang van de inspectie en de te verwachten waarde van het resultaat
  • Bepalen van een relevante steekproef
  • Inrichting van de rapportage
  • Instructie van de inspecteurs.

Deze taken worden binnen het Sertum register uitgevoerd door een Erkend Co├Ârdinator of Erkend Adviseur.

 


Geldige documenten

De volgende normbladen zijn op dit moment van toepassing:

NEN 2767-1+C1:2019 Conditiemeting gebouwde omgeving Deel 1: Methodiek Definitief
NEN 2767-2:2008 nl Conditiemeting gebouwde omgeving Deel 2: Gebrekenlijsten Definitief
NEN 2767-2:2022 Ontw Conditiemeting gebouwde omgeving Deel 2: Gebrekenlijsten Ontwerp

 

In 2024 zal de hierboven genoemde aanpassing van de gebrekenlijsten definitief gemaakt worden.

ALLE NEN-2767 inspecteurs zullen via de Sertum Permanente Educatie voor deze aanpassingen worden bijgeschoold.

 

terug naar Inspectiemethodieken