Inspecteur NTA-8060


bepaling van de integrale conditie van een woning


NTA 8060

De NTA (Nederlandse Technische Aanwijzing) 8060 is bedoeld om op eenduidige wijze een grondgebonden woning te inventariseren, te inspecteren en een rapportage op te stellen. De inspectie wordt door één inspecteur voor verschillende disciplines uitgevoerd, te weten: Bouwkundig en installatietechnisch, voor de woning-gebonden installaties. Voor de bepaling van de technische conditie van onderdelen wordt de inspectiemethodiek van de NEN-2767 toegepast.

De NTA 8060 woningsinpecteur is in staat te werken volgens de NTA 8060:2010 en NTA 8060:2021

 


Toepassingsgebied

De NTA 8060 inspectie is bedoeld voor grondgebonden woningen, of losse woningen in een woongebouw, waarbij de technische conditie van het woongebouw, de algemene- en de technische ruimtes buiten beschouwing gelaten worden. Die zijn het domein van de NEN-2767 inspecteur.

 


Resultaat

Een rapport dat duidelijk inzicht geeft in de integrale conditie van een woning. Wordt ook gebruikt als woningkeuring.

terug naar Inspectiemethodieken


Gebruik

De conditiemeting / conditiescore wordt door gebouweigenaren doorgaans gebruikt voor de volgende doeleinden:

  • Aan- en verkoop van woningen
  • Geschillen tussen huurder en woningeigenaar

 


Inspecteurs

De volgende Sertum geregistreerde inspecteurs zijn in staat om binnen een NTA-8060 woninginspectie uit te voeren:

  • Woninginspecteur NTA-8060

naar de Sertum registers


 

Geldige documenten

De BOEI inspectie methodiek is omschreven in de Handboeken RVB-BOEI:

NTA 8060:2021 nl Keuring bouwtechnische staat van een woning – Methodiek en opnamelijst Definitief
NTA 8060:2010 Ontw. nl Keuring bouwtechnische staat van een woning – Methodiek en opnamelijst Ingetrokken

Omdat de versie van deze aanwijzing van 2021 kwalitatief minder ver gaat als de versie van 2010, dienen alle NTA-8060 woninginspecteurs de eisen uit beide aanwijzingen te kunnen hanteren, om daarmee een kwalitatief beter (en daarmee een meer betrouwbaar) rapport te kunnen opleveren.

 

terug naar Inspectiemethodieken