Kennispartners

….
U of de organisatie die u vertegenwoordigt houdt zich bezig met opleiding, examinering of toetsing van onderhoudsprofessionals.

Onderhoud is een vak!

Heeft u of uw organisatie kennis van onderhoud, beheer en verduurzaming van bestaand vastgoed en bent u in staat en bereid deze kennis te delen, dan komen wij graag met u in contact!

Wij kunnen kennispartners het volgende bieden:

 

Stakeholders

 

 

 


Ik wil kennis delen

Neem contact op met het stichtingsbureau van Sertum dan kunnen wij een afspraak maken om met elkaar hierover van gedachten te wisselen.

 

 


Ik wil ons examen laten registreren 

Het is voor ons van belang dat het examen dat u afneemt te plaatsen is binnen of zich verhoudend met de Maatlat voor Onderhoudskundigen. Wij zijn erop gericht om de onderhoudsprofessionals zo herkenbaar mogelijk te profileren, dat doen wij op dit moment volgens de indeling van de Maatlat die in 2019 is gepubliceerd, na consultatie van de branche.

Leidt uw organisatie op tot een diploma of certificaat dat past binnen een van onze profielen?  Dan is het van groot belang dat kennis en vaardigheden op basis waarvan uw kandidaten worden geëxamineerd, omschreven zijn in competentieprofielen en dat deze onafhankelijk en deskundig worden getoetst.
Raadpleeg voor meer informatie over de aanmeldprocedure het Sertum Register en overige documenten

Met een registratie door Sertum maakt u het verschil !

 

omhoog


Erkende opleiders en examenbureaus

De volgende instellingen, opleiders en/of examenbureau ’s leveren bewezen gekwalificeerde kandidaten af, die in aanmerking kunnen komen voor registratie bij Sertum.
Het betreft geselecteerde opleidingen en/of examens van:

  • Hogeschool Arnhem Nijmegen (HAN)
  • Hogeschool Utrecht (HU) /NVDO
  • Hoger Technisch Instituut (HTI)
  • Vastgoed Academy (BOB-KOB)
  • NEN Trainingen*
  • Vastgoed Business School*
  • Helix Academy
  • BouwProfs
  • Stichting Comog Examens Vastgoed (SCEV)

*  Voor toelating tot het Sertum register dient voor deze opleidingen een door derden (SCEV) af te nemen examen te worden afgelegd.