Werkgever

.

U of uw bedrijf stelt mensen te werk (tijdelijk of in vaste dienst) op het gebied van onderhoud, beheer en verduurzaming van bestaand vastgoed.

Onderhoud is een vak!

Als werkgever beseft u dat de instandhouding en verduurzaming van uw gebouwen het best kan worden uitgevoerd door gekwalificeerde onderhoudsprofessionals!


Wat heeft Sertum U te bieden, als werkgever:

.

 

 

Stakeholders


Over welk profiel zoekt u informatie

 

Advies | Management

 

Beheer | Projecten

 

Inspectie | Controle

Erkend Onderhoudskundig Adviseur

Erkend Onderhoudskundig Coördinator

Erkend Onderhoudskundig Inspecteur

 • Ontwikkelen van beleid
 • Definiëren van processen
 • Opzetten van de onderhoudsorganisatie
 • Waarborgen van levensduur
 • Regie voeren over beheer en onderhoud
 • Bewaken van budgetten
 • Aanbesteden
 • Stakeholdermanagement
   
 • Waarborgen van strategie en beleid
 • Organiseren van onderhoudsprocessen
 • Beheren van onderhoudsmiddelen
 • Bewaken van veiligheid, gezondheid en milieu
 • Verbeteren van onderhoudsprocessen
 • Contracteren
 • Communiceren
   
 • Organiseren van de inspectie
 • Inspecteren en beoordelen object
 • Toetsen op veiligheid, gezondheid en milieu
 • Rapporteren
 • Communiceren

  Afgeleid van de Erkend Coördinator:   Afgeleid van de Erkend Inspecteur: 
 
 • Technisch Beheerder (in ontwikkeling)
 

Erkend Adviseur: Competenties en taken (PDF)   Erkend Coördinator: Competenties en taken (PDF)   Erkend Inspecteur: Competenties en taken (PDF)
         
  Wat is de relatie tussen deze registers   Wat is de relatie tussen deze inspecteurs
   
  Wat zijn de competenties van de verschillende inspecteurs: kijk de animatie (3 minuten)

.

 

 

omhoog


 

Toetsing op deskundigheid

In 2019 heeft Sertum de Maatlat voor Onderhoudskundigen gepubliceerd, in overleg met de stakeholders in de branche. Hierin zijn de competenties van drie profielen beschreven (zie hiervoor). Vervolgens is contact gelegd met de opleiders en examenbureaus binnen ons vakgebied. Het gaat Sertum niet om de opleiding, maar om de examencriteria, die minimaal moeten voldoen aan het voorgeschreven profiel.

Buiten de technisch inhoudelijke eisen, staat in de Maatlat ook beschreven met welke attitude en autonomie geregistreerden hun taken opnemen. Iedere geregistreerde heeft zich gecommitteerd aan de Sertum Gedragscode, waar deze onderwerpen zijn beschreven. Indien geregistreerden bewijsbaar niet voldoen aan deze gedragscode kan een geregistreerde geschorst of geroyeerd worden.

Wij hebben inmiddels een flink aantal erkende opleiders/examenbureaus, deze partijen leveren onderhoudsprofessionals af met een diploma waarmee registratie bij Sertum mogelijk is.

Met een registratie door Sertum maakt u het verschil !

 

.omhoog


Bijblijven in het vakgebied

Ons vakgebied ontwikkelt zich constant. Een onderhoudsprofessional zal zich dus ook moeten blijven ontwikkelen om bij te blijven. Het kan gaan over wijzigende wet- en regelgeving, wijzigende normen of maatschappelijke ontwikkelingen zoals de verduurzamingstaak.

Hiervoor organiseert Sertum jaarlijks activiteiten voor permanente educatie. Per registers ligt vooraf vast welke PE verplichtingen de geregistreerden hebben. Voor alle registers behalve de gecertificeerden, zijn de kosten voor Permanente Educatie inbegrepen in de kosten voor jaarlijkse prolongatie.

Aandachtspunten op dit moment zijn de roep naar compliance en verduurzaming van bestaand vastgoed.

 

.


Ontwikkeling van uw medewerkers

De verontruste werkgever: mooi is dat, ik investeer in de ontwikkeling van mijn medewerkers en met een paar jaar zijn ze weer weg…
Een wijze raad: …denk dan eens in wat er zou gebeuren als je niet investeert in jouw medewerkers en ze blijven!!

 

Gedurende de loopbaan ontwikkelt iedereen ontwikkelt zich in zijn of haar vak. Het stellen van doelen in de carriere draagt voor veel werknemers bij aan het werkplezier. Deze doelen gaan bijna altijd gemoeid met de persoonlijke ontwikkeling van werknemers. Op het moment dat de ontwikkelingsdoelen binnen het vakgebied van onderhoud, beheer en verduurzaming van vastgoed vallen ligt er nog een mooie weg vooruit.

U kunt naar nieuwe opleidingen zoeken, of kijken in onze registers om te zien welke functie past bij de gewenste ontwikkeling.

Sertum is uw sleutel tot groei.

 

omhoog


Jaarboekje wet- en regelgeving

Al sinds 2016 geeft Sertum jaarlijks het zakboekje ‘Wet- en regelgeving – bestaande gebouwen en installaties‘ uit. Dit boekje wordt aan alle geregistreerden aan het begin van het nieuwe jaar toegezonden. Sertum doet dit in samenwerking met Melford.

Dit boekje is niet alleen onder de geregistreerden erg populair, maar wordt ook gebruikt door de opleiders en veel inspecterende en adviserende partijen die actief zijn in onze markt. Indien u als bedrijf deze zakboekjes wilt aanschaffen, dan kunt u daarvoor terecht in onze webshop. U kunt hier ook terecht voor uw abonnement op de kwartaalupdates.

 

.


Trainingen en kennissessies

Jaarlijks worden de veranderingen in de wet- en regelgeving verzameld. Samen met Melford en Ligthart Advies, organiseert Sertum een aantal PE-activiteiten die gebaseerd zijn op de actualisatie. Dit is een verplicht nummer voor de geregistreerden, maar ook zeer interessant voor de bedrijven waar de geregistreerden werken. U kunt altijd met ons in contact komen om te zien op welke wijze Sertum kan bijdragen aan de kennisontwikkeling van uw bedrijf.

Onze PE-activiteiten blijven niet beperkt tot wet- en regelgeving, maar ook ontwikkelingen als de nieuwe NEN-2767, inspecteren volgens de Maatlat en Stakeholdermanagement zijn populaire kennissessies.

 

 

.


de Sertum Community App

Voor bedrijven met meerdere, bij Sertum geregistreerde medewerkers is het van belang dat de ontwikkelingen en lopende verplichtingen kunnen worden gevolgd door bijvoorbeeld een HR afdeling. Wij begrijpen dat registratie voor sommigen een noodzakelijk kwaad is, dan kan steun vanuit het bedrijf iets toevoegen.

De geregistreerden worden op de hoogte gehouden via de Sertum app. Via deze app worden de belangrijkste mededelingen gedaan, zoals publicatie van data van PE-activiteiten, eventuele wijzigingen in structuur en verplichtingen. De app dient geen sociaal doel, maar vormt de ruggengraat van communicatie van Sertum met haar geregistreerden. Grote bonus is dat geregistreerden elkaar kunnen vinden via de app voor onderlinge communicatie.

Als uw bedrijf meerdere geregistreerden heeft bij Sertum dan kan u een aanvraag indienen om mee te kijken in de app als Associate.  Dien hiervoor een verzoek in via app@sertum.nl

 

omhoog


Meer vragen? neem contact op met het stichtingsbureau van Sertum, dan kunnen wij u persoonlijk verder helpen.