PE verplichtingen

Voor de PE verplichtingen is het uitgangspunt dat alle punten behaald moeten kunnen worden uit het aanbod van Sertum en/of uit kostenloos aanbod van derden.

Uitzondering hierop zijn de Gecertificeerden (BOEI) en geregistreerden met een EXTerne verplichting.


Toelichting

  • Gecertificeerden kunnen de verplichte vakken niet volgen bij Sertum, maar zijn daarvoor aangewezen op het aanbod van derden.
  • Daar waar in dit schema EXT staat, wordt de PE verplichting opgelegd en ingevuld door een externe partij.
  • Als je meerdere registraties hebt, dan gelden alleen verplichtingen benoemd bij de hoogste registratie eventueel aangevuld met EXTerne eisen.
  • Alle jaarlijkse PE-verplichtingen mogen in een periode van 5 jaar één maal te worden verzuimd (ziekte, sabbattical, etc.).
  • Meenemen van punten naar een volgend jaar is niet toegestaan.
  • Eventueel overschot aan PE punten verplichte onderwerpen worden meegerekend in de vrije onderwerpen.
  • Inhalen van achterstallige punten is alleen mogelijk in het direct opvolgend jaar.

Per registers staan de verplichtingen beschreven.


Meer informatie over Permanente Educatie

Aanbod van Permanente Educatie