PE verplichting

PE verplichting

Registratie bij Sertum brengt een aantal verplichtingen met zich mee, zo ook verplichtingen op het gebied van permanente educatie (PE).

Onderscheid wordt gemaakt tussen:

 • PE verplichting voor Hobéon gecertificeerden
  Deze PE verplichtingen zijn beschreven in het certificatieschema Onderhoudskundige Vastgoed van Hobéon.
 • PE verplichtingen voor Sertum geregistreerden
  Per register staan de PE verplichtingen beschreven, je kunt deze op deze site nalezen.
 • PE verplichtingen door derden geformuleerd
  Bij een aantal registers, wordt de volledige PE-verplichting geformuleerd, verzorgd en bewaakt door een derde partij.
  Dit zijn op dit moment
  –  Woninginspecteurs (BouwProfs)

Verplichte en vrije onderwerpen

Bij de omschrijving van de PE verplichting wordt een onderscheid gemaakt tussen verplichte en vrije onderwerpen (voor gecertificeerden 50/50). De verplichte onderwerpen worden jaarlijks door  Sertum of Hobéon vastgesteld, na raadpleging van de stakeholders.

Voorbeelden van verplichte onderwerpen zijn

 • Jaarlijkse update wet- en regelgeving
 • Vakinhoudelijke bijeenkomst(en) en/of online sessies

De vrij in te vullen onderwerpen kunnen bestaan uit

 • Vakinhoudelijke bijeenkomst(en) en/of online sessie
 • Intercollegiaal overleg (intervisie)
 • Bijwonen vergaderingen
 • Een vakinhoudelijke cursus of opleiding (in totaal maximaal 9 punten per jaar)

Administratie

Door jou gevolgde PE sessies worden geadministreerd in het eigen registratiedossier, dat is terug te vinden in Mijn Sertum | Mijn PE beheren.

 1. Door Sertum of Melford georganiseerde PE sessies; je kunt jezelf daarvoor aanmelden via Mijn Sertum. Als  je de PE sessie hebt afgerond, dan worden de bijbehorende punten door Sertum automatisch in jouw registratiedossier bijgewerkt.
 2. Voor PE-sessies die je gevolgd hebt bij derden, dien je een aanvraag aan jouw registratiedossier toe te voegen. Via Mijn Sertum, kun je hier kiezen voor verplichte vakken of vrije keuze vakken. Het bij de aanvraag benodigde bewijsmateriaal dient te worden geüpload bij de aanvraag.
 3. Indien de PE verplichting zijn bepaald door een derde partij, zal deze ook de administratie en bewaking hiervan uitvoeren.
  Let op – je bent en blijft zelf verantwoordelijk voor het voldoen aan de PE verplichtingen!

Beoordeling

Zie voor de puntenwaardering en puntentoekenning deze aparte pagina

 1. Sertum/Melford
  Het secretariaat stelt vast of je aan een onderdeel hebt deelgenomen. De punten voor de gevolgde onderdelen worden door het secretariaat daarna verwerkt in jouw registratiedossier.
 2. Sessies gevolgd bij derden
  Voor sessies gevolgd bij derden wordt door Sertum, aan de hand van het geuploade bewijsmateriaal, of het onderdeel als verplicht is erkend, en hoeveel punten maximaal zijn toegekend aan het betreffende onderdeel, de puntenaanvraag beoordeeld.
 3. PE verzorgd door derden
  Sertum ontvangt de bewijslast van de partij die de PE verzorgt. Sertum voert geen inhoudelijke beoordeling uit, maar controleert wel of aan de verplichting is voldaan.

Communicatie

Alle uploads, toekenning van punten en eventuele afwijking of afwijzing van aanvragen is terug te vinden in Mijn Sertum van de geregistreerde. Over afwijkende beoordelingen of puntentoekenning wordt geen aparte correspondentie gevoerd. Bezwaren tegen een beslissing kunnen via het mailadres PE@sertum.nl worden ingediend.


Vragen