Beheer | Projecten


  • De gediplomeerde Comog Onderhoudskundige Vastgoed (COV) is minimaal gelijk aan de Erkend Onderhoudskundig Coördinator
  • De Coördinator is de spil tussen het operationeel en het tactisch niveau.
  • De Technisch beheerder geeft sturing aan het operationeel niveau en rapporteert aan het tactisch niveau.
  • De taken van de Technisch Beheerder blijven ten opzichte van de Coördinator beperkt tot instandhouding en compliancy.