Inspectiemethodieken

Methodiek Van toepassing op Resultaat Bedoeld voor

NEN-2767 inspectie alle soorten gebouwen Technische status bepaling Meer-jaren-onderhoudsplan (MJOP)- beleidsontwikkeling
BOEI-inspectie alle soorten gebouwen Integrale status bepaling Budget toekenning, MJOP, beleidsontwikkeling
Maatwerk inspectie alle soorten gebouwen Doelgerichte status bepaling Beleidsontwikkeling, projectdefinitie, specifieke doelen
NTA-8060 woninginspectie grondgebonden woningen Integrale statusbepaling (aankoop) keuringen woningen

 

Klik op één van bovenstaande methodieken voor meer informatie

 


Inspectiedoelen

Technische inspectie

Deze inspectie richt zich zuiver op de technische conditie van objecten (dat zijn: gebouwen, bouwdelen en/of installaties). De NEN-2767 inspectie is specifiek gericht op de technische conditie. Belangrijk om vast te stellen welke gebreken een object heeft, en wat de te verwachten levensduur zal zijn van bouwdelen.

 


Integrale inspectie

De integrale inspectie of BOEI inspectie richt zich op alle belangrijke aspecten van een object, er wordt een oordeel gegeven over:

  • (Brand-) veiligheid van een object
  • Technische conditie van een object
  • Energetische aspecten en duurzaamheid van een object
  • De compliance van het object, in hoeverre voldoet het object aan wet- en regelgeving

De integrale inspectie wordt door inspecteur uit meerdere disciplines uitgevoerd en is daarmee veel arbeidsintensiever dan een technische inspectie

Bovendien wordt er in het voortraject EN in het na-traject meer van de opdrachtgever gevraagd:

Voortraject

  • Omvang van de inspectie bepalen
  • Ter beschikking stellen de verschillende soorten documenten (tbv compliance)
  • Ter beschikking stellen van onderhoudscontracten
  • Ter beschikking stellen

Na-traject

  • Verwerken van de informatie uit 4 disciplines op 4 aspecten
  • Budgetteren op basis van de bovenstaande matrix

Het mag duidelijk zijn dat een integrale inspectie veel informatie oplevert, maar is dan ook erg arbeidsintensief en daarmee kostbaar.

 


Maatwerk inspectie

Daar waar de NEN-2767 beperkt wordt tot technische conditie, wordt de RVB-BOEI inspectie gedirigeerd door het Handboek RVB-BOEI, waarin wordt gestreefd naar volledigheid. De inspectie op maat is bedoeld om specifieke vragen van vastgoedeigenaars te kunnen beantwoorden, zonder dat er teveel of te weinig werk (lees budget) wordt verzet.

De bij Sertum geregistreerde en erkende Adviseurs, Coördinatoren en Inspecteurs zijn in staat om, in overleg met een opdrachtgever, een dergelijke maatwerk oplossing te leveren.

 


Inspecteurs