Vastgoedbeheerder

 

U beheert gebouw(en) als beheerder of als vastgoedeigenaar. U verstrekt opdracht(en) die vallen binnen het domein van onderhoud, beheer en verduurzaming van bestaand vastgoed.

Onderhoud is een vak!

Als beheerder van gebouwen beseft u dat u voor de instandhouding en verduurzaming van uw vastgoed gekwalificeerde onderhoudsprofessionals nodig heeft!


Wat heeft Sertum U te bieden, als vastgoedbeheerder:

U besteedt werken uit op het gebied van onderhoud, beheer of verduurzaming van vastgoed.

 • Hulp bij uitvragen van onderhouds- en beheervraagstukken. Neem hiervoor gerust contact met ons op!

Stakeholders

.

 


Voor welke rol zoekt invulling

.

Advies | Management

 

Beheer | Projecten

 

Inspectie | Controle

Erkend Onderhoudskundig Adviseur

Erkend Onderhoudskundig Coördinator

Erkend Onderhoudskundig Inspecteur

 • Ontwikkelen van beleid
 • Definiëren van processen
 • Opzetten van de onderhoudsorganisatie
 • Waarborgen van levensduur
 • Regie voeren over beheer en onderhoud
 • Bewaken van budgetten
 • Aanbesteden
 • Stakeholdermanagement
   
 • Waarborgen van strategie en beleid
 • Organiseren van onderhoudsprocessen
 • Beheren van onderhoudsmiddelen
 • Bewaken van veiligheid, gezondheid en milieu
 • Verbeteren van onderhoudsprocessen
 • Contracteren
 • Communiceren
   
 • Organiseren van de inspectie
 • Inspecteren en beoordelen object
 • Toetsen op veiligheid, gezondheid en milieu
 • Rapporteren
 • Communiceren

  Afgeleid van de Erkend Coördinator:   Afgeleid van de Erkend Inspecteur:
 
 • Technisch Beheerder (in ontwikkeling)
 

Erkend Adviseur: Competenties en taken (PDF)   Erkend Coördinator: Competenties en taken (PDF)   Erkend Inspecteur: Competenties en taken (PDF)
  Wat is de relatie tussen deze registers   Wat is de relatie tussen deze inspecteurs
  Wat zijn de competenties van de verschillende inspecteurs: kijk de animatie (3 minuten)

.

 

 

omhoog


 

Toetsing op deskundigheid

In 2019 heeft Sertum de Maatlat voor Onderhoudskundigen gepubliceerd, in overleg met de stakeholders in de branche. Hierin zijn de competenties van drie profielen beschreven (zie hiervoor). Vervolgens is contact gelegd met de opleiders en examenbureaus binnen ons vakgebied. Het gaat Sertum niet om de opleiding, maar om de examencriteria, die minimaal moeten voldoen aan het voorgeschreven profiel..

Buiten de technisch inhoudelijke eisen, staat in de Maatlat ook beschreven met welke attitude en autonomie geregistreerden hun taken opnemen. Iedere geregistreerde heeft zich gecommitteerd aan de Sertum Gedragscode, waar deze onderwerpen zijn beschreven. Indien geregistreerden bewijsbaar niet voldoen aan deze gedragscode kan een geregistreerde geschorst of geroyeerd worden..

Wij hebben inmiddels een flink aantal erkende opleiders/examenbureaus, deze partijen leveren onderhoudsprofessionals af met een diploma waarmee registratie bij Sertum mogelijk is.

Een registratie door Sertum maakt het verschil !

 

 


Bijblijven in het vakgebied

Ons vakgebied ontwikkelt zich constant. Een onderhoudsprofessional zal zich dus ook moeten blijven ontwikkelen om bij te blijven. Het kan gaan over wijzigende wet- en regelgeving, wijzigende normen of maatschappelijke ontwikkelingen zoals de verduurzamingstaak.

Hiervoor organiseert Sertum jaarlijks activiteiten voor permanente educatie. Per registers ligt vooraf vast welke PE verplichtingen de geregistreerden hebben. Voor alle registers behalve de gecertificeerden, kan aan de verplichtingen voor Permanente Educatie worden voldaan binnen de kosten voor jaarlijkse prolongatie.

Aandachtspunten op dit moment zijn de vraag naar compliance en verduurzaming van bestaand vastgoed.

 

omhoog


 

Compliance

Vanwege de complexe wet- en regelgeving is het voor vastgoedbeheerders en -eigenaren continu een uitdaging om compliant te zijn. Temeer omdat de wettelijke eisen steeds aan verandering onderhevig zijn. Om het overzicht te houden geeft Sertum sinds 2016 jaarlijks het zakboekje ‘Wet- en regelgeving – bestaande gebouwen en installaties‘ uit. Alle geregistreerden ontvangen dit boekje jaarlijkse. Sertum doet dit in samenwerking met Melford.

Het boekje is niet alleen onder de geregistreerden erg populair, maar wordt ook gebruikt door de opleiders, inspecterende en adviserende partijen en technisch beheerders om te voldoen aan de eisen om compliant te zijn. Indien u als bedrijf deze zakboekjes wilt aanschaffen, dan kunt u daarvoor terecht in onze webshop. Vanaf 2024 wordt ook aan derden de mogelijkheid geboden om deel te nemen aan kennissessies waarin halfjaarlijkse updates uit het boekje worden toegelicht.

Dit onderwerp zal vaker onderwerp worden in onze trainingen en kennissessies, zie hieronder. Hou deze site in de gaten voor updates.

.


Trainingen en kennissessies

Jaarlijks worden de veranderingen in de wet- en regelgeving verzameld. Samen met Melford en Ligthart Advies, organiseert Sertum jaarlijks PE-activiteiten die gebaseerd zijn op de actualisatie. Dit is een verplicht nummer voor de geregistreerden, maar ook zeer interessant voor de bedrijven waar de geregistreerden werken. U kunt altijd met ons in contact komen om te zien op welke wijze Sertum kan bijdragen aan de kennisontwikkeling van uw bedrijf.

Onze PE-activiteiten blijven niet beperkt tot wet- en regelgeving, maar ook ontwikkelingen als de nieuwe NEN-2767, inspecteren volgens de Maatlat, en Stakeholdermanagement zijn populaire kennissessies.

 

 

omhoog


Meer vragen? neem contact op met het stichtingsbureau van Sertum, dan kunnen wij u persoonlijk verder helpen.