Ontwikkelingen in 2024

In het jubileumjaar 2024 zal in oktober een event georganiseerd worden waarin Sertum ook onder de aandacht gebracht zal worden bij de opdrachtgevers van Sertum geregistreerden.

De ontwikkelingen in 2024 hebben vooral betrekking op:

  • De Maatlat voor Onderhoudskundigen, dit wordt steeds meer de norm. De Sertum registers zijn hierop ingericht.
  • Systeemwijzigingen zoals de omgevingswet en NEN-2767.
  • Meer opleiders/examenbureaus vragen om Sertum erkenning van hun diploma’s.
  • Eénduidiger communiceren met geregistreerden en hun opdrachtgevers.
  • Opening van het nieuwe register Technisch Beheerder.

Deze ontwikkelingen hebben gevolgen voor de volgende registers:

Klik voor de concrete uitwerking op de bijbehorende link.


Noot bij deze ontwikkelingen

Sertum volgt de ontwikkelingen binnen het vakgebied continu, onder meer gevoed door de Sertum klankbordgroep en Raad van Advies.

Sertum legt de lat hoog als het gaat om toelating op basis van kwalificatie eisen. Echter financieel mag de erkenning geen belemmering zijn. De kosten voor toegang, continuering en permanente educatie moeten proportioneel zijn. Sertum biedt de PE programma’s aan zonder extra kosten, met uitzondering van de programma’s voor de Gecertificeerd Onderhoudskundig Inspecteur BOEI, die dienen te voldoen aan de Hobéon eisen.

Het vakgebied van onderhoud en technisch beheer blijft altijd in beweging. Sertum beweegt mee en stuurt waar dat kan. Heb je ideeën, wil je meedenken, laat het ons weten er is altijd ruimte voor initiatieven. Dat kan via onze klankbordgroep, of naar het stichtingsbureau.