2023- NEN-2767 Methodiek

Dit register is binnenkort niet meer zichtbaar

Reden van de wijzigingen

  • De geregistreerden Methodiek 2767 zijn niet getoetst op hun kennis en vaardigheden in het uitvoeren van een inspectie. Opdrachtgevers die op basis van het register zoeken naar een gekwalificeerde inspecteur zijn zich hier over het algemeen niet van bewust. Daarmee bestaat er een gerede kans dat de opdrachtgever verkeerde keuzes maakt.
    .

Wat betekent dit voor de inspecteurs in dit register

  • De geregistreerden in dit register worden geadviseerd om een examen af te leggen voor (minimaal) Inspecteur NEN 2767. Als het examen met succes wordt afgelegd in 2023 kan de registratie gecontinueerd worden.

Alle geregistreerden die staan ingeschreven in dit register krijgen persoonlijk bericht.