BOEI-Adviseur

BOEI-Adviseur


Vind geregistreerde BOEI-Adviseurs


In de loop van 2024 zullen wijzigingen voor dit register bekend gemaakt worden.

Omschrijving

De BOEI-Adviseur is een speciaal opgeleide adviseur, die werkt volgens de RVB-BOEI methodiek. Deze methodiek is specifiek ontwikkeld voor inspecties aan gebouwen van het Rijksvastgoedbedrijf (voorheen de Rijksgebouwendienst). Het specifieke van deze methodiek is de integrale visie op het vastgoed die aan de hand van deze inspectiemethode wordt gegenereerd. Hierin komen aspecten zoals brandveiligheid, technische toestand, energieverbruik en veiligheid in het gebruik en wet- en regelgeving aan de orde. De BOEI-Adviseur krijgt als input de inspectierapporten van de vier verschillende disciplines (Bouw, Werktuigbouwkunde, Elektrotechniek en Transport) van de Integraal Inspecteurs. Deze adviseur is in staat om aan de hand van een voorgeschreven methode een gewogen adviesrapport op te stellen voor de geïnspecteerde gebouwen.


Taken

De  BOEI-Adviseur houdt zich in zijn dagelijkse werk (onder meer) bezig met de volgende taken:

 • Beoordelen van integrale inspecties
 • Adviseren over te volgen onderhoudsbeleid op basis van deze inspecties

Functies

De BOEI-Adviseur is werkzaam in één van de volgende functies en /of functiefamilies:

 • Beoordelaar van integrale inspecties, het geven van een gericht onderhoudsadvies op basis van de inspecties, wettelijke eisen en geformuleerd beleid.

De opleiding is gericht op uitvoering van werkzaamheden binnen het werkveld van de RVB-BOEI.

terug naar registeroverzicht


Voorwaarden

Open een van onderstaande tabs voor de voorwaarden geldend voor dit register

 • Toelating – welke eisen gelden voor toelating tot dit register
 • Opleiding – waar kunt u een door Sertum geaccepteerd diploma behalen
 • Continuering – eisen om ingeschreven te blijven, permanente educatie en her-certificering
 • Documenten – hier kunt u de voor dit register geldende documenten downloaden
 • Eisen voor toelating tot dit register

  Een diploma of certificaat afgegeven door een toegelaten examenbureau. Dit diploma of certificaat is niet ouder dan 2 jaar (afgiftedatum).


  Toegelaten examenbureau(s)

  • Hogeschool Arnhem Nijmegen (HAN)
  • Hogeschool van Utrecht & NVDO (HU)
  • Stichting Comog Examens Vastgoed (SCEV)

  Vereiste documenten

  • Toegelaten diploma  
  • Bijbehorende cijferlijst

  Op het diploma en cijferlijst dient duidelijk te zijn vermeld welk examen is afgelegd, en wat de datum van afgifte is.


  Aanvullende registratievereisten

  • Geen
 • Opleiding

  Op dit moment worden door de volgende aanbieders opleidingen verzorgd, en examens afgenomen door de volgende partijen:

  • HAN – De Hogeschool Arnhem Nijmegen heeft de laatste jaren het leeuwendeel van de Integraal Adviseurs Vastgoed opgeleid, doorgaans tegelijk met de Integraal Inspecteur Vastgoed opleiding. De cursussen worden twee maal per jaar gestart, opleidingslocatie Arnhem.
  • HU – De Hogeschool van Utrecht in samenwerking met de NVDO (Nederlandse Vereniging voor Doelmatig Onderhoud) is ook al vanaf het begin opleider voor IIV en IAV. Ook bij deze opleider loopt de cursus Integraal Adviseur Vastgoed parallel aan de cursus IIV, opleidingslocatie Utrecht

  Sertum ziet alleen toe op de kwaliteit van het examen, de voorgaande opleiding en eventuele aansluiting op het examen wordt niet door Sertum beoordeeld. Verschillende opleiders kunnen op verschillend niveau examineren, de minimale eisen voor de examinering zijn vastgelegd in de registeromschrijving.

   

 • Continuering

  Om de Sertum registratie te kunnen continueren na het jaar van inschrijving is het noodzakelijk dat u de jaarlijkse prolongatiekosten voor 31 maart van dat jaar hebt voldaan. Vervolgens is het vereist dat u aantoonbaar uw kennis op peil houdt. Hiervoor gelden onderstaande eisen.

  Indien uw diploma of certificaat niet ouder is dan 1 jaar (afgiftedatum), heeft u vrijstelling voor de verplicht gestelde Permanente Educatie voor het jaar van inschrijving. 


  Permanente Educatie

  De geregistreerde dient jaarlijks 6 punten te behalen in bijeenkomsten voor Permanente Educatie

  • Verplichte onderwerpen
   • De update wet- en regelgeving bestaande gebouwen en installaties (3 punten)
   • Vakinhoudelijke PE-activiteiten (3 punten)
  • Vrije onderwerpen
   • geen eisen

  Door het Sertum bestuur, wordt vastgesteld welke PE-activiteiten geldig zijn. Op de site van Sertum wordt jaarlijks het aanbod (en bijbehorende punten) gepubliceerd.

  Gezien de ontwikkelingen op de markt en de eisen aan onderhoudskundige professionals, zijn de eisen met betrekking tot Permanente Educatie voor dit register met ingang van 1 januari 2023 uitgebreid.


  Hertoetsing

  Zodra bij Hobéon een toets beschikbaar is om deze adviseur te toetsen op de kennis van het in 2023 aangepaste Handboek RVB-BOEI, is hertoetsing voor dit register een verplichting.

 • Toepasselijke documenten

  De documenten die betrekking hebben op dit register zijn te downloaden door op de betreffende links te klikken. Alleen documenten in de versie en met de datum zoals gepubliceerd op deze website zijn van toepassing. Geprinte documenten met een oudere datum zijn niet geldig.

   

  Betreft Document Versie Datum
  Register Registerbeschijving Adviseur RVB-BOEI 2.1 01-12-2022
         
  Sertum Algemeen geldende documenten