Erkend Onderhoudskundig Adviseur

Erkend Onderhoudskundig Adviseur


 Vind geregistreerden 

Omschrijving

De adviseur vertaalt het beleid en de vragen van de assetmanager of gebouweigenaar naar het tactisch niveau. Op basis van vastgesteld beleid en doelstellingen van een opdrachtgever is de adviseur verantwoordelijk voor het waarborgen van de vereiste kwaliteit en beschikbaarheid van een object of verzameling van objecten, op basis van vast te stellen technische en gebruiksprestaties.


Taken

De Onderhoudskundig Adviseur houdt zich in zijn dagelijkse werk (onder meer) bezig met de volgende taken:

 • Ontwikkelen van onderhoudsbeleid
 • Definiëren van processen onderhouds- en beheeraken
 • Opzetten van de onderhouds- en of beheerorganisatie
 • Waarborgen van levensduur van objecten
 • Regie voeren over beheer en onderhoud
 • Bewaken van budgetten en beoogd rendement
 • Aanbesteden onderhoud en (prestatie)contacten
 • Stakeholdermanagement en anticiperen op ontwikkelingen

Functies

De Onderhoudskundig Adviseur is werkzaam in één van de volgende functies en /of functiefamilies:

 • Adviseur asset- en onderhoudsmanagement in dienst van een adviesbureau, een organisatie die eigen onroerend goed beheert of onroerend goed van derden.
 • Vastgoed-, onderhouds-, procesmanager en/ of leidinggevende aan een Technische of Facilitaire dienst van een bedrijf of instelling.
 • Implementatie-, contractmanager en/ of projectleider beheer en onderhoud bij een uitvoerende partij.

terug naar registeroverzicht


Inhoudelijke verantwoording

De inhoud van het examen Onderhoudskundig Adviseur is beschreven in de Maatlat voor Onderhoudskundigen uitgegeven door Sertum. Check voor meer informatie de site www.onderhoudskundige.nl

 


Voorwaarden

Open een van onderstaande tabs voor de voorwaarden geldend voor dit register

 • Toelating – welke eisen gelden voor toelating tot dit register
 • Opleiding – waar kunt u een door Sertum geaccepteerd diploma behalen
 • Continuering – eisen om ingeschreven te blijven, permanente educatie en her-certificering
 • Documenten – hier kunt u de voor dit register geldende documenten downloaden.

 • Eisen voor toelating tot dit register

  Een diploma of certificaat afgegeven door een toegelaten examenbureau. Dit diploma of certificaat is niet ouder dan 2 jaar (afgiftedatum). Indien u met een ouder document wenst te registreren kunnen hieraan aanvullende verplichtingen gekoppeld worden. Informeert u zichzelf vooraf door contact op te nemen met register@sertum.nl.

  • Asset en Onderhoudsmanager Vastgoed 

  Toegelaten examenbureau(s)

  • BOB Examens (BOB-KOB)
  • Stichting Comog Examens Vastgoed (SCEV)

  Vereiste documenten

  • Goed gelijkende pasfoto (in het persoonlijk profiel)
  • Toegelaten diploma  
  • Bijbehorende cijferlijst

  Op het diploma en cijferlijst dient duidelijk te zijn vermeld welk examen is afgelegd, en wat de datum van afgifte is.


  Aanvullende registratievereisten

  • Bij een aanvraag voor registratie in een 'Erkende' of 'Gecertificeerde' register dienen voor alle overige registers ALLE diploma's, certificaten en cijferlijsten te worden geüpload. 
 • Opleiding

  Voor het behalen van het certificaat is geen opleiding vereist. Kandidaten die over voldoende kennis en ervaring beschikken om het examen te doen kunnen zich inschrijven bij SCEV voor het afleggen van het examen. Voor alle overige kandidaten bevelen wij één van onderstaande opleidingen aan.

  Op dit moment worden door de volgende aanbieders opleidingen verzorgd, en examens afgenomen door de volgende partijen:


  Sertum ziet alleen toe op de kwaliteit van het examen, de voorgaande opleiding en eventuele aansluiting op het examen wordt niet door Sertum beoordeeld. Verschillende opleiders kunnen op verschillend niveau examineren, de minimale eisen voor de examinering zijn vastgelegd in de registeromschrijving.

   

 • Continuering

  Om de Sertum registratie te kunnen continueren na het jaar van inschrijving is het noodzakelijk dat u de jaarlijkse prolongatiekosten voor 31 maart van dat jaar hebt voldaan. Vervolgens is het vereist dat u aantoonbaar uw kennis op peil houdt. Hiervoor is een programma van Permanente Educatie (PE) in het leven geroepen.

  Indien uw diploma of certificaat niet ouder is dan 1 jaar (afgiftedatum), heeft u vrijstelling voor de verplicht gestelde Permanente Educatie voor het jaar van inschrijving. Zie voor de verplichtingen per register de Registerbeschrijvingen.


  Permanente Educatie

  De geregistreerde dient jaarlijks 8 punten te behalen in bijeenkomsten voor Permanente Educatie

  • Verplichte onderwerpen
   • De update wet- en regelgeving bestaande gebouwen en installaties (3 punten)
   • Vakinhoudelijke PE-activiteiten (3 punten)
  • Vrije onderwerpen
   • Vak gerelateerde activiteiten (2 punten

  Door het Sertum bestuur, wordt vastgesteld welke PE-activiteiten geldig zijn. Op de site van Sertum wordt jaarlijks het aanbod (en bijbehorende punten) gepubliceerd.


  Hertoetsing

  Niet van toepassing

 • Toepasselijke documenten

  De documenten die betrekking hebben op dit register zijn te downloaden door op de betreffende links te klikken. Alleen documenten in de versie en met de datum zoals gepubliceerd op deze website zijn van toepassing. Geprinte documenten met een oudere datum zijn niet geldig.

   

  Betreft Document Versie Datum
  Register Registerbeschijving Onderhoudskundig Adviseur 1.1 1 december 2022
         
  Sertum Algemeen geldende documenten