Woninginspecteur NTA-8060

Woninginspecteur NTA-8060


Vind geregistreerde woninginspecteurs


Omschrijving

Het onderhoud aan de woning is er op gericht om eigenaren van de woning een blijvend veilige, gezonde en functionele woonomgeving te bieden. Om inzicht te krijgen in de technische onderhoudsstatus en in de staat van de woning ten aanzien van het vigerende Bouwbesluit en de aard en omvang van vereiste onderhoudsmaatregelen of risico’s worden op natuurlijke momenten inspecties uitgevoerd. Gelet op de grote potentiële afbreukrisico’s van ondeugdelijke inspecties is het zaak dat inspecteurs aantoonbaar competent zijn en blijven: vakinhoudelijk, voor wat betreft kennis van relevante normen en andere regelgeving en voor interpersoonlijke en communicatieve vaardigheden.


Taken

De Woninginspecteur NTA-8060 houdt zich in zijn dagelijkse werk (onder meer) bezig met de volgende taken, betrekking hebbende op private woningen:

 • De inspecteur bereidt de inventarisatie/inspectie voor
 • Voert inspecties uit de deze uit op basis van het opgestelde inspectieplan of de inspectieopdracht indien sprake is van een klant met een eigen inspectiemethodiek en –format.
 • De inspecteur stelt een deugdelijke rapportage op met voor de opdrachtgever bruikbare gegevens.
 • De inspecteur ligt het rapport toe aan de opdrachtgever.

Functies

De Woninginspecteur NTA-8060 is bijvoorbeeld werkzaam in één van de volgende functies:

 • Woninginspecteur

terug naar registeroverzicht


Inhoudelijke verantwoording

In oktober 2021 is de nieuwe NTA8060:2021 verschenen, deze is inhoudelijk ten opzichte van de NTA8060:2010 flink afgewaardeerd. De Woninginspecteurs in dit register beschikken over kennis en vaardigheden van beide versies.


Samenwerking

Voor de opleiding, examinering en het bijhouden van kennis werken voor dit register BouwProfs en Sertum samen, zie een overzicht van taken en verantwoordelijkheden.


Voorwaarden

Open een van onderstaande tabs voor de voorwaarden geldend voor dit register

 • Toelating – welke eisen gelden voor toelating tot dit register
 • Opleiding – waar kunt u een door Sertum geaccepteerd diploma behalen
 • Continuering – eisen om ingeschreven te blijven, permanente educatie en her-certificering
 • Documenten – hier kunt u de voor dit register geldende documenten downloaden

 

 • Eisen voor toelating tot dit register

  Een diploma of certificaat afgegeven door een toegelaten examenbureau. Dit diploma of certificaat is niet ouder dan 2 jaar (afgiftedatum). 


  Toegelaten examenbureau(s)

  • BouwProfs 
  • HTI-opleidingen

  Vereiste documenten

  • Toegelaten diploma  

  Op het diploma en cijferlijst dient duidelijk te zijn vermeld welk examen is afgelegd, en wat de datum van afgifte is.


  Aanvullende registratievereisten

  • Geen
 • Opleiding

  Op dit moment worden door de volgende aanbieders opleidingen verzorgd, en examens afgenomen door de volgende partijen:

  • Bouwprofs te Alkmaar - de cursussen worden gegeven in Zwolle, Breda en Leusden.
  • HTI -opleidingen te Maastricht - de cursussen worden gegeven in Amsterdam

  Sertum ziet alleen toe op de kwaliteit van het examen, de voorgaande opleiding en eventuele aansluiting op het examen wordt niet door Sertum beoordeeld. Verschillende opleiders kunnen op verschillend niveau examineren, de minimale eisen voor de examinering zijn vastgelegd in de registeromschrijving.

 • Om de Sertum registratie te kunnen continueren na het jaar van inschrijving is het noodzakelijk dat u de jaarlijkse prolongatiekosten voor 31 maart van dat jaar hebt voldaan. Vervolgens is het vereist dat u aantoonbaar uw kennis op peil houdt. Hiervoor is een programma van Permanente Educatie (PE) in het leven geroepen.

  Indien uw diploma of certificaat niet ouder is dan 1 jaar (afgiftedatum), heeft u vrijstelling voor de verplicht gestelde Permanente Educatie voor het jaar van inschrijving. Zie voor de verplichtingen per register de Registerbeschrijvingen.


  Permanente Educatie

  De permanente eductatie voor dit register wordt verzorgd door de oorspronkelijke opleider, deze verzorgt het vereiste PE programma en rapporteert aan het einde van het kalenderjaar aan Sertum welke personen aan de PE-verplichtingen voldaan hebben. Verplicht is:

  • het PE programma van BouwProfs en/of van HTI-opleidingen
   inhoudende - Update wet- en regelgeving en Inspectie praktijkdag

  Dit programma is speciaal gericht op woningbouw.


  Hertoetsing

  Hertoetsing is niet voorgeschreven.

 • Toepasselijke documenten

  De documenten die betrekking hebben op dit register zijn te downloaden door op de betreffende links te klikken. Alleen documenten in de versie en met de datum zoals gepubliceerd op deze website zijn van toepassing. Geprinte documenten met een oudere datum zijn niet geldig.

   

  Betreft Document Versie Datum
  Register Registerbeschrijving Woninginspecteur NTA-8060 2.1 01-12-2022
  Register Competentieprofiel Woninginspecteur NTA-8060 1.1 01-12-2022
         
  Sertum Algemeen geldende documenten