Gecertificeerd Onderhoudskundig Inspecteur BOEI

Gecertificeerd Onderhoudskundig Inspecteur BOEI

nieuw en eenduidig register ingericht voor BOEI inspecteurs

Met het vaststellen van uniforme exameneisen voor de Gecertificeerd Onderhoudskundig Inspecteur BOEI eerder dit jaar is een belangrijke stap gezet voor de inrichting voor een nieuw en eenduidig register voor alle opgeleide BOEI inspecteurs. De eisen zijn vastgesteld in overleg met RVB en het huisvestingsbureau van de politie. Dit was nodig omdat het voor de markt niet duidelijk is waarin een Hobéon gecertificeerde BOEI inspecteur en een door de Hogescholen opgeleide Integraal Inspecteur Vastgoed verschillen.

Afgesproken is dat Hobéon voor dit certificaat als Certificerende Instelling zal optreden. Sertum verzorgt hiervoor de registratie en de administratie.

Op dit moment lopen twee opleidingen die na het voldoende afleggen van een examen, toegang tot deze certificering en registratie kunnen leiden. De opleidingen Integraal Inspecteur van de Hogeschool Arnhem Nijmegen (HAN) en de Hogeschool van Utrecht (HU) in samenwerking met NVDO, zijn in overleg aangepast op de uniforme examen- en certificeringseisen.

Kandidaten die al eerder een diploma Integraal Inspecteur Vastgoed gehaald hebben bij HAN, HU/NVDO of HHS, of beschikken over een lopend Hobéon certificaat kunnen een verzoek tot certificatie indienen.  De kosten voor het certificatie-onderzoek, (door Hobéon) bedragen € 75,00 per discipline, te voldoen voorafgaand aan het onderzoek (facturatie door Sertum). Van de kandidaten wordt verwacht dat zij voor 1 juni 2022 een praktijkexamen (BOEI inspectie) afleggen gevolgd door een mondelinge verdediging. Voor personen die niet bij Sertum de jaarlijkse update wet en regelgeving hebben gevolgd wordt nog een voldoende afgelegde toets op gebied van wet- en regelgeving gevraagd.

Inspecteurs die gecertificeerd willen worden volgens deze regeling kunnen dat via het eigen Sertum account aanvragen. Een goed gelijkende pasfoto is een vereiste. In “Mijn registraties bewerken”kan registratie worden aangevraagd vragen voor Gecertificeerd Onderhoudskundig Inspecteur BOEI voor de betreffende discipline. Daar wordt gevraagd om de diploma’s te uploaden.

Op het moment dat de aanvraag compleet is, verzorgt Sertum controle van de aanvraag op documentniveau en een factuur, na ontvangst van de betaling wordt het dossier doorgestuurd aan Hobéon voor het certificatie-onderzoek. Als dat is afgerond ontvangt de kandidaat hiervan uitslag, en gaat Sertum al dan niet over tot registratie.

 

De examens en de praktijktoets worden georganiseerd door Hobéon en SCEV. Vanwege de COVID maatregelen hebben de eerder voorgenomen examens in april en juni geen doorgang kunnen vinden. Er zijn nieuwe data voor de examens vastgesteld:

  • Vrijdag 15 oktober 2021
  • Vrijdag 12 november 2021
  • Vrijdag 21 januari 2022

De inschrijving is geopend. Stuur een email naar sov@hobeon.com voor meer informatie

In de loop van 2022 volgen meer examenmogelijkheden.