Gecertificeerd Onderhoudskundig Inspecteur BOEI

Gecertificeerd Onderhoudskundig Inspecteur BOEI


Vind gecertificeerde inspecteurs

BouwkundeElektrotechniekWerktuigbouwkundeTransport


Gecertificeerd

In dit register zijn gecertificeerde inspecteurs opgenomen. De certificatie wordt uitgevoerd door het onafhankelijk Certificerend Instituut; Hobéon SKO te ‘s-Gravenhage. De voorwaarden waaronder Hobéon de inspecteurs certificeert zijn vastgelegd in het ‘Certificatieschema Onderhoudskundige Vastgoed’ waarin de inspecteurs een onderdeel zijn. U kunt dit schema nalezen op de site van Hobéon.


Omschrijving

De Gecertificeerd Onderhoudskundig Inspecteur BOEI, is een onderhoudskundig inspecteur die heeft aangetoond te kunnen werken overeenkomstig de eisen gesteld in het Handboek RVB-BOEI. Deze inspecteur is door Hobéon gecertificeerd voor een periode van vijf jaren, en dient gedurende deze periode zich jaarlijks bij te scholen via de eisen gesteld aan permanente educatie


Taken

Deze Inspecteur houdt zich in zijn dagelijkse werk (onder meer) bezig met de volgende taken:

 • Het uitvoeren van inspecties gebaseerd op de methodiek zoals beschreven in de handboeken RVB-BOEI.
 • Rapporteren van deze inspecties overeenkomst de RVB-BOEI methodiek.

Functies

De Inspecteur RVB-BOEI is bijvoorbeeld werkzaam in één van de volgende functies:

 • Inspecteur RVB-BOEI
 • Integraal Inspecteur Vastgoed

terug naar registeroverzicht


Voorwaarden

Open een van onderstaande tabs voor de voorwaarden geldend voor dit register

 • Toelating – welke eisen gelden voor toelating tot dit register
 • Opleiding – waar kunt u een door Sertum geaccepteerd diploma behalen
 • Continuering – eisen om ingeschreven te blijven, permanente educatie en her-certificering
 • Documenten – hier kunt u de voor dit register geldende documenten downloaden
 • Eisen voor toelating tot dit register

  Een diploma of certificaat afgegeven door een toegelaten examenbureau. Dit diploma of certificaat is niet ouder dan 2 jaar (afgiftedatum). Indien u met een ouder document wenst te registreren kunnen hieraan aanvullende verplichtingen gekoppeld worden. Informeert u zichzelf vooraf door contact op te nemen met register@sertum.nl.


  Toegelaten examenbureau(s)

  • Hogeschool Arnhem Nijmegen (HAN)
  • Hogeschool van Utrecht & NVDO (HU) / NVDO 
  • Stichting Comog Examens Vastgoed (SCEV)
  • Hobéon SKO
  • Sertum (onderdeel Wet- en regelgeving)

  Vanaf 2022 worden door examens afgenomen die voldoen aan de certificeringseisen zoals die zijn afgesproken met het RVB en de Certificerende Instelling (Hobéon).


  Vereiste documenten

  • Goed gelijkende pasfoto (in het persoonlijk profiel)
  • Toegelaten diploma of  geldig Hobéon certificaat.
  • Bijbehorende cijferlijst
  • Certificatie-overeenkomst

  Indien de kandidaat beschikt over een diploma of certificaat van voor 2022

  • Inschrijfformulier voor het praktijkexamen (Hobéon)
  • Diploma behorend bij het aanvullend praktijkexamen (Hobéon)
  • Bijbehorende cijferlijst
  • Positieve uitslag van de toets Wet- en regelgeving (Sertum)

  In verband met de restricties door Covid-19 dienen kandidaten bovengenoemde examens afgelegd te hebben voor 1 juni 2022.


  Aanvullende registratievereisten

  • Bij een aanvraag voor registratie in een 'Erkende' of 'Gecertificeerde' register dienen voor alle overige registers ALLE diploma's, certificaten en cijferlijsten te worden geüpload. 
 • Opleiding

  Partijen die op dit moment opleidingen verzorgen voor dit certificaat zijn:

  • HAN – De Hogeschool Arnhem Nijmegen heeft de laatste jaren het leeuwendeel van de Integraal Adviseurs Vastgoed opgeleid, doorgaans tegelijk met de Integraal Inspecteur Vastgoed opleiding. De cursussen worden twee maal per jaar gestart, opleidingslocatie Arnhem.
  • HU – De Hogeschool van Utrecht is ook al vanaf het begin opleider voor IIV en IAV. Ook bij deze opleider loopt de cursus Integraal Inspecteur Vastgoed parallel aan de cursus IAV, opleidingslocatie Utrecht

  Vanaf 2022 voldoen de diploma's van deze instellingen aan de eisen gesteld door Hobéon om certificatie aan te vragen. Het is mogelijk dat ook examens gehouden in 2021 zullen voldoen aan de certificatie-eisen, informeer bij de opleider of bij Sertum.


  Sertum ziet alleen toe op de kwaliteit van het examen, de voorgaande opleiding en eventuele aansluiting op het examen wordt niet door Sertum beoordeeld. Verschillende opleiders kunnen op verschillend niveau examineren, de minimale eisen voor de examinering zijn vastgelegd in de registeromschrijving.

   

 • Continuering

  Om de Sertum registratie te kunnen continueren na het jaar van inschrijving is het noodzakelijk dat u de jaarlijkse prolongatiekosten voor 31 maart van dat jaar hebt voldaan. Vervolgens is het vereist dat u aantoonbaar uw kennis op peil houdt. Hiervoor is een programma van Permanente Educatie (PE) in het leven geroepen.

  Indien uw diploma of certificaat niet ouder is dan 1 jaar (afgiftedatum), heeft u vrijstelling voor de verplicht gestelde Permanente Educatie voor het eerste jaar van inschrijving. Zie voor de verplichtingen per register de Registerbeschrijvingen.


  Permanente Educatie

  De geregistreerde dient per 5 jaar 48 punten te behalen in bijeenkomsten voor Permanente Educatie

  Op jaarbasis:

  • Verplichte onderwerpen
   • De update wet- en regelgeving bestaande gebouwen en installaties (3 punten)
   • Vakinhoudelijke PE-activiteiten (3 punten)
  • Vrije onderwerpen
   • Vak gerelateerde activiteiten (6 punten)

  Zie voor een volledige beschrijving van voorwaarden voor PE, het door Hobéon vastgestelde reglement


  Hertoetsing

  Het door Hobéon afgegeven certificaat is gedurende 5 jaar geldig, waarna een hertoetsing gevraagd
  wordt.

 • Toepasselijke documenten

  De documenten die betrekking hebben op dit register zijn te downloaden door op de betreffende links te klikken. Alleen documenten in de versie en met de datum zoals gepubliceerd op deze website zijn van toepassing. Geprinte documenten met een oudere datum zijn niet geldig.

   

  Betreft Document Versie Datum
  Register Registerbeschijving Gecertificeer Onderhoudskundig Inspecteur BOEI 1.1 01-12-2022
  Register  Certificatieschema Onderhoudskundige Vastgoed (Hobéon SKO) 1.0 28-06-2021
         
  Sertum Algemeen geldende documenten