Erkend Onderhoudskundig Inspecteur

Erkend Onderhoudskundig Inspecteur


Vind geregistreerden:

 Bouwkunde | Elektrotechniek | Werktuigbouwkunde | Transport

 Omschrijving

De Onderhoudskundig Inspecteur heeft een vakinhoudelijke opleiding en ervaring binnen een bepaalde discipline (B, W, E of T). Deze Inspecteur is in staat om volledig zelfstandig inspecties te organiseren, voor te bereiden, uit te voeren, daarover te rapporteren en te communiceren. De inspecteur kan een objectief oordeel geven over conditie, kwaliteit, beschikbaarheid, betrouwbaarheid en duurzaamheid van een object met inachtneming van de actuele wet- en regelgeving. Deze Inspecteur is getoetst op de competenties volgens de Maatlat voor Onderhoudskundigen en daarmee op de toepassing van de NEN 2767, en is bekend met de RVB-BOEI methodiek.


Taken

De Onderhoudskundig Inspecteur: houdt zich in zijn dagelijkse werk (onder meer) bezig met de volgende taken:

 • Organiseren van een inspectie
 • Inspecteren en beoordelen van een object
 • Toetsen op veiligheid, gezondheid en milieu
 • Rapporteren
 • Communiceren

terug naar registeroverzicht


Inhoudelijke verantwoording

De inhoud van het examen Onderhoudskundig Inspecteur  is beschreven in de Maatlat voor Onderhoudskundigen uitgegeven door Sertum. Check voor meer informatie de site www.onderhoudskundige.nl


Voorwaarden

Open een van onderstaande tabs voor de voorwaarden geldend voor dit register

 • Toelating – welke eisen gelden voor toelating tot dit register
 • Opleiding – waar kunt u een door Sertum geaccepteerd diploma behalen
 • Continuering – eisen om ingeschreven te blijven, permanente educatie en her-certificering
 • Documenten – hier kunt u de voor dit register geldende documenten downloaden

 • Eisen voor toelating tot dit register

  Een diploma of certificaat afgegeven door een toegelaten examenbureau. Dit diploma of certificaat is niet ouder dan 2 jaar (afgiftedatum). Indien u met een ouder document wenst te registreren kunnen hieraan aanvullende verplichtingen gekoppeld worden. Als dit voor u van toepassing is kunt u contact op te nemen met register@sertum.nl.

  Geregistreerden uit het register Inspecteur RVB-BOEI hebben in 2023 de gelegenheid gehad om hun profiel op te waarderen naar Erkend Onderhoudskundig Inspecteur volgens de Maatlat. Hiervoor is een PE programma gevolgd dat ook beschikbaar was voor overige Sertum geregistreerden. Het programma is terug te vinden op de Sertum archiefpagina.

  • Onderhoudskundig Inspecteur BOEI dit diploma wordt door de onderstaande hogescholen uitgegeven sinds 2022.
  • Onderhoudskundig Inspecteur dit diploma wordt sinds 2018 uitgegeven door SCEV.

  Toegelaten examenbureau(s)

  • Hogeschool Arnhem Nijmegen (HAN)
  • Hogeschool Utrecht, ism NVDO en Helix
  • Stichting Comog Examens Vastgoed (SCEV)

  Vereiste documenten

  • Goed gelijkende pasfoto (in het persoonlijk profiel)
  • Toegelaten diploma  
  • Bijbehorende cijferlijst

  Op het diploma en cijferlijst dient duidelijk te zijn vermeld welk examen is afgelegd, en wat de datum van afgifte is.


  Aanvullende registratievereisten

  • Bij een aanvraag voor registratie in een 'Erkende' of 'Gecertificeerde' register dienen voor alle overige registers ALLE diploma's, certificaten en cijferlijsten te worden geüpload. 
 • Opleiding

  Kandidaten die over voldoende kennis en ervaring beschikken om het examen te doen kunnen zich inschrijven bij SCEV voor het afleggen van het examen. Voor alle overige kandidaten bevelen wij één van onderstaande opleidingen aan.

  Op dit moment worden door de volgende aanbieders opleidingen verzorgd: 

  • Hogeschool Arnhem Nijmegen (HAN)
  • Hogeschool van Utrecht (HU)
  • Vastgoed Business School
  • Helix Academy
  • NEN Trainingen

  Sertum ziet alleen toe op de kwaliteit van het examen, de voorgaande opleiding en eventuele aansluiting op het examen wordt niet door Sertum beoordeeld. Verschillende opleiders kunnen op verschillend niveau examineren, de minimale eisen voor de examinering zijn vastgelegd in de registeromschrijving.

   

 • Continuering

  Om de Sertum registratie te kunnen continueren na het jaar van inschrijving is het noodzakelijk dat u de jaarlijkse prolongatiekosten voor 31 maart van dat jaar hebt voldaan. Vervolgens is het vereist dat u aantoonbaar uw kennis op peil houdt. Hiervoor is een programma van Permanente Educatie (PE) in het leven geroepen.

  Indien uw diploma of certificaat niet ouder is dan 1 jaar (afgiftedatum), heeft u vrijstelling voor de verplicht gestelde Permanente Educatie voor het jaar van inschrijving. Zie voor de verplichtingen per register de Registerbeschrijvingen.


  Permanente Educatie

  De geregistreerde dient jaarlijks 8 punten te behalen in bijeenkomsten voor Permanente Educatie

  • Verplichte onderwerpen
   • De update wet- en regelgeving bestaande gebouwen en installaties (3 punten)
   • Vakinhoudelijke PE-activiteiten (3 punten)
  • Vrije onderwerpen
   • Vak gerelateerde activiteiten (2 punten)

  Hertoetsing

  niet van toepassing

 • Toepasselijke documenten

  De documenten die betrekking hebben op dit register zijn te downloaden door op de betreffende links te klikken. Alleen documenten in de versie en met de datum zoals gepubliceerd op deze website zijn van toepassing. Geprinte documenten met een oudere datum zijn niet geldig.

   

  Betreft Document Versie Datum
  Register Registerbeschijving Onderhoudskundig Inspecteur 1.1 1 december 2022
  Sertum Accreditatietraject opwaardering naar Erkend Maatlat Inspecteur   1 mei 2023
  Sertum Algemeen geldende documenten