Technisch Beheerder Vastgoed

Technisch Beheerder Vastgoed


Vind geregistreerden


Omschrijving

De Technisch Beheerder Vastgoed heeft een brede ervaring binnen het vakgebied beheer en onderhoud van vastgoed. De Technisch Beheerder organiseert, coördineert, begeleidt en houdt toezicht op operationeel niveau. Deze beheerder verzorgt en controleert onderhoudsmaatregelen volgens de meerjaren-onderhoudsplanning, jaarlijkse onderhoudsplannen en niet-gepland onderhoud. Deze onderhoudskundige is werkzaam in functies als Technisch beheerder bij een bedrijf of instelling, als Onderhoudsopzichter of als Uitvoerder Beheer en Onderhoud bij een uitvoerende partij.


Taken

De Technisch Beheerder Vastgoed houdt zich in zijn dagelijkse werk (onder meer) bezig met de volgende taken:

 • Uitvoeren van onderhoudsdoelstellingen
 • Organiseren van onderhoudsprocessen
 • Beheren van onderhoudsmiddelen
 • Bewaken van veiligheid, gezondheid en milieu
 • Verbeteren van onderhoudsmaatregelen
 • Contractbeheer
 • Communiceren

Functies

De Technisch Beheerder Vastgoed is werkzaam in één van de volgende functies en /of functiefamilies:

 • Technisch beheerder van een bedrijf of instelling.
 • Onderhoudsopzichter bij een bedrijf of instelling
 • Uitvoerder beheer en onderhoud bij een uitvoerende partij.

terug naar registeroverzicht


Inhoudelijke verantwoording

De inhoud van het examen Technisch Beheerder Vastgoed is een afgeleide het profiel Onderhoudskundig Coördinator uit de voor Onderhoudskundigen  uitgegeven door Sertum.


Voorwaarden

Open een van onderstaande tabs voor de voorwaarden geldend voor dit register

 • Toelating – welke eisen gelden voor toelating tot dit register
 • Opleiding – waar kunt u een door Sertum geaccepteerd diploma behalen
 • Continuering – eisen om ingeschreven te blijven, permanente educatie en her-certificering
 • Documenten – hier kunt u de voor dit register geldende documenten downloaden

 • Eisen voor toelating tot dit register

  Een diploma of certificaat afgegeven door een toegelaten examenbureau. Dit diploma of certificaat is niet ouder dan 2 jaar (afgiftedatum). Indien u met een ouder document wenst te registreren kunnen hieraan aanvullende verplichtingen gekoppeld worden. Informeert u zichzelf vooraf door contact op te nemen met register@sertum.nl.

  • Technisch beheerder / opzichter onderhoud
   dit diploma wordt door BOB Examens uitgegeven vanaf 2024.

  Toegelaten examenbureau(s)

  • BOB examens (BOB-KOB)

  Eerder verkregen competenties

  Met een actieve registratie in het COV register, ongeacht het examenjaar, mét de eis dat de kandidaat heeft voldaan aan de jaarlijkse PE verplichtingen kan de kandidaat een portfolio indienen om aan te tonen dat deze voldoet aan de werkervaring zoals gevraagd wordt in par. 7.2 in de Maatlat voor Onderhoudskundigen. 


  Vereiste documenten

  • Goed gelijkende pasfoto (in het persoonlijk profiel)
  • Toegelaten diploma  
  • Bijbehorende cijferlijst

  Op het diploma en cijferlijst dient duidelijk te zijn vermeld welk examen is afgelegd, en wat de datum van afgifte is.


  Aanvullende registratievereisten

  • Er zijn geen aanvullende registratievereisten
 • Opleiding

  Op dit moment worden door de volgende aanbieders opleidingen verzorgd, en examens afgenomen door de volgende partijen:


  Sertum ziet alleen toe op de kwaliteit van het examen, de voorgaande opleiding en eventuele aansluiting op het examen wordt niet door Sertum beoordeeld. 

   

 • Continuering

  Om de Sertum registratie te kunnen continueren na het jaar van inschrijving is het noodzakelijk dat u de jaarlijkse prolongatiekosten voor 31 maart van dat jaar hebt voldaan. Vervolgens is het vereist dat u aantoonbaar uw kennis op peil houdt. Hiervoor is een programma van Permanente Educatie (PE) in het leven geroepen.

  Indien uw diploma of certificaat niet ouder is dan 1 jaar (afgiftedatum), heeft u vrijstelling voor de verplicht gestelde Permanente Educatie voor het jaar van inschrijving. Zie voor de verplichtingen per register de Registerbeschrijvingen.


  Permanente Educatie

  De geregistreerde dient jaarlijks 6 punten te behalen voor Permanente Educatie

  • Verplichte onderwerpen
   • De update wet- en regelgeving bestaande gebouwen en installaties (3 punten)
   • Vakinhoudelijke PE-activiteiten (3 punten)

  Hertoetsing

  niet van toepassing

 • Toepasselijke documenten

  De documenten die betrekking hebben op dit register zijn te downloaden door op de betreffende links te klikken. Alleen documenten in de versie en met de datum zoals gepubliceerd op deze website zijn van toepassing. Geprinte documenten met een oudere datum zijn niet geldig.

   

  Betreft Document Versie Datum
  Register Registerbeschijving Technisch Beheerder 1.0 1 maart 2024
    Competentieprofiel Technisch Beheerder v2 mei 2023
  Sertum Algemeen geldende documenten