Basistraining wet- en regelgeving

Basistraining wet- en regelgeving

online training voor nieuw geregistreerden

Voor nieuwe geregistreerden

De onderhoudskundigen die voor het eerst in een van de Sertumregisters zijn toegelaten worden geacht de “Basistraining Wet- en regelgeving bestaande gebouwen en installaties” te volgen. Als eerste wordt uitleg gegeven over het algemeen bouwrecht, woningwet en het Bouwbesluit, de zorgplicht en de gevolgen van de komende omgevingswet. Daarna wordt ingegaan op de toepassing van de regelgeving als het gaat om compliancy en de wettelijke verplichtingen in het kader van de energietransitie.

Je kunt je hieronder aanmelden voor deelname

Inschrijven

 

Lees verder

Expertvisie NEN-2767

preview update NEN-2767

14 en 21 april

In twee sessie is door Johan Smit toelichting gegeven op de komende wijzigingen. De NEN-2767 is voor onderhoudskundigen vastgoed een essentiële norm. Deze norm schept uniformiteit in de opname van gebreken t.b.v. het bepalen van de conditie van bouwdelen van beheerobjecten. Er is een update van de NEN 2767 deel 2 op komst met betrekking tot de bouwdelen en gebrekenlijst. Dit heeft onder meer gevolgen voor de wijze waarop met de methodiek moet worden omgegaan in de praktijk. Er wordt onderscheid gemaakt in gebreken relatie tot de conditie (technische staat) en gebreken die voortkomen uit aanvullende facultatieve (specialistische)inspecties of onderzoeken zoals; controle wet- en regelgeving, brandscan, energieprestatie, asbest inventarisaties etc..

De norm is ontwikkeling en zal binnen afzienbare tijd als commentaarversie worden gepubliceerd. De review en de presentatie kun je terugvinden in het archief:

Raadpleeg het archief

Lees verder

Expertvisie kwaliteitsborging voor onderhoud en renovatie

Welke bepalingen gelden voor onderhoud en renovatie, en wanneer heb je een kwaliteitsborger nodig?

21 juni

De Wet kwaliteitsborging voor het bouwen gaat samen met de omgevingswet naar verwachting in per 1 januari 2023. Deze wet gaat gelden voor nieuwbouw maar ook voor vergunningsplichtige verbouwingen en renovaties. Wanneer ben je vergunningsplichting en hoe zit het met niet-vergunningsplichtige werkzaamheden? Wanneer heb je een kwaliteitsborger nodig?

Bovendien worden er bepalingen in het Burgerlijk Wetboek van kracht die voor alle bouw,- renovatie en onderhoudswerken gaan gelden. Welke gevolgen hebben deze bepalingen voor onderhoudskundigen?

Je kunt de content en de review van de Expertvisie van mr. dr. ing. Peter de Haan terugvinden op de archiefpagina:

Raadpleeg het archief

 

Lees verder

Intervisie normontwerp NEN2767-2

gezamenlijke Sertum reactie commentaarversie

7 en 13 september

De NEN-2767-2:2008 ondergaat binnenkort een update. De update van de norm beschikt over gebrekenlijsten om uniforme beoordeling te kunnen borgen. Tevens wordt er onderscheid gemaakt in gebreken in relatie tot de conditie (technische staat) en gebreken die voortkomen uit aanvullende facultatieve (specialistische)inspecties of onderzoeken. Sertum geregistreerden hebben in een tweetal intervisies hun commentaar en suggesties met elkaar besproken. De meest genoemde suggesties zijn terug te vinden in de review.

Raadpleeg het archief

 

Lees verder

Expertvisie brandveiligheid

De interpretatie van de zorgplicht en actuele thema's zoals beperking rookverspreiding

september

Deze Expertvisie bieden we aan in een nieuw jasje, in het e-learning programma van Envire in de vorm van een interactieve video. Regelgeving op het gebied van brandveiligheid is altijd in ontwikkeling, en vaak gestuurd door incidenten. Met name het liftdrama in de galerijflat aan het Gelderseplein in Arnhem heeft geleid tot aanscherping van regelgeving. Peter-Willem van Calis gaat in op het belang van de zorgplicht, en in het bijzonder op de regelgeving over de beperking van rookverspreiding en branduitbreiding in woongebouwen, en de verplichte rookmelders. Ook komen aan de orde de nieuwe principes rondom ontruiming van liften.

De video zal van september tot medio november as. beschikbaar worden gesteld. Na inschrijving ontvang je de link voor deelname.

Inschrijven

 

 

 

Lees verder

Onderhoudskundig Inspecteur in 2023

Denk mee over de opwaardering naar Maatlat Inspecteur

oktober

Inspecteurs RVB-BOEI die er niet voor gekozen hebben om zich laten registreren op basis van een persoonscertificaat krijgen in de loop van 2023 de gelegenheid om hun profiel op te waarderen naar Erkend Onderhoudskundig Inspecteur conform de Maatlat voor Onderhoudskundigen. Dit geldt voor de Inspecteurs RVB-BOEI die niet gekozen hebben om op basis van een aanvullend examen in aanmerking te komen voor Hobéon certificering. Dit is aan de orde als je als inspecteur wil werken voor onder andere het Rijksvastgoedbedrijf.

Tijdens de Erkendendag in oktober informeren we je over de mogelijkheden hiertoe. Ben je Inspecteur RVB-BOEI en wil je hierover met ons meedenken, laat het ons dan weten via m.ponjee@sertum.nl

Lees verder

Erkendendag

keuzemogelijkheid Lelystad of Tilburg

20 en 27 oktober

Eind oktober heeft onze jaarlijkse Sertum Erkendendag plaatsgevonden. Normaliter vindt deze plaats op één lokatie in de tweede week van oktober. Mede op verzoek van de klankbordgroep is dit jaar de mogelijkheid geboden om te kiezen tussen twee lokaties. Dit heeft enerzijds te maken met volle agenda’s, waardoor niet iedereen de mogelijkheid heeft om deel te nemen, en anderzijds de lokatie en de hiermee gepaarde reistijd. We staan open voor jullie suggesties voor de Erkendendag 2023.

Tijdens de Erkendendag hebben we het gehad over het programma van Permanente Educatie en in het bijzonder de mogelijkheid die geregistreerde Inspecteurs RBV-BOEI  geboden wordt hun profiel op te waarderen conform de Maatlat voor Onderhoudskundigen. De review hiervan kun je hier downloaden.

Lees verder