Commissioning Manager

Commissioning Manager


                    Vind geregistreerden


Omschrijving

De Commissioning Manager is verantwoordelijk voor het Commissioning plan en de -rapportage. Hij/zij stuurt het Commissioning team aan bij de uitvoering van de Commissioning activiteiten. De Commissioning manager accordeert de rapportages en verslagen van uitgevoerde Commissioning activiteiten.


Taken

De Commissioning Manager houdt zich in zijn dagelijkse werk (onder meer) bezig met de volgende taken:

 • Adviseren over en het begroten van Commissioning activiteiten in relatie tot een voorliggende situatie[*].
 • Verantwoordelijk zijn voor het opstellen van het Commissioning plan en – rapportage.
 • Organiseren van het Commissioning proces.
 • Geeft leiding aan het Commissioning team.
 • Deelname aan bouwteam vergaderingen.
[*] Voorliggende situatie betreft verschillende type bouw (bestaand/nieuw), soort toepassing (kantoor, zorg, onderwijs, specifiek), omvang, etc.


Functies

De Commissioning Manager is bijvoorbeeld werkzaam in één van de volgende functies:

 • Directievoerder
 • Adviseur
 • Bouwplantoetser

terug naar registeroverzicht


Inhoudelijke verantwoording

De inhoud van het examen Commissioning Manager is beschreven in de Maatlat voor Commissioning uitgegeven door de Dutch Building Commissioning Assosiation (DBCxA). Deze partij bewaakt mede de inhoud van de toetsing en examinering.


Voorwaarden

Open een van onderstaande tabs voor de voorwaarden geldend voor dit register

 • Toelating – welke eisen gelden voor toelating tot dit register
 • Opleiding – waar kunt u een door Sertum geaccepteerd diploma behalen
 • Continuering – eisen om ingeschreven te blijven, permanente educatie en her-certificering
 • Documenten – hier kunt u de voor dit register geldende documenten downloaden

 

 • Eisen voor toelating tot dit register

  De inhoudelijke toetsing van de examens die voor dit register nodig zijn wordt, in samenwerking verzorgd door de Dutch Building Commissioning Assocation (DBCA)

  Uw diploma of certificaat is niet ouder dan 2 jaar (afgiftedatum). Indien u met een ouder document wenst te registreren zie dan de aanvullende voorwaarden zoals beschreven hieronder.


  Toegelaten examenbureau(s)

  • TVVL - Kennisplatform Installatietechniek

  Vereiste documenten

  Een kandidaat kan zich in dit register inschrijven indien deze beschikt over het certificaat of diploma:

  • Commissioning Manager

  Indien u beschikt over een diploma Commissioning met een afgiftedatum voor 2018, dient u het volgende document aanvullend te uploaden:

  • Bewijs van deelname: Bijscholing Commissioning (2021)

  Aanvullende registratievereisten

  • Geen
 • Opleiding

  Partijen die op dit moment opleidingen verzorgen voor dit certificaat zijn:

  • TVVL deze partij geeft al jarenlang cursussen voor de installatietechniek en heeft in 2020 de stap genomen om via erkenning door DBCA en Sertum ook registratie mogelijk te maken.

   


  Sertum ziet alleen toe op de kwaliteit van het examen, de voorgaande opleiding en eventuele aansluiting op het examen wordt niet door Sertum beoordeeld. Verschillende opleiders kunnen op verschillend niveau examineren, de minimale eisen voor de examinering zijn vastgelegd in de registeromschrijving.

   

 • Continuering

  Om de Sertum registratie te kunnen continueren na het jaar van inschrijving is het noodzakelijk dat u aantoonbaar uw kennis op peil houdt. Hiervoor is een programma van Permanente Educatie (PE) in het leven geroepen.

  Indien uw diploma of certificaat niet ouder is dan 1 jaar (afgiftedatum), heeft u vrijstelling voor de verplicht gestelde Permanente Educatie voor het jaar van inschrijving. Zie voor de verplichtingen per register de Registerbeschrijvingen.


  Permanente Educatie

  De geregistreerde dient deel te nemen aan:

  • Jaarlijkse update Wet- en regelgeving
  • Vakinhoudelijke updates
  • bijwonen van Intervisie bijeenkomsten

  Door het Sertum bestuur, ondersteund door de DBCA wordt vastgesteld welke PE-bijeenkomsten geldig zijn.


  Hertoetsing

  • Geen
 • Toepasselijke documenten

  De documenten die betrekking hebben op dit register zijn te downloaden door op de betreffende links te klikken. Alleen documenten in de versie en met de datum zoals gepubliceerd op deze website zijn van toepassing. Geprinte documenten met een oudere datum zijn niet geldig.

   

  Betreft Document Versie Datum
  Register Registerbeschijving Commissioning Manager 1.1 1-12- 2020
    Maatlat voor Commissioners concept 16-10-2020
         
  Sertum Algemeen geldende documenten