Kennissessie regie en compliance in vastgoedonderhoud

Kennissessie regie en compliance in vastgoedonderhoud

Bestaande gebouwen moeten voldoen aan steeds complexere wet- en regelgeving. Niet alleen eigenaren en beheerders maar ook gebruikers en huurders dienen hiervan op de hoogte te zijn. Behalve de regels van het Besluit bouwwerken leefomgeving dat onder de nieuwe omgevingswet van kracht is geworden zijn er ook Europese ontwikkelingen die zijn invloed hebben op nationale regelgeving. Daarnaast zijn er private regelingen die van toepassing kunnen zijn.

Hoe zorg je dat je compliant wordt en ook blijft? Voor gebouwbeheerders, vastgoedmanagers en adviseurs verzorgen Building G100 en Sertum deze kennissessie op dinsdag 18 juni 2024 met diverse vakdocenten.

Locatie
Kinepolis Jaarbeurs Utrecht

Tijd
13:30 – 14:00    Ontvangst
14:00 – 17:00    Programma
17:00 – 18:00    Hapjes en borrel

Programma

 • Essentie van nationale wet- en regelgeving
  • Omgevingswet en Bbl
  • Onderscheid privaat en publiekrecht
  • Voorbeelden SCIOS Scopes en normbladen
  • Hiërarchie in regelgeving en relatie met Europese wetgeving
  • Privaatrechtelijk deel van de Wet kwaliteitsborging
  • Gebruiksfuncties
  • Onderscheid bestaand, nieuw, en verbouw
  • Rol van bevoegd gezag, verzekeraars, eigenaren, huurders en overige stakeholders
 • Europese regelgeving
  • Verordeningen en richtlijnen
  • EPBD
  • EED
  • RED
 • Organisatie en regie over vastgoed beheer
 • Hoe wordt je compliant en hoe blijf je dat?
 • Hoe voldoe je aan de zorgplicht?
 • Praktijkvoorbeelden

Aanmelden
Sertum geregistreerden kunnen met korting via de webshop hier inschrijven. Niet geregistreerden kunnen via de Sertum webshop inschrijven.