Wat geregistreerden zeggen over Sertum

Saskia Aalbers-Hol | Corporatie Mooiland

“Sertum betekent voor mij kennis delen met en leren van andere professionals die ook dagelijks met beheer en onderhoud bezig zijn.”


Michael Dirks | Ingenieursbureau Multical

“Sertum betekent voor mij enerzijds getoetste deskundigheid voor onderhoudsprofessionals. Aangezien beheer en onderhoud een vakgebied is waar men zich veelal pas ná het volgen van middelbare en hogere opleidingen op gaat richten, is een dergelijk register van belang om het kaf van het koren te kunnen scheiden. Anderzijds neemt Sertum wat mij betreft een belangrijke rol in bij de verdere kennisontwikkeling en professionalisering van het vakgebied.”


Niek Zandee | Zandee Vastgoed

Voor mij staat Sertum voor professionaliteit in het onderhoudsvak. Je kan erop vertrouwen dat de mensen die in deze registers staan hun vak verstaan, deskundig zijn en continu op de hoogte zijn van veranderende wet- en regelgeving door de PE-trajecten.
Opdrachtgevers weten mij te vinden in de registers van Sertum en ik gebruik het ook om aan te tonen waar ik deskundig in ben. Sertum zorgt voor goede en leuke permanente educatiebijeenkomsten en ‘erkendendagen’. Dat is goed voor ons netwerk en helpt ons ook om in contact te blijven met vakgenoten.”