2024- Comog Onderhoudskundige Vastgoed

Alle geregistreerden worden geüpgraded naar Erkend Onderhoudskundig Coördinator.

Reden van de wijzigingen

  • De registers worden éénduidig gegroepeerd onder de profielen van de Maatlat voor Onderhoudskundigen.
  • Zo kunnen wij meer helder communiceren over de kennis en vaardigheden van deze professional.

Wat betekent dit voor de geregistreerden in dit register

  • De Comog Onderhoudskundige Vastgoed heeft minimaal dezelfde eisen als de Erkend Onderhoudskundig Coördinator
  • De eerdere upgrade, waarbij ten opzichte van het COV examen een portfolio moest worden ingediend had als onderwerp:
    • Kennis van wet- regelgeving, deze is inmiddels via de bekende PE’s op niveau gebracht voor alle geregistreerden.
    • Minimaal 2 jaar werkzaam binnen het vakgebied – dit is verantwoord doordat wij inmiddels bijna 3 jaar verder zijn en ieder gewoon is blijven doorwerken.
  • De basis voor de registratie als Erkend Onderhoudskundig Coördinator blijft gebaseerd op het COV diploma.

Deze upgrading zal plaats vinden begin 2024 en voor de zomer zijn afgerond.