Advies | Management


Onderhoudskundig Adviseur

adviseren – regisseren – sturen


Acht kerntaken op tactisch niveau:

  1. Ontwikkelen van beleid
  2. Definiëren van processen
  3. Opzetten van de onderhoudsorganisatie
  4. Waarborgen van levensduur
  5. Regie voeren over beheer en onderhoud
  6. Bewaken van budgetten
  7. Aanbesteden
  8. Stakeholdermanagement

bron: Maatlat voor Onderhoudskundigen 1 sept 2019 – uitgave Sertum 


Ik wil meer weten over het profiel van de
Onderhoudskundig Adviseur 


Deze opleidingen zijn beschikbaar voor registratie in het register Erkend Onderhoudskundig Adviseur (volgens de Maatlat).

 

let op: alleen een afgelegd examen met een diploma of certificaat tellen – een certificaat van deelname wordt niet geaccepteerd voor registratie.