Uitbesteden van beheer en onderhoud

Uitbesteden van beheer en onderhoud

Als uw vraag helder is en het doel dat u met het antwoord wilt bereiken,  kunt u op de pagina Vind de juiste expertise de professionals vinden die u hiervoor kunt inschakelen.

Als deze vraag dusdanig complex of omvangrijk is, kunt u ervoor kiezen om deze dienstverlening uit te besteden. Hiervoor hebben marktpartijen en brancheverenigingen formats opgesteld die u kunt raadplegen.

Bijgaande enkele suggesties:

RVO rvo.nl/onderwerpen/duurzaam-ondernemen

De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) geeft informatie over onder andere maatschappelijk aanbesteden, tools voor scholen, energieprestatiecontracten

Stichting RGS rgsnl.nl

Stichting Resultaatgericht samenwerken heeft als doel het bevorderen van de kwaliteit en duurzaamheid van vastgoedonderhoud en geeft in haar leidraad informatie over aanbesteden volgens het principe van resultaatgericht samenwerken.

Aedes aedes.nl

Aedes is de branchevereniging voor woningcorporaties en besteed op haar website ruime aandacht aan aanbesteden en aanbestedingsbeleid.

PIANOo pianoo.nl

Expertisecentrum Aanbesteden van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat heeft als taak het inkopen en aanbesteden bij overheden te professionaliseren.

Ruimte-OK kenniscentrum ruimte-ok.nl

Stichting Ruimte voor Onderwijs en Kinderopvang is een dochter van Stichting Waarborgfonds Kinderopvang, en heeft als doelstelling te ondersteunen bij het werken aan kwalitatieve, duurzame scholen en een gezonde exploitatie. Verzorgen trainingen en publicaties, onder andere Kwaliteitskader Huisvesting.

Opdrachtgeversforum opdrachtgeversforum.nl

Het Opdrachtgeversforum in de bouw is een kring van (semi-)publieke opdrachtgevers die ervaringen uitwisselen, kennis delen en ontwikkelen en ideeën over nieuwe thema’s in de bouw en infrastructuur initiëren. Relevantie publicaties over bijvoorbeeld Circulair Inkopen