Adviseur RVB-BOEI

Adviseur RVB-BOEI


Vind geregistreerde BOEI Adviseurs


Omschrijving

De Adviseur RVB-BOEI is een speciaal opgeleide adviseur, die werkt volgens de RVB-BOEI methodiek. Deze methodiek is specifiek ontwikkeld voor inspecties aan gebouwen van het Rijksvastgoedbedrijf (voorheen de Rijksgebouwendienst). Het specifieke van deze methodiek is de integrale visie op het vastgoed die aan de hand van deze inspectiemethode wordt gegenereerd. Hierin komen aspecten zoals brandveiligheid, technische toestand, energieverbruik en veiligheid in het gebruik en wet- en regelgeving aan de orde. De Adviseur RVB-BOEI krijgt als input de inspectierapporten van de vier verschillende disciplines (Bouw, Werktuigbouwkunde, Elektrotechniek en Transport) van de Integraal Inspecteurs. Deze adviseur is in staat om aan de hand van een voorgeschreven methode een gewogen adviesrapport op te stellen voor de geïnspecteerde gebouwen.


Taken

De Adviseur RVB-BOEI houdt zich in zijn dagelijkse werk (onder meer) bezig met de volgende taken:

 • Beoordelen van integrale inspecties
 • Adviseren over te volgen onderhoudsbeleid op basis van deze inspecties

Functies

De Adviseur RVB-BOEI is werkzaam in één van de volgende functies en /of functiefamilies:

 • Beoordelaar van integrale inspecties, het geven van een gericht onderhoudsadvies op basis van de inspecties, wettelijke eisen en geformuleerd beleid.

De opleiding is gericht op uitvoering van werkzaamheden binnen het werkveld van de RVB-BOEI.

terug naar registeroverzicht


Voorwaarden

Open een van onderstaande tabs voor de voorwaarden geldend voor dit register

 • Toelating – welke eisen gelden voor toelating tot dit register
 • Opleiding – waar kunt u een door Sertum geaccepteerd diploma behalen
 • Continuering – eisen om ingeschreven te blijven, permanente educatie en her-certificering
 • Documenten – hier kunt u de voor dit register geldende documenten downloaden
 • Eisen voor toelating tot dit register

  Tot en met 2018 werden de eisen van toelating tot dit register opgesteld en bewaakt door de Sertum Waarborgcommissie. Vanaf 2019 is hiervoor de Accreditatiecommissie Adviseur in de plaats gekomen. Zie voor de samenstelling van deze commissie elders op deze site.

  Uw diploma of certificaat is niet ouder dan 2 jaar (afgiftedatum). Indien u met een ouder document wenst te registreren kunnen hieraan aanvullende verplichtingen gekoppeld worden.

  Registratievereisten

  Een kandidaat kan zich in dit register inschrijven indien deze beschikt over het certificaat of diploma:

  • Integraal Adviseur Vastgoed

  Dit certificaat wordt uitgeschreven door de volgende partijen:

  • Stichting Comog Examens Vastgoed (SCEV).
  • Hogeschool Arnhem Nijmegen (HAN)
  • Hogeschool van Utrecht (HU)

  Er zijn geen aanvullende registratievereisten

 • Opleiding

  Voor het behalen van het certificaat is geen opleiding vereist. Kandidaten die over voldoende kennis en ervaring beschikken om het examen te doen kunnen zich inschrijven bij SCEV voor het afleggen van het examen.

  Voor alle overige kandidaten bevelen wij één van nevenstaande opleidingen aan.

  LET OP: Sertum beoordeelt niet de inhoud van de opleidingen, alleen het examen wordt inhoudelijk beoordeeld voor toelating.

  Partijen die op dit moment opleidingen verzorgen voor dit certificaat zijn:

  • HAN – De Hogeschool Arnhem Nijmegen heeft de laatste jaren het leeuwendeel van de Integraal Adviseurs Vastgoed opgeleid, doorgaans tegelijk met de Integraal Inspecteur Vastgoed opleiding. De cursussen worden twee maal per jaar gestart, opleidingslocatie Arnhem.
  • HU – De Hogeschool van Utrecht is ook al vanaf het begin opleider voor IIV en IAV. Ook bij deze opleider loopt de cursus Integraal Adviseur Vastgoed parallel aan de cursus IIV, opleidingslocatie Utrecht

  Let op. Hierbij dient te worden aangetekend dat de verschillende opleiders, adviseurs op een verschillend niveau examineren, allen boven de eisen die zijn gesteld in deze registerbeschrijving.

 • Continuering

  Om de Sertum registratie te kunnen continueren na het jaar van inschrijving is het noodzakelijk dat u aantoonbaar uw kennis op peil houdt. Hiervoor is een programma van Permanente Educatie (PE) in het leven geroepen.

  Indien uw diploma of certificaat niet ouder is dan 1 jaar (afgiftedatum), heeft u vrijstelling voor de verplicht gestelde Permanente Educatie voor het jaar van inschrijving. Zie voor de verplichtingen per register de Registerbeschrijvingen.

  Permanente Educatie

  De geregistreerde dient deel te nemen aan:

  • Jaarlijkse update wet- en regelgeving

  Door het Sertum bestuur, ondersteund door de Accreditatiecommissie Adviseurs wordt vastgesteld welke PE-Bijeenkomsten geldig zijn.

  Hertoetsing

  Indien het beschreven Handboek RVB-BOEI zodanig wijzigt; dat deze professional een andere werkwijze moet aannemen, andere systemen moet toepassen, of aanvullende kennis nodig heeft om het werk conform te kunnen uitvoeren, moet de Geregistreerde een hertoetsing afleggen. De Geregistreerde moet dit doen binnen één jaar nadat het beschreven document gewijzigd is.

 • Toepasselijke documenten

  De documenten die betrekking hebben op dit register zijn te downloaden door op de betreffende links te klikken. Alleen documenten in de versie en met de datum zoals gepubliceerd op deze website zijn van toepassing. Geprinte documenten met een oudere datum zijn niet geldig.

   

  Betreft Document Versie Datum
  Register Registerbeschijving Adviseur RVB-BOEI 2.0 01-11-2019
         
  Sertum Algemeen geldende documenten