Woninginspecteur NTA-8060

Woninginspecteur NTA-8060


Vind geregistreerde woninginspecteurs


Omschrijving

Het onderhoud aan de woning is er op gericht om eigenaren van de woning een blijvend veilige, gezonde en functionele woonomgeving te bieden. Om inzicht te krijgen in de technische onderhoudsstatus en in de staat van de woning ten aanzien van het vigerende Bouwbesluit en de aard en omvang van vereiste onderhoudsmaatregelen of risico’s worden op natuurlijke momenten inspecties uitgevoerd. Gelet op de grote potentiële afbreukrisico’s van ondeugdelijke inspecties is het zaak dat inspecteurs aantoonbaar competent zijn en blijven: vakinhoudelijk, voor wat betreft kennis van relevante normen en andere regelgeving en voor interpersoonlijke en communicatieve vaardigheden.


Taken

De Woninginspecteur NTA-8060 houdt zich in zijn dagelijkse werk (onder meer) bezig met de volgende taken, betrekking hebbende op private woningen:

 • De inspecteur bereidt de inventarisatie/inspectie voor
 • Voert inspecties uit de deze uit op basis van het opgestelde inspectieplan of de inspectieopdracht indien sprake is van een klant met een eigen inspectiemethodiek en –format.
 • De inspecteur stelt een deugdelijke rapportage op met voor de opdrachtgever bruikbare gegevens.
 • De inspecteur ligt het rapport toe aan de opdrachtgever.

Functies

De Woninginspecteur NTA-8060 is bijvoorbeeld werkzaam in één van de volgende functies:

 • Woninginspecteur

terug naar registeroverzicht


Inhoudelijke verantwoording

De inhoud van het examen Woninginspecteur NTA-8060 is een toetsing om vast te stellen of de betreffende inspecteur een inspectie kan uitvoeren en rapporteren overeenkomstig de eisen gesteld in de NTA-8060. De NTA-8060 is een ontwerpnorm voor de in behandeling zijnde NEN-8060. Totdat de NEN is gepubliceerd wordt de NTA gehanteerd als criterium.


Voorwaarden

Open een van onderstaande tabs voor de voorwaarden geldend voor dit register

 • Toelating – welke eisen gelden voor toelating tot dit register
 • Opleiding – waar kunt u een door Sertum geaccepteerd diploma behalen
 • Continuering – eisen om ingeschreven te blijven, permanente educatie en her-certificering
 • Documenten – hier kunt u de voor dit register geldende documenten downloaden

 

 • Eisen voor toelating tot dit register

  Een diploma of certificaat afgegeven door een toegelaten examenbureau. Dit diploma of certificaat is niet ouder dan 2 jaar (afgiftedatum). 


  Toegelaten examenbureau(s)

  • AVVO - Acacemie voor Vastgoedonderzoek

  Vereiste documenten

  • Toegelaten diploma  

  Op het diploma en cijferlijst dient duidelijk te zijn vermeld welk examen is afgelegd, en wat de datum van afgifte is.


  Aanvullende registratievereisten

  • Geen
 • Opleiding

  Op dit moment worden door de volgende aanbieders opleidingen verzorgd, en examens afgenomen door de volgende partijen:

  • Bouwprofs te Alkmaar - de cursussen worden gegeven in Zwolle, Breda en Leusden.

  Sertum ziet alleen toe op de kwaliteit van het examen, de voorgaande opleiding en eventuele aansluiting op het examen wordt niet door Sertum beoordeeld. Verschillende opleiders kunnen op verschillend niveau examineren, de minimale eisen voor de examinering zijn vastgelegd in de registeromschrijving.

 • Om de Sertum registratie te kunnen continueren na het jaar van inschrijving is het noodzakelijk dat u de jaarlijkse prolongatiekosten voor 31 maart van dat jaar hebt voldaan. Vervolgens is het vereist dat u aantoonbaar uw kennis op peil houdt. Hiervoor is een programma van Permanente Educatie (PE) in het leven geroepen.

  Indien uw diploma of certificaat niet ouder is dan 1 jaar (afgiftedatum), heeft u vrijstelling voor de verplicht gestelde Permanente Educatie voor het jaar van inschrijving. Zie voor de verplichtingen per register de Registerbeschrijvingen.


  Permanente Educatie

  • Jaarlijkse update wet- en regelgeving 

  Deze update is speciaal gericht op woningbouw en wordt georganiseerd door Bouwprofs, samen met AVVO.


  Hertoetsing

  Indien de beschreven NTA-8060 zodanig wijzigt; dat deze professional een andere werkwijze moet aannemen, andere systemen moet toepassen, of aanvullende kennis nodig heeft om het werk conform te kunnen uitvoeren, moet de Geregistreerde een hertoetsing afleggen. De Geregistreerde moet dit doen binnen één jaar nadat (één van) de beschreven documenten gewijzigd is.

 • Toepasselijke documenten

  De documenten die betrekking hebben op dit register zijn te downloaden door op de betreffende links te klikken. Alleen documenten in de versie en met de datum zoals gepubliceerd op deze website zijn van toepassing. Geprinte documenten met een oudere datum zijn niet geldig.

   

  Betreft Document Versie Datum
  Register Registerbeschrijving Woninginspecteur NTA-8060 2.0 01-11-2018
  Register Competentieprofiel Woninginspecteur NTA-8060 1.0 29-10-2018
         
  Sertum Algemeen geldende documenten