Woninginspecteur NTA-8060

Woninginspecteur NTA-8060

Afkorting 8060-I
Werk- en denkniveau (minimaal) NLQF-5
Onderverdelingen of disciplines geen
Functiegroep Inspecteur

 

NB.

 • De Woninginspecteur NTA-8060 werd tot eind 2018 omschreven als Integraal Woninginspecteur (IWI). Gezien de wijziging van de namen van het Sertum register is gekozen voor deze naamgeving die meer helderheid verschaft over de kennis en kunde van deze inspecteur.
 • De NTA8060 is een ontwerpnorm voor de in behandeling zijnde NEN-8060. Totdat de NEN is gepubliceerd wordt de NTA gehanteerd als criterium.

Het onderhoud aan de woning is er op gericht om eigenaren van de woning een blijvend veilige, gezonde en functionele woonomgeving te bieden. Om inzicht te krijgen in de technische onderhoudsstatus en in de staat van de woning ten aanzien van het vigerende Bouwbesluit en de aard en omvang van vereiste onderhoudsmaatregelen of risico’s worden op natuurlijke momenten inspecties uitgevoerd. Gelet op de grote potentiële afbreukrisico’s van ondeugdelijke inspecties is het zaak dat inspecteurs aantoonbaar competent zijn en blijven: vakinhoudelijk, voor wat betreft kennis van relevante normen en andere regelgeving en voor interpersoonlijke en communicatieve vaardigheden.

De Woninginspecteur NTA-8060 houdt zich in zijn dagelijkse werk (onder meer) bezig met de volgende taken, betrekking hebbende op private woningen:

 • De inspecteur bereidt de inventarisatie/inspectie voor
 • Voert inspecties uit de deze uit op basis van het opgestelde inspectieplan of de inspectieopdracht indien sprake is van een klant met een eigen inspectiemethodiek en –format.
 • De inspecteur stelt een deugdelijke rapportage op met voor de opdrachtgever bruikbare gegevens.
 • De inspecteur ligt het rapport toe aan de opdrachtgever.

De Woninginspecteur NTA-8060 is bijvoorbeeld werkzaam in één van de volgende functies:

 • Woninginspecteur

terug naar registeroverzicht

 • Eisen voor toelating tot dit register

  Tot en met 2018 werden de eisen van toelating tot dit register opgesteld en bewaakt door de Sertum Waarborgcommissie.

  Vanaf 2019 is hiervoor de Accreditatiecommissie Inspecteur in de plaats gekomen. Zie voor de samenstelling van deze commissie elders op deze site.

  Uw diploma of certificaat is niet ouder dan 2 jaar (afgiftedatum). Indien u met een ouder document wenst te registreren kunnen hieraan aanvullende verplichtingen gekoppeld worden.

  Registratievereisten

  Een kandidaat kan zich in dit register inschrijven indien deze beschikt over het certificaat of diploma:

  • Integraal Woning Inspecteur

  Dit certificaat wordt uitgeschreven door de volgende partijen:

  • Academie voor Vastgoed Onderzoek (AVVO)

  Er zijn geen aanvullende registratievereisten.

 • Opleiding

  Voor het behalen van het certificaat is geen opleiding vereist. Kandidaten die over voldoende kennis en ervaring beschikken om het examen te doen kunnen zich inschrijven bij één van de opleiders voor het afleggen van het examen.

  Voor alle overige kandidaten bevelen wij één van nevenstaande opleidingen aan.

  LET OP: Sertum beoordeelt niet de inhoud van de opleidingen, alleen het examen wordt inhoudelijk beoordeeld voor toelating.  Het is niet aan Sertum om het beleid omtrent examens zonder vooropleiding te bepalen.

  Partijen die op dit moment opleidingen verzorgen voor dit certificaat zijn:

  • Academie voor Vastgoed Onderzoek (AVVO) te Breda
 • Continuering

  Om de Sertum registratie te kunnen continueren na het jaar van inschrijving is het noodzakelijk dat u aantoonbaar uw kennis op peil houdt. Hiervoor is een programma van Permanente Educatie (PE) in het leven geroepen.

  LET OP: alleen PE bijeenkomsten die zijn goedgekeurd door de Accreditatie-commissie Coördinator worden geaccepteerd als een geldige PE.

  Permanente Educatie

  Doel van Permanente Educatie (PE) is het op peil houden van het actuele kennisniveau dat verondersteld wordt aanwezig te zijn bij de geregistreerde op het moment dat deze het certificaat heeft ontvangen.

  De geregistreerde dient deel te nemen aan:

  • Jaarlijkse update wet- en regelgeving

  Door het Sertum bestuur, ondersteund door de Accreditatiecommissie Adviseurs wordt vastgesteld welke PE-Bijeenkomsten geldig zijn.

  Hertoetsing

  Indien de beschreven NTA-8060 zodanig wijzigt; dat deze professional een andere werkwijze moet aannemen, andere systemen moet toepassen, of aanvullende kennis nodig heeft om het werk conform te kunnen uitvoeren, moet de Geregistreerde een hertoetsing afleggen. De Geregistreerde moet dit doen binnen één jaar nadat (één van) de beschreven documenten gewijzigd is.

 • Toepasselijke documenten

  De documenten die betrekking hebben op dit register zijn te downloaden door op de betreffende links te klikken. Alleen documenten in de versie en met de datum zoals gepubliceerd op deze website zijn van toepassing. Geprinte documenten met een oudere datum zijn niet geldig.

   

  Betreft Document Versie Datum
  Register Registerbeschrijving Woninginspecteur NTA-8060 2.0 01-11-2018
  Register Competentieprofiel Woninginspecteur NTA-8060 1.0 29-10-2018
         
  Sertum Algemeen geldende documenten