Het bestuur van de Stichting Sertum

Het bestuur van de Stichting Sertum

Het bestuur van de Stichting Sertum heeft als hoofdtaak het organiseren van de kwaliteitsbewaking van het vakgebied onderhoud en technisch beheer van vastgoed met de intentie om dit continu te verbeteren. Het bestuur stelt het beleid hiertoe op en ziet toe op de correcte uitvoering van de operationele taken uitgevoerd door het stichtingsbureau. Het bestuur ontwikkelt met ondersteuning van de andere organen van Sertum de strategische lange termijn plannen.

Het bestuur van Sertum is het orgaan met de beslissingsbevoegdheid over de samenstelling van de organen van Sertum, en de commissies die deze organen omwille van hun taak willen instellen.

Verantwoordelijkheden

Het Bestuur is verantwoordelijk voor de ontwikkeling van een strategisch lange termijnplan, en keurt de jaarplannen van het stichtingsbestuur goed.

Het bestuur is verantwoordelijk voor het uitvoeren van de missie en visie van Sertum zoals deze is gepubliceerd op de Sertum website.  Het bestuur laat zich voor de operationele taken bijstaan door het stichtingsbureau en voor visie en advies door het stichtingsbureau, de klankbordgroep en de adviesraad. Het stichtingsbureau legt voor de door haar uitgevoerde taken verantwoording af aan het bestuur. De andere organen leggen verantwoordelijkheid af aan het stichtingsbureau.

Terug naar Structuur van Sertum

 

 

 Samenstelling

ir. B. (Bob) de Jong – Voorzitter
Bob begon zijn loopbaan als  architect van de TU Delft, maar al snel bleek hij de bestaande gebouwenvoorraad te prefereren boven het ontwerpen. Sindsdien houdt Bob zich bezig met onderhoud en beheer van gebouwen, op dit moment als directeur van Garantienet bv. Vanuit Comog heeft Bob zich, samen met anderen, beziggehouden met het ontwikkelen en opzetten van het examen Onderhoudskundige Vastgoed. In 2001 werd het eerste examen gehouden. In 2004 was Bob mede-initiatiefnemer bij de oprichting van het REOV, dat inmiddels in Sertum is opgegaan.

b.dejong@sertum.nl
06 24225635


ing. H. (Hans) Roseboom – Penningmeester

Na het behalen van zijn diploma HTS bouwkunde is Hans zich blijven oriënteren in de bouw en heeft hij daaraan gerelateerde beroepen uitgeoefend. Daarbij heeft hij diverse opleidingen gevolgd, zoals middelbaar installatietechniek, cursus hogere akoestiek, post HBO beveiliging en het COMOG-certificaat Onderhoudskundige Vastgoed. In 1988 is hij met het onderhoud van vastgoed in aanraking gekomen om er vervolgens niet meer van los te raken. Op dit moment werkt hij als unitmanager bij Visiplan Vastgoed en Onderhoud.

h.roseboom@visiplan.nl


ing. P.J. (Peter) Gijbels MC  – Bestuurslid

Na zijn opleiding aan het Maritiem Instituut in Vlissingen is Peter ruim zeven jaar werkzaam geweest in het onderhoud van technische installaties aan boord van schepen en offshore installaties. In 1994 heeft hij zijn loopbaan aan wal voortgezet en is hij actief in het onderhouden en beheren van gebouwgebonden installaties. Naast diverse vaktechnische opleidingen heeft Peter een opleiding gevolgd als Management Consultant aan de Erasmus Universiteit. Vanaf 2002 is hij werkzaam als directeur van CoSource BV.

p.gijbels@cosource.nl


M. (Mari) van Wanrooij – Bestuurslid

 width=

Al tijdens zijn studie aan de TU Eindhoven is Mari geïnteresseerd geraakt in beheer en onderhoud. Na zijn studie heeft hij dat in de praktijk gebracht bij DHV Amersfoort in de rol van projectleider woningrenovaties.  Bij DHV is hij tevens geboeid geraakt in systematisch onderhoud en om dat door middel van software te automatiseren. Bij Planon heeft hij dat verder kunnen uitbouwen, op dit moment is hij accountmanager bij Plandatis. Mari is in 2003 betrokken geweest bij de oprichting van de NEN-commissie 2767, Sinds 2010 is hij tevens lid van de Sectie Onroerend Goed van de NVDO.

m.vanwanrooij@plandatis.nl


Terug naar Structuur van Sertum