Het bureau van de Stichting Sertum

Het bureau van de Stichting Sertum

Het bureau van de Stichting Sertum, is het uitvoerend orgaan en is de professionele motor van Sertum. Het bureau initieert en coördineert de werkzaamheden voortvloeiend uit deze taken en laat zich waar nodig door professionals bijstaan, maakt jaarplannen en bewaakt deze. Het is verantwoordelijk voor de beleidsvoorbereiding en de uitvoering ervan. Het stichtingsbureau wordt aangestuurd door een directeur die verantwoording aflegt aan het bestuur.

Positie

Het stichtingsbureau treedt op als het professionele gezicht van Sertum en is aanspreekpunt voor geregistreerden en derden. 

Taken

Het stichtingsbureau voert onder meer de volgende taken uit:

  • Het beheren van de Sertum registers
  • Het opstellen van jaarplannen aan de hand van het door het Sertum bestuur strategische meerjarenbeleid
  • Het initiëren en bewaken van onafhankeijke commissies die per register toezien de naleving van de reglementen,
  • Het initiëren en positioneren van nieuwe registers op basis van marktbehoefte
  • Communicatie en promotie  
  • Het beheren van de Sertum website 
  • Contacten (onder)houden met stakeholders

Terug naar Structuur van Sertum

Team Sertum

ir. B. (Bob) de Jong
Bob begon zijn loopbaan als  architect van de TU Delft, maar al snel bleek hij de bestaande gebouwenvoorraad te prefereren boven het ontwerpen. Sindsdien houdt hij zich bezig met onderhoud en beheer van gebouwen, op dit moment als directeur van Garantienet bv. Vanuit Comog heeft Bob zich, samen met anderen, beziggehouden met het ontwikkelen en opzetten van het examen Onderhoudskundige Vastgoed. In 2001 werd het eerste examen gehouden. In 2004 was Bob mede-initiatiefnemer bij de oprichting van het REOV, dat inmiddels in Sertum is opgegaan.

b.dejong@sertum.nl
06 24225635

 

 


ir. M. (Marcel) Ponjée

Tijdens zijn studie aan de TU Eindhoven heeft Marcel onderzoek gedaan naar de mogelijkheden voor aannemers om met de nieuwbouw van woningen het meerjaren onderhoud aan te bieden. Inmiddels is de markt meegegroeid en is onderhoud beheersbaar en voor een groot deel aan wettelijk kaders gerelateerd. Voor Marcel is dit ook de reden geweest om op parttime basis de taak als bestuursmanager van Sertum op zich te nemen. Dit sluit naadloos aan bij zijn werkzaamheden als procesmanager kwaliteitsborging bouw- en onderhoud.

m.ponjee@sertum.nl
06 14004458

 

 


mw. K.J.E. (Kitty) van Vlerken

Kitty van Vlerken is sinds 2019 de steunpilaar voor het bestuur en het stichtingsbureau van Sertum. Zij is de vraagbaak voor de geregistreerden, en voor opdrachtgevers die op zoek zijn naar de juiste deskundige.

Kitty is ook de gastvrouw en het aanspreekpunt bij de kennisbijeenkomsten in het kader van de Permanente Educatie en bij de jaarlijkse Erkendendag.

 

info@sertum.nl
085 – 401 18 70

 

 


mw. R. (Roos) van Empel

Roos van Empel versterkt ons team op freelance basis en voegt een frisse wind toe door haar expertise op het gebied van communicatie. Ze zal een waardevolle bijdrage leveren aan het versterken van onze boodschap en het vergroten van onze impact.

Als kartrekker van de nieuwe Sertum app, speelt Roos een rol in het verbeteren van onze communicatie en het optimaliseren van de interactie met onze geregistreerden.

app@sertum.nlroos@sertum.nl

 


 

Terug naar Structuur van Sertum