Klankbordgroep

Klankbordgroep

De Klankbordgroep heeft tot doel om de Sertum-geregistreerden te raadplegen over alle zaken die het bestuur en/of het stichtingsbureau van substantieel belang acht, of zaken die de klankbordgroep wil delen met het bestuur en/of het stichtingsbureau. In het bijzonder wordt de klankbordgroep gevraagd om haar feedback te geven op de ontwikkelingen binnen het register en marktontwikkelingen waarbij toegankelijkheid, betaalbaarheid en helderheid van belang zijn.

Positie

De klankbordgroep adviseert gevraagd en ongevraagd het stichtingsbureau en bestuur.

 Samenstelling

  • De leden van de klankbordgroep worden door het stichtingsbureau benoemd uit de Sertum-geregistreerden, die zich hiervoor hebben aangemeld. De klankbordgroep bestaat uit maximaal acht geregistreerden waarbij de voorzitter wordt aangewezen door het bestuur.
  • De leden van de klankbordgroep worden benoemd voor  gemiddeld drie jaar waarbij de leden zelf een rooster opstellen voor aftreden.
  •  De samenstelling van de klankbordgroep dient een vertegenwoordiging te zijn van de bij Sertum ingeschreven professionals, registers en disciplines, één en ander ter beoordeling van het Bestuur.

Terug naar Structuur van Sertum

 

De klankbordgroep bestaat uit

S.M.H.  (Saskia) Aalbers-Hol
Inspecteur (B) en Adviseur RVB-BOEI
werkzaam bij Woningcorporatie Mooiland in Druten
N. (Niels) Klevant Groen
Inspecteur (W,E en T) en Adviseur RVB-BOEI
werkzaam bij Klevant Groen in Hapert
G. (Gideon) Breunesse
Inspecteur (W) en AdviseurRVB-BOEI
werkzaam bij Duurzaam Gebouw in Utrecht
M. (Martijn) Huizenga
Comog Onderhoudskundige Vastgoed
werkzaam bij Woonscan Nederland in Meppel
W.J.M. (Renco) Lammers
Inspecteur (E) en Adviseur RVB-BOEI
werkzaam bij Unica in Hoevelaken
  Vacature  
Iets voor jou? Kandidaten krijgen medio februari 2023 bericht

 W.J. (Wim) Weijmans
Comog Onderhoudskundige Vastgoed
werkzaam bij de Veiligheidsregio Limburg Noord
 L.M. (Michel) Westerink
Comog Onderhoudskundige Vastgoed
werkzaam bij de gemeente Buren

 

Terug naar Structuur van Sertum