Klankbordgroep

Klankbordgroep

De Klankbordgroep heeft tot doel om de Sertum-geregistreerden te raadplegen over alle zaken die het bestuur en/of het stichtingsbureau van substantieel belang acht, of zaken die de klankbordgroep wil delen met het bestuur en/of het stichtingsbureau. In het bijzonder wordt de klankbordgroep gevraagd om haar feedback te geven op de ontwikkelingen binnen het register en marktontwikkelingen waarbij toegankelijkheid, betaalbaarheid en helderheid van belang zijn.

Positie

De klankbordgroep adviseert gevraagd en ongevraagd het stichtingsbureau en bestuur.

 Samenstelling

  • De leden van de klankbordgroep worden door het stichtingsbureau benoemd uit de Sertum-geregistreerden, die zich hiervoor hebben aangemeld. De klankbordgroep bestaat uit maximaal acht geregistreerden waarbij de voorzitter wordt aangewezen door het bestuur.
  • De leden van de klankbordgroep worden benoemd voor  gemiddeld drie jaar waarbij de leden zelf een rooster opstellen voor aftreden.
  •  De samenstelling van de klankbordgroep dient een vertegenwoordiging te zijn van de bij Sertum ingeschreven professionals, registers en disciplines, één en ander ter beoordeling van het Bestuur.

Terug naar Structuur van Sertum

 

De klankbordgroep bestaat uit

S.M.H.  (Saskia) Aalbers-Hol
Erkend Inspecteur (B) en Adviseur RVB-BOEI
werkzaam bij Woningcorporatie Mooiland in Druten
N. (Niels) Klevant Groen
Erkend Inspecteur (W,E en T) en Adviseur RVB-BOEI
werkzaam bij Klevant Groen in Hapert
I. (Ikos) van den Brink
Erkend Inspecteur (B) en AdviseurRVB-BOEI
werkzaam bij CBRE GWS IFM in Almere
M. (Martijn) Huizenga
Erkend Onderhoudskundig Coordinator, Erkend Inspecteur (B) en Woninginspecteur NTA-8060
werkzaam bij Woonscan Nederland in Meppel
L. (Luc) Vosseberg
Inspecteur NEN 2767 (W) 
werkzaam bij Humble Buildings
  Vacature  
Iets voor jou? Neem contact op met Sertum

 W.J. (Wim) Weijmans
Erkend Onderhoudskundig Coordinator
werkzaam bij de Gemeente Venlo
 L.M. (Michel) Westerink
Erkend Onderhoudskundig Coordinator
werkzaam bij de gemeente Hattem

 

Terug naar Structuur van Sertum