Waarde van verduurzaming

Waarde van verduurzaming

Tijdens ons jaarevent op 10 oktober 2024 te Arnhem besteden we onvermijdelijk veel aandacht aan het thema verduurzaming. Voor de geregistreerden die hier niet bij aanwezig kunnen zijn verzorgen we separaat online PE sessies met de inleiders van dit thema. Op dinsdagmiddag 1 oktober organiseren we de online sessie met Selina Roskam.

Het vakgebied van vastgoedonderhoud is stevig in ontwikkeling. De focus van technische instandhouding schuift op naar waardegerichte instandhouding. Dit is te herleiden naar economische instandhouding gericht op bruikbaarheid van het object. Verduurzaming is hierin een onvermijdelijk thema, waarbij het te volgen proces sterk afhankelijk is van onder andere het soort gebouw en het type opdrachtgever.

Het proces is in de praktijk veelal ingegeven door (wettelijke) verplichtingen en subsidietrajecten. Er zijn ook richtlijnen en tools die los hiervan voor de onderhoudsprofessionals goed bruikbaar zijn om de waarde van verduurzaming zichtbaar te maken. Een voorbeeld is de Renovatiestandaard, een vrijwillige richtlijn voor de energieprestatie van utiliteitsgebouwen. Na 2030 wordt er een verplichte eindnorm bepaald waaraan de energieprestaties van alle gebouwen moeten voldoen in 2050.

In deze kennissessie over de waarde van verduurzaming gaat Selina Roskam in op de beweegredenen die verder gaan dan alleen de economische motieven. Selina heeft ruime ervaring in overheids-, branche en koepelorganisaties waarin de verduurzaming van maatschappelijk en commercieel vastgoed aan de orde is.

Thema’s die aan de orde komen zijn onder meer:

  • huidige en toekomstige wet- en regelgeving met betrekking tot verduurzaming
  • verduurzamen van het rijksvastgoed en de routekaart 2.0
  • gebiedsgerichte aanpak voor beheerders in relatie tot netcongestie en de warmtetransitie

Je kunt je hier inschrijven voor deze online sessie op dinsdag 1 oktober van 15:30 tot 17:00 uur.