Ouder diploma

Ouder diploma


Ik heb een ouder diploma Integraal Inspecteur Vastgoed.


In de Sertum voorwaarden voor toelating staat beschreven dat voor registratie een geldig diploma met worden aangeleverd dat maximaal 2 jaar geleden is uitgegeven. Voor inspecteurs met een ouder diploma Integraal Inspecteur Vastgoed van HAN, HU, HHS, NVDO of SCEV bestaat een mogelijkheid om alsnog te registreren via het verkrijgen van een Hobéon Persoonscertificaat. 

Dit betekent concreet dat je een aanvullend praktijkexamen moet doen. Dit is geregeld via de Inpassingsregeling van 21 juli 2021. Zie hiervoor het Certificatieschema Onderhoudskundige Vastgoed.  Dit praktijkexamen is gebaseerd op de BOEI methodiek van RVB, zoals deze geldig is op het moment van het examen.

Hou er rekening mee dat dit examen toetst op de actuele kennis van het Handboek RVB-BOEI van het RVB.

Als je wilt registreren volgens deze inpassingsregeling stuur dan een email naar register@sertum.nl