Verplichtingen


Welke verplichtingen ga ik aan bij een registratieaanvraag


 

Registratie bij Sertum brengt een aantal verplichtingen met zich mee. Een aanvraag voor registratie bij Sertum betekent dat je bereid bent te voldoen aan de omschreven voorwaarden.

Algemene voorwaarden

  • De per register vereiste documenten moeten worden geüpload.
  • In het persoonlijk profiel wordt een recente pasfoto geüpload (identificatie)
  • Je voldoet aan de eisen op gebied van Permanente Educatie
  • Je bent gedurende de registratieperiode gebonden aan de Sertum Gedragscode
  • Je voldoet tijdig de kosten verbonden aan; inschrijving, prolongatie en deelname aan kennissessies.

Specifieke registervoorwaarden

De officiele documenten nalezen:  Reglementen, Gedragscode en Kostenstructuur

Niet (tijdig) nakomen van de aangegane verplichtingen kunnen leiden tot schorsing of uitschrijving uit één of meerdere registers.

 


Heb je hierover vragen? Stel deze per mail aan register@sertum.nl