2023 – Inspecteur RVB-BOEI

Dit register is binnenkort niet meer zichtbaar op de Sertum site.

Reden van de wijzigingen

  1. Het Handboek RVB-BOEI zoals dat door het RVB wordt uitgegeven, ondergaat in 2024 ingrijpende wijzigingen. Met name het inspecteren volgens de beslisboom zorgt voor aanpassing  van de methodiek. Geen van de huidige Inspecteurs RVB-BOEI is op dit vlak geëxamineerd.
  2. Inspecteurs die worden ingezet door het Rijksvastgoedbedrijf en het huisvestingsbureau van de landelijke Politie, dienen sinds medio 2022 te beschikken over  het Hobéon Certificaat:  Gecertificeerd Onderhoudskundig Inspecteur BOEI, en als zodanig geregistreerd te zijn bij Sertum. De gecertificeerde inspecteur wordt via de verplichte PE geïnstrueerd over de gewijzigde methodiek.

Wat betekent dit voor de inspecteurs in dit register

  • Voor de inspecteur die geen actie onderneemt; vervalt de registratie per 31-12-2023
  • De inspecteur kan ervoor kiezen om deel te nemen aan het door Sertum aangeboden programma ‘Opwaardering Erkend Inspecteur’ (volgens de Maatlat).  Dit programma is voor alle Sertum geregistreerden kosteloos toegankelijk in 2023.
  • De inspecteur kan ervoor kiezen om zichzelf  via een aanvullend praktijkexamen te laten certificeren bij Hobéon als Gecertificeerd Onderhoudskundig Inspecteur BOEI (NB: hieraan zijn wél kosten verbonden).

Alle inspecteurs uit dit register zullen in 2023 een uitnodiging krijgen om deel te nemen aan het programma voor de opwaardering. Let op, je bent zelf verantwoordelijk voor je inschrijving!

Wat betekent dit voor nieuwe Inspecteurs

  • Inspecteurs die vanaf 2023 met een diploma van de HAN of HU komen kunnen kiezen:
    • of zij direct registreren als Erkend Onderhoudskundig Inspecteur
    • of dat zij het aanvullende praktijkexamen doen (georganiseerd door de Hogescholen) dan kunnen zij direct een certificatie bij Hobéon aanvragen en als zodanig geregisteerd worden.