Gecertificeerd Onderhoudskundig Inspecteur BOEI

Gecertificeerd Onderhoudskundig Inspecteur BOEI


Vind gecertificeerde inspecteurs

BouwkundeElektrotechniekWerktuigbouwkundeTransport


Omschrijving

De Gecertificeerd Onderhoudskundig Inspecteur BOEI, is een onderhoudskundig inspecteur die heeft aangetoond te kunnen werken overeenkomstig de eisen gesteld in het Handboek RVB-BOEI. Deze inspecteur is door Hobéon gecertificeerd voor een periode van vijf jaren, en dient gedurende deze periode zich jaarlijks bij te scholen via de eisen gesteld aan permanente educatie


Taken

Deze Inspecteur houdt zich in zijn dagelijkse werk (onder meer) bezig met de volgende taken:

 • Het uitvoeren van inspecties gebaseerd op de methodiek zoals beschreven in de handboeken RVB-BOEI.
 • Rapporteren van deze inspecties overeenkomst de RVB-BOEI methodiek.

Functies

De Inspecteur RVB-BOEI is bijvoorbeeld werkzaam in één van de volgende functies:

 • Inspecteur RVB-BOEI
 • Integraal Inspecteur Vastgoed

terug naar registeroverzicht


Voorwaarden

Open een van onderstaande tabs voor de voorwaarden geldend voor dit register

 • Toelating – welke eisen gelden voor toelating tot dit register
 • Opleiding – waar kunt u een door Sertum geaccepteerd diploma behalen
 • Continuering – eisen om ingeschreven te blijven, permanente educatie en her-certificering
 • Documenten – hier kunt u de voor dit register geldende documenten downloaden
 • Eisen voor toelating tot dit register

  Vanaf 1 juli 2021 kunnen inspecteurs die voldoen aan de volgende eisen een certificaat aanvragen bij Hobéon door zich voor dit register aan te melden bij Sertum.

  Uw diploma of certificaat is niet ouder dan 2 jaar (afgiftedatum). Indien u met een ouder document wenst te registreren kunnen hieraan aanvullende verplichtingen gekoppeld worden.

  Een kandidaat kan zich in dit register inschrijven indien deze beschikt over het certificaat of diploma:

  • Integraal Inspecteur Vastgoed in één van de vier disciplines

  Dit certificaat wordt sinds 2021 uitgeschreven door de volgende partijen:

  • Stichting Comog Examens Vastgoed (SCEV).
  • Hogeschool Arnhem Nijmegen (HAN)
  • Hogeschool van Utrecht (HU) / NVDO 


  Eerder verkregen competenties:

  Kandidaten die willen kwalificeren voor certificatie kunnen zich ook aanmelden met een diploma van voor 2021 met een diploma van 

  • Stichting Comog Examens Vastgoed (SCEV).
  • Hogeschool Arnhem Nijmegen (HAN)
  • Hogeschool van Utrecht (HU) / NVDO 

  Daarbij dienen de kandidaten de volgende examens met een voldoende te hebben afgelegd:

  • Praktijkexamen Onderhoudskundig Inspecteur BOEI (Hobéon/SCEV) - vanaf 2021
  • Update Wet- en regelgeving (Sertum) 

  In verband met de restricties door Covid-19 dienen kandidaten bovengenoemde examens afgelegd te hebben voor 1 juni 2022.

   

 • Opleiding

  Voor het behalen van het certificaat is geen opleiding vereist. Kandidaten die over voldoende kennis en ervaring beschikken om het examen te doen kunnen zich inschrijven bij SCEV voor het afleggen van het examen.

  Voor alle overige kandidaten bevelen wij één van nevenstaande opleidingen aan.

  LET OP: Sertum beoordeelt niet de inhoud van de opleidingen, alleen het examen wordt inhoudelijk beoordeeld voor toelating.

  Partijen die op dit moment opleidingen verzorgen voor dit certificaat zijn:

  • HAN – De Hogeschool Arnhem Nijmegen heeft de laatste jaren het leeuwendeel van de Integraal Adviseurs Vastgoed opgeleid, doorgaans tegelijk met de Integraal Inspecteur Vastgoed opleiding. De cursussen worden twee maal per jaar gestart, opleidingslocatie Arnhem.
  • HU – De Hogeschool van Utrecht is ook al vanaf het begin opleider voor IIV en IAV. Ook bij deze opleider loopt de cursus Integraal Inspecteur Vastgoed parallel aan de cursus IAV, opleidingslocatie Utrecht

  Vanaf 2021 voldoen de diploma's van deze instellingen aan de eisen gesteld door Hobéon om certificatie aan te vragen. 

 • Continuering

  Om de Cerfificering en de Sertum registratie te kunnen continueren na het jaar van inschrijving is het noodzakelijk dat u aantoonbaar uw kennis op peil houdt. Hiervoor is een programma van Permanente Educatie (PE) in het leven geroepen.

  Permanente Educatie

  Door Hobéon zijn de eisen aan Permanente Educatie gedurende de periode dat de certificatie loopt (5 jaren) omschreven. Later zal een samenvatting van deze eisen op deze pagina worden geplaatst.

  Hertoetsing

  Indien het beschreven Handboek RVB-BOEI zodanig wijzigt; dat deze professional een andere werkwijze moet aannemen, andere systemen moet toepassen, of aanvullende kennis nodig heeft om het werk conform te kunnen uitvoeren, moet de Geregistreerde een hertoetsing afleggen. De Geregistreerde moet dit doen binnen één jaar nadat het beschreven document gewijzigd is.

  De eisen die worden gesteld aan de hertoetsing na vijf jaar worden zo spoedig mogelijk op deze pagina geplaatst.

   

 • Toepasselijke documenten

  De documenten die betrekking hebben op dit register zijn te downloaden door op de betreffende links te klikken. Alleen documenten in de versie en met de datum zoals gepubliceerd op deze website zijn van toepassing. Geprinte documenten met een oudere datum zijn niet geldig.

   

  Betreft Document Versie Datum
  Register Registerbeschijving Inspecteur RVB-BOEI 2.0 01-11-2019
         
  Sertum Algemeen geldende documenten