Kennissessies 2021

Erkend Onderhoudskundig Inspecteur BOEI

competentie-eisen aangescherpt op basis van de Maatlat

Vorig jaar gaven Hobéon en Sertum aan dat de competentie-eisen voor vastgoedinspecteurs die werken volgens het handboek RVB-BOEI zijn aangescherpt in overleg met het Rijksvastgoedbedrijf. Dit kun je nalezen in de berichtgeving van 18 november 2020. Hierin is afgesproken dat het Maatlat-profiel Onderhoudskundig Inspecteur de minimaal geldende eis is, aangevuld met de specifieke eisen die gesteld worden in het handboek RVB-BOEI. (meer…)

Lees verder

Gevraagd: expertise verduurzaaming maatschappelijk vastgoed

marktontmoeting 4 februari 13:00 14:30 uur

Eigenaren van maatschappelijk vastgoed komen in 2021 in aanmerking voor overheidssteun indien voldaan wordt aan bepaalde voorwaarden. Daarvoor zoeken provincies duurzaamheidscoaches en projectfacilitators, die kleine maatschappelijke vastgoedeigenaren de juiste procesbegeleiding en kennis kunnen bieden.
Is dit iets voor jou? Schrijf je dan hier in voor de marktontmoeting op donderdag 4 februari (13.00-14.30 uur) waarin je in contact kunt komen met de opdrachtgevende provincies. Informatie over het ontzorgingsprogramma van het RVO vind je hier.

Meer informatie over het initiatief vind je op de site van RVO

Lees verder

Online training wet- en regelgeving

prolongatie basistraining 24 februari

Op 27 januari jl. organiseerde Sertum een online basistraining wet- en regelgeving bestaande gebouwen en installaties. In deze training is ingegaan op de basiskennis die je moet hebben om wegwijs te raken in het oerwoud van wet- en regelgeving. De training is bestemd voor gebouwbeheerders, -eigenaren, adviseurs, assetmanagers, facilitairmanagers en gemeenten.

Deze training wordt herhaald op woensdag 24 februari a.s. van 16:00 tot 17:30 uur. De kosten voor de training inclusief het boekje wet- en regelgeving 2021 bedragen €75 excl. BTW. Klik hier om in te schrijven voor deze training.

NB: Sertum geregistreerden die voor het eerst in een van onze registers zijn ingeschreven kunnen via de website hier kosteloos inschrijven.

 

Lees verder

Zakboek wet- en regelgeving digitaal

App beschikbaar met actuele wet- en regelgeving

Het Sertum zakboekje wet- en regelgeving bestaande gebouwen en installaties wordt elk jaar weer iets dikker. Met de digitale versie heeft u dezelfde content beschikbaar door middel van een App op uw tablet of mobiele telefoon. Daarmee heeft u nu snel toegang tot de relevante eisen die gesteld zijn aan bestaande gebouwen en installaties.

Het zakboekje kent een indeling op basis van NL-SfB coderingen waardoor het eenvoudig is de relatie te leggen met meerjarenonderhoudsplanningen en onderhoudsinspecties.

Het verschil met het (jaarlijkse) zakboekje is dat deze App periodiek wordt geactualiseerd gedurende het jaar, waarmee u altijd op de hoogte bent van de actuele informatie.

De App zakboek Wet- en Regelgeving is beschikbaar voor tablets en mobiles met besturingssystemen voor zowel IOS als Android. Zie voor meer informatie: https://melford.nl/app/

De App wordt dit jaar eenmalig beschikbaar gesteld voor Sertum geregistreerden, zij  kunnen zich hier aanmelden.

Lees verder

Eerste Onderhoudskundig Coördinatoren geregistreerd

opwaardering Comog onderhoudskundigen vastgoed

Eind 2019 werd de Maatlat voor Onderhoudskundigen gepresenteerd. Inmiddels zijn 40 Onderhoudskundig Coördinatoren erkend en als zodanig zichtbaar in het Sertum register. Dit zijn de Comog Onderhoudskundigen Vastgoed (COV-ers) die voldoen aan de aanvullende eisen die gesteld zijn in de Maatlat voor onderhoudskundigen. De Onderhoudskundig Coördinator heeft een brede ervaring binnen het vakgebied beheer en onderhoud van vastgoed. De Onderhoudskundige is werkzaam in functies als projectleider onderhoud of als technisch beheerder. Klik hier om het register te raadplegen.

Lees hier meer over de eerste Erkend Onderhoudskundig Coördinatoren

Lees verder

Eenduidige eisen voor de vastgoedinspecteur

uniforme toetsing in 2021

Om voor gebouweigenaren en -beheerders, facility- en assetmanagers, maar ook voor onderhoudskundigen zelf een kader te bieden waarmee de passende deskundigheid kan worden gevraagd of aangeboden, is vorig jaar de Maatlat voor onderhoudskundigen gepubiceerd. Deze richtlijn bevat voor de meest voorkomende taken omschrijvingen van toetsbare competenties op tactisch en operationeel niveau.

Op basis van de Maatlat kunnen de competenties van Onderhoudskundigen eenduidig worden getoetst. Door drie Sertum-accreditatiecommissies wordt per profiel een niveau vastgelegd voor de toetsing van kandidaten, die door externe partijen kunnen worden opgeleid en geëxamineerd. Voor de inspecteur vastgoed is dit niveau eind 2020 vastgelegd. Belangrijk is natuurlijk ook dat opleidingen daarop zijn ingericht en diploma’s goed te vergelijken zijn. Dat kost tijd, maar die stap is inmiddels al gemaakt voor de discipline van vastgoedinspecteur. De instellingen die thans examens afnemen op dit gebied werken er hard aan om in 2021 een uniform examen te kunnen aanbieden. Klik hier voor de korte presentatie waarin de diverse niveau’s van inspecteurs zijn geduid.

Lees verder

Verdiepingssessies wet- en regelgeving

Keuzesessies aansprakelijkheid, vastgoedtransitie, toegankelijkheid

De komende novembermaand staat bol van de kennissessies wet- en regelgeving. Naast de basistraining en update wet- en regelgeving bieden we onze geregistreerden de mogelijkheid om deel te nemen aan diverse verdiepingssessies. Deze sessies worden telkens met twee docenten online verzorgd van 15:30 tot 17:00 uur.
Inschrijven kan via Kennissessie op onze website.

Lees verder

Wat is van belang bij een inspectie?

Bekijk de korte impressie van de kennissessie

Op 30 september organiseerde Sertum een kennissessie voor geinteresseerden die niet in het Sertum register zijn opgenomen. Voor gebouwbeheerders, asset- en vastgoedmanagers die belast zijn met de uitvraag voor inspecties.

Bijgaand een impressie. Download ook de lijst met aandachtspunten voor het organiseren van een inspectie die hierin aan de orde is gekomen.

 

Lees verder

Organiseren en interpreteren van inspecties

interactieve kennissessie voor beheerders , asset- en vastgoedmanagers

Als u uw vastgoedportefeuille op basis van de NEN-2767 laat inspecteren door een deskundig inspecteur mag u er op vertrouwen dat deze norm voor conditiemeting correct wordt toegepast. De interpretatie van de resultaten van de inspectie vergt echter ook de nodige deskundigheid van u als opdrachtgever. Niet elke inspectie dient namelijk hetzelfde doel. Ondoordachte toepassing van inspectieresultaten leidt niet zelden tot onaangename verrassingen. In deze interactieve kennissessie voor beheerders, asset- en vastgoedmanagers wordt niet alleen ingegaan op de wijze waarop inspectieresultaten kunnen worden geinterpreteerd, maar vooral op de wijze waarop u uw uitvraag kunt voorbereiden, passend bij de bedoelingen die u heeft met de inspectie.

Dit programma wordt online  aangeboden, speciaal voor geinteresseerden die niet in het Sertum register zijn opgenomen. Let op: de aanvangstijd is gewijzigd: De sessie vindt plaats op woensdag 30 september van 15:30 tot 16:30 uur  onder leiding van Patrick Zeilemaker.

De kosten voor de sessie bedragen €75 excl. BTW.

In de sessie komt de Maatlat voor Onderhoudskundigen aan de orde, waarin is omschreven wat u mag verwachten van een onderhoudskundig inspecteur. In combinatie met het online programma wordt deze richtlijn met competentieprofielen voor onderhoudskundigen voor het gereduceerd tarief van €15 aangeboden.

U kunt zich aanmelden via onze webshop

Lees verder