Zakboek wet- en regelgeving digitaal

Zakboek wet- en regelgeving digitaal

App beschikbaar met actuele wet- en regelgeving

Het Sertum zakboekje wet- en regelgeving bestaande gebouwen en installaties wordt elk jaar weer iets dikker. Met de digitale versie heeft u dezelfde content beschikbaar door middel van een App op uw tablet of mobiele telefoon. Daarmee heeft u nu snel toegang tot de relevante eisen die gesteld zijn aan bestaande gebouwen en installaties.

Het zakboekje kent een indeling op basis van NL-SfB coderingen waardoor het eenvoudig is de relatie te leggen met meerjarenonderhoudsplanningen en onderhoudsinspecties.

Het verschil met het (jaarlijkse) zakboekje is dat deze App periodiek wordt geactualiseerd gedurende het jaar, waarmee u altijd op de hoogte bent van de actuele informatie.

De App zakboek Wet- en Regelgeving is beschikbaar voor tablets en mobiles met besturingssystemen voor zowel IOS als Android. Zie voor meer informatie: https://melford.nl/app/

De App wordt dit jaar eenmalig beschikbaar gesteld voor Sertum geregistreerden, zij  kunnen zich hier aanmelden.

Lees verder

Eerste Onderhoudskundig Coördinatoren geregistreerd

opwaardering Comog onderhoudskundigen vastgoed

Eind 2019 werd de Maatlat voor Onderhoudskundigen gepresenteerd. Inmiddels zijn 40 Onderhoudskundig Coördinatoren erkend en als zodanig zichtbaar in het Sertum register. Dit zijn de Comog Onderhoudskundigen Vastgoed (COV-ers) die voldoen aan de aanvullende eisen die gesteld zijn in de Maatlat voor onderhoudskundigen. De Onderhoudskundig Coördinator heeft een brede ervaring binnen het vakgebied beheer en onderhoud van vastgoed. De Onderhoudskundige is werkzaam in functies als projectleider onderhoud of als technisch beheerder. Klik hier om het register te raadplegen.

Lees hier meer over de eerste Erkend Onderhoudskundig Coördinatoren

Lees verder

Eenduidige eisen voor de vastgoedinspecteur

uniforme toetsing in 2021

Om voor gebouweigenaren en -beheerders, facility- en assetmanagers, maar ook voor onderhoudskundigen zelf een kader te bieden waarmee de passende deskundigheid kan worden gevraagd of aangeboden, is vorig jaar de Maatlat voor onderhoudskundigen gepubiceerd. Deze richtlijn bevat voor de meest voorkomende taken omschrijvingen van toetsbare competenties op tactisch en operationeel niveau.

Op basis van de Maatlat kunnen de competenties van Onderhoudskundigen eenduidig worden getoetst. Door drie Sertum-accreditatiecommissies wordt per profiel een niveau vastgelegd voor de toetsing van kandidaten, die door externe partijen kunnen worden opgeleid en geëxamineerd. Voor de inspecteur vastgoed is dit niveau eind 2020 vastgelegd. Belangrijk is natuurlijk ook dat opleidingen daarop zijn ingericht en diploma’s goed te vergelijken zijn. Dat kost tijd, maar die stap is inmiddels al gemaakt voor de discipline van vastgoedinspecteur. De instellingen die thans examens afnemen op dit gebied werken er hard aan om in 2021 een uniform examen te kunnen aanbieden. Klik hier voor de korte presentatie waarin de diverse niveau’s van inspecteurs zijn geduid.

Lees verder

Verdiepingssessies wet- en regelgeving

Keuzesessies aansprakelijkheid, vastgoedtransitie, toegankelijkheid

De komende novembermaand staat bol van de kennissessies wet- en regelgeving. Naast de basistraining en update wet- en regelgeving bieden we onze geregistreerden de mogelijkheid om deel te nemen aan diverse verdiepingssessies. Deze sessies worden telkens met twee docenten online verzorgd van 15:30 tot 17:00 uur.
Inschrijven kan via Kennissessie op onze website.

Lees verder

Wat is van belang bij een inspectie?

Bekijk de korte impressie van de kennissessie

Op 30 september organiseerde Sertum een kennissessie voor geinteresseerden die niet in het Sertum register zijn opgenomen. Voor gebouwbeheerders, asset- en vastgoedmanagers die belast zijn met de uitvraag voor inspecties.

Bijgaand een impressie. Download ook de lijst met aandachtspunten voor het organiseren van een inspectie die hierin aan de orde is gekomen.

 

Lees verder

Organiseren en interpreteren van inspecties

interactieve kennissessie voor beheerders , asset- en vastgoedmanagers

Als u uw vastgoedportefeuille op basis van de NEN-2767 laat inspecteren door een deskundig inspecteur mag u er op vertrouwen dat deze norm voor conditiemeting correct wordt toegepast. De interpretatie van de resultaten van de inspectie vergt echter ook de nodige deskundigheid van u als opdrachtgever. Niet elke inspectie dient namelijk hetzelfde doel. Ondoordachte toepassing van inspectieresultaten leidt niet zelden tot onaangename verrassingen. In deze interactieve kennissessie voor beheerders, asset- en vastgoedmanagers wordt niet alleen ingegaan op de wijze waarop inspectieresultaten kunnen worden geinterpreteerd, maar vooral op de wijze waarop u uw uitvraag kunt voorbereiden, passend bij de bedoelingen die u heeft met de inspectie.

Dit programma wordt online  aangeboden, speciaal voor geinteresseerden die niet in het Sertum register zijn opgenomen. Let op: de aanvangstijd is gewijzigd: De sessie vindt plaats op woensdag 30 september van 15:30 tot 16:30 uur  onder leiding van Patrick Zeilemaker.

De kosten voor de sessie bedragen €75 excl. BTW.

In de sessie komt de Maatlat voor Onderhoudskundigen aan de orde, waarin is omschreven wat u mag verwachten van een onderhoudskundig inspecteur. In combinatie met het online programma wordt deze richtlijn met competentieprofielen voor onderhoudskundigen voor het gereduceerd tarief van €15 aangeboden.

U kunt zich aanmelden via onze webshop

Lees verder

Landelijke afstemming over certificatie en registratie van vastgoedinspecteurs

uniforme exameneisen voor de inspecteur

Er bestaat op dit moment een grote behoefte aan gekwalificeerde inspecteurs voor bestaande gebouwen en installaties. Omdat diploma’s, certificaten en registraties onderling veelal niet goed vergelijkbaar zijn hebben Hobéon en Sertum het initiatief genomen tot een Nederland-breed systeem van opleiden, examineren, certificeren en registreren. Hobéon is een organisatie voor persoonscertificering en maakt onderdeel uit van KIWA.

Het initiatief heeft geleid tot een ronde-tafel-overleg met relevante organisaties die professionals op het gebied van vastgoedonderhoud opleiden en examineren. Hierin is overeenstemming bereikt over de inhoud van de competentieprofielen van de drie niveaus van vastgoedinspecteurs, de exameneisen en de wijze van examinering. Als basis hiervoor gelden de Maatlat voor Onderhoudskundigen, de NEN-2767 en de RVB-BOEI methodiek.

Om het systeem transparant en controleerbaar te maken is een ‘scheiding der machten’ overeengekomen, waarin opleiders, examenbureaus, de certificerende instelling en de registrerende en publicerende instelling hun eigen onafhankelijkheid kunnen behouden.

Lees voor meer informatie het hele persbericht.

 

Lees verder

Kennissessie voor niet Sertum geregistreerden

Organiseren en interpreteren van inspecties

Niet elke inspectie dient hetzelfde doel. Ondoordachte toepassing van inspectieresultaten door opdrachtgevers leidt daarom niet zelden tot onaangename verrassingen. Sertum geregistreerde inspecteurs zijn bekwaam in het effectief toepassen van de NEN-2767. Zij kunnen opdrachtgevers wijzen op de juiste toepassing van de inspectieresultaten. Om gebouwbeheerders en assetmanagers hierover te informeren nog vóórdat een inspecteur wordt gecontracteerd organiseert Sertum deze kennissessie.

Speciaal voor geinteresseerden die niet in het Sertum register zijn opgenomen wordt deze kennissessie op woensdag 30 september van 9:30 tot 10:30 uur in een online programma aangeboden.

De kosten hiervoor bedragen € 75 excl. BTW. Aanmelden kan via onze webshop.

 

Lees verder

Organiseren en interpreteren van inspecties

eerstvolgende kennissessie na de zomervakantie

Toepassing van de NEN-2767 norm vergt niet alleen deskundigheid van de onderhoudskundig inspecteur, maar ook van diens opdrachtgever. Niet zelden worden gebouwbeheerders en -eigenaren onaangenaam verrast bij de toepassing van de inspectieresultaten in meerjaren onderhoudsplannen of prestatiecontracten. In het goed bedienen van de opdrachtgever is daarom meer nodig dan het correct toepassen van de NEN-2767. In deze kennissessie wordt ingegaan op de organisatorische en communicatieve aspecten die hierin van belang zijn.

De sessie is zowel fysiek bij te wonen als online. Dit kan in Hotel Breukelen op donderdag 10 september van 16:00 tot 20:00 uur of online op donderdag 24 september van 15:30 tot 18:00 uur.

Deze sessie is niet toegankelijk voor introducees. Speciaal voor geinteresserden die niet in het Sertum register zijn opgenomen is op woensdag 30 september een aangepast online programma aangeboden.

 

 

 

 

Lees verder