Comog Onderhoudskundige Vastgoed

Comog Onderhoudskundige Vastgoed

 

 


Vind geregistreerden


De laatste examens voor Comog Onderhoudskundige Vastgoed zijn afgenomen in 2020.  Vanaf 2021 worden alleen nog examens afgenomen waarmee registratie kan worden aangevraagd voor het register Erkend Onderhoudskundig Coördinator. Voor dit COV register kan dus geen registratie meer worden aangevraagd. 

Omschrijving

De Comog Onderhoudskundige Vastgoed heeft een brede ervaring binnen het vakgebied beheer en onderhoud van vastgoed. De Onderhoudskundige is werkzaam in functies als projectleider onderhoud/onderhoudsbeheer voor een adviesbureau, een organisatie die eigen onroerend goed of onroerend goed van derden beheert. Als technisch beheerder en/of een leidinggevende aan een technische of facilitaire dienst van een bedrijf of instelling, of als projectleider Beheer en Onderhoud bij een uitvoerende partij.


Taken

De Comog Onderhoudskundige Vastgoed houdt zich in zijn dagelijkse werk (onder meer) bezig met de volgende taken:

 • Waarborgen van strategie en beleid van de onderhoudsorganisatie
 • Organiseren van onderhoudsprocessen
 • Beheren van onderhoudsmiddelen
 • Bewaken van veiligheid, gezondheid en milieu
 • Verbeteren van onderhoudsprocessen
 • Aanbesteden en contracteren
 • Communiceren

Functies

De Comog Onderhoudskundige Vastgoed is werkzaam in één van de volgende functies en /of functiefamilies:

 • Projectleider Onderhoud/Onderhoudsbeheer etc. in dienst van een adviesbureau, een organisatie die eigen onroerend goed beheert of onroerend goed van derden.
 • Technisch beheerder of leidinggevende aan een Technische of Facilitaire dienst van een bedrijf of instelling.
 • Projectleider beheer en onderhoud bij een uitvoerende partij.

terug naar registeroverzicht


Voorwaarden

Open een van onderstaande tabs voor de voorwaarden geldend voor dit register

 • Toelating – welke eisen gelden voor toelating tot dit register
 • Opleiding – waar kunt u een door Sertum geaccepteerd diploma behalen
 • Continuering – eisen om ingeschreven te blijven, permanente educatie en her-certificering
 • Documenten – hier kunt u de voor dit register geldende documenten downloaden
 • Voor dit register kan geen registratie meer worden aangevraagd.

  Eisen bij eerdere toelating tot dit register

  Een diploma of certificaat afgegeven door een toegelaten examenbureau. Dit diploma of certificaat is niet ouder dan 2 jaar (afgiftedatum). 


  Toegelaten examenbureau(s)

  • Comog
  • Stichting Comog Examens Vastgoed (SCEV)

  Vereiste documenten

  • Diploma  
  • Cijferlijst

  Op het diploma en cijferlijst dient duidelijk te zijn vermeld welk examen is afgelegd, en wat de datum van afgifte is.


  Aanvullende registratievereisten

  • Geen

   

 • Opleiding

  Omdat voor dit register niet meer kan worden geregistreerd zijn de opleidingen aangepast om op te leiden voor het register Erkend Onderhoudskundig Coördinator

  Sertum beoordeelt niet de inhoud van de opleidingen, alleen het examen wordt inhoudelijk beoordeeld voor toelating.

   

 • Continuering

  Om de Sertum registratie te kunnen continueren na het jaar van inschrijving is het noodzakelijk dat u de jaarlijkse prolongatiekosten voor 31 maart van dat jaar hebt voldaan. Vervolgens is het vereist dat u aantoonbaar uw kennis op peil houdt. Hiervoor gelden onderstaande eisen.

  Indien uw diploma of certificaat niet ouder is dan 1 jaar (afgiftedatum), heeft u vrijstelling voor de verplicht gestelde Permanente Educatie voor het jaar van inschrijving. 


  Permanente Educatie

  De geregistreerde dient jaarlijks 6 punten te behalen in bijeenkomsten voor Permanente Educatie

  • Verplichte onderwerpen
   • De update wet- en regelgeving bestaande gebouwen en installaties (3 punten)
   • Vakinhoudelijke PE-activiteiten (3 punten)
  • Vrije onderwerpen
   • geen eisen

  Door het Sertum bestuur, wordt vastgesteld welke PE-activiteiten geldig zijn. Op de site van Sertum wordt jaarlijks het aanbod (en bijbehorende punten) gepubliceerd.

  Gezien de ontwikkelingen op de markt en de eisen aan onderhoudskundige professionals, zijn de eisen met betrekking tot Permanente Educatie voor dit register met ingang van 1 januari 2023 uitgebreid.


  Hertoetsing

  Voor dit register is geen hertoetsing voorgeschreven.

 • Toepasselijke documenten

  De documenten die betrekking hebben op dit register zijn te downloaden door op de betreffende links te klikken. Alleen documenten in de versie en met de datum zoals gepubliceerd op deze website zijn van toepassing. Geprinte documenten met een oudere datum zijn niet geldig.

   

  Betreft Document Versie Datum
  Register Registerbeschijving Comog Onderhoudskundige Vastgoed 2.1 01-12-2022
         
  Sertum Algemeen geldende documenten