2023

2023

 

terug naar het overzicht


2023-1: Intervisie NEN-8026

Sertum heeft op 22 februari een online intervisie georganiseerd om de suggesties van Sertum geregistreerden te bundelen over de ontwerpnorm “Methodiek voor het waardegestuurd in stand houden van assets in de gebouwde omgeving”. De suggesties van Sertum zijn op 27 februari 2023 gedeeld met de normcommissie. Deze zijn na te lezen in bijgaande review.

Zodra de NEN 8026 is vastgesteld zal Sertum hier aandacht aan besteden.

Expert: Johan Smit 

format auteur titel toelichting
PDF Johan Smit Presentatie Intervisie NEN-2767
PDF Sertum Intervisie NEN-8026 Review

2023-2: Verduurzaming versus brandveiligheid 

Over de impact die verduurzaming heeft op brandveiligheid, en wijze waarop wet- en regelgeving op dit gebied geinterpreteerd dient te worden.

Expert: Dion Houben 

format auteur titel toelichting
PDF Dion Houben Presentatie Verduurzaming versus brandveiligheid 
PDF Dion Houben Vraagstelling Verduurzaming versus brandveiligheid
PDF Sertum Review Verduurzaming versus brandveiligheid 
PDF DGMR Handreiking beoordeling brandveiligheid gevels naslagwerk
video Sertum Inleidende video uit update Wet- en regelgeving 2022
video Sertum Terugkijken online sessie live sessie 2 mei 2023

2023-3: Stakeholdermanagement in de praktijk  

Interactieve online sessie die aansluit op de e-learning Stakeholdermanagement. In 2017 heeft Arnold Adolfse de sessie 2017-3: Organisatie van onderhoud in relatie tot contractvormen, waarin de elementen van stakeholdermanagement terugkomen. Deze kun je raadplegen onder 2017.

Expert: Arnold Adolfse

format auteur titel toelichting
PDF Sertum Presentatie Stakeholdermanagement in de praktijk 
video Sertum Terugkijken online sessie live sessie 8 juni 2023
PDF Sertum Review Stakeholdermanagement in de praktijk

2023-4: Besluit Bouwwerken Leefomgeving   

Met de invoering van de omgevingswet per 1 januari 2024 zal het Bouwbesluit plaats maken voor het Besluit bouwwerken leefomgeving. De technische regelgeving is dan gerubriceerd in bestaande bouw, nieuwbouw en verbouw. Vooruitlopend op de update wet- en regelgeving eind 2023 wordt hier separaat aandacht aan besteed. Bijgaand de content van de training die Peter Ligthart verzorgde op 28 juni 2023 in Utrecht.

Expert: Peter Ligthart

format auteur titel toelichting
PDF Sertum Besluit Bouwwerken Leefomgeving  training Utrecht 28 juni 2023

2023-5: Inspecteren volgens de Maatlat    

Interactieve online sessie die aansluit op de e-learning Stakeholdermanagement, en op de online sessie Stakeholdermanagement in de praktijk van 8 juni 2023.

Expert: Arnold Adolfse 

format auteur titel toelichting
PDF Sertum Presentatie Inspecteren volgens de Maatlat
video Sertum Terugkijken online sessie impressie live sessie 14 september 2023