Inspecteur RVB-BOEI

Inspecteur RVB-BOEI


Vind geregistreerde inspecteurs

BouwkundeElektrotechniekWerktuigbouwkundeTransport


Sinds 2022 is dit register gesloten voor nieuwe registraties, en sinds januari 2024 niet meer te raadplegen.


Een geslaagde van HAN of HU kan zich inschrijven in één van de volgende registers:

 


Omschrijving

De Inspecteur-BOEI verzorgt inspectie overeenkomstig de RVB-BOEI methodiek.  Hierin komen aspecten zoals brandveiligheid, technische toestand, energieverbruik en veiligheid in het gebruik en wet- en regelgeving aan de orde. De Inspecteur RVB-BOEI beheerst een of meerdere van de vier verschillende disciplines (Bouwkunde, Werktuigbouwkunde, Elektrotechniek en Transport). Deze inspecteur is in staat om aan de hand van een voorgeschreven methode een inspectierapport op te stellen voor de geïnspecteerde gebouwen


Taken

De Inspecteur-BOEI houdt zich in zijn dagelijkse werk (onder meer) bezig met de volgende taken:

 • Het uitvoeren van inspecties gebaseerd op de methodiek zoals beschreven in de handboeken RVB-BOEI.
 • Rapporteren van deze inspecties overeenkomst de RVB-BOEI methodiek.

Functies

De Inspecteur-BOEI is bijvoorbeeld werkzaam in één van de volgende functies:

 • Inspecteur BOEI
 • Integraal Inspecteur Vastgoed

terug naar registeroverzicht


Voorwaarden

Open een van onderstaande tabs voor de voorwaarden geldend voor dit register

 • Toelating – welke eisen gelden voor toelating tot dit register
 • Opleiding – waar kunt u een door Sertum geaccepteerd diploma behalen
 • Continuering – eisen om ingeschreven te blijven, permanente educatie en her-certificering
 • Documenten – hier kunt u de voor dit register geldende documenten downloaden
 • Eisen voor toelating tot dit register

  Een diploma of certificaat afgegeven door een toegelaten examenbureau. Dit diploma of certificaat is niet ouder dan 2 jaar (afgiftedatum). 


  Toegelaten examenbureau(s)

  • Hogeschool Arnhem Nijmegen (HAN)
  • Hogeschool van Utrecht & NVDO (HU)
  • Stichting Comog Examens Vastgoed (SCEV)

  Vereiste documenten

  • Toegelaten diploma  
  • Bijbehorende cijferlijst

  Op het diploma en cijferlijst dient duidelijk te zijn vermeld welk examen is afgelegd, en wat de datum van afgifte is.


  Aanvullende registratievereisten

  • Geen
 • Opleiding

  Op dit moment worden door de volgende aanbieders opleidingen verzorgd, en examens afgenomen door de volgende partijen:

  • HAN – De Hogeschool Arnhem Nijmegen heeft de laatste jaren het leeuwendeel van de Integraal Inspecteurs Vastgoed opgeleid, doorgaans tegelijk met de Integraal Adviseur Vastgoed opleiding. De cursussen worden twee maal per jaar gestart, opleidingslocatie Arnhem.
  • HU – De Hogeschool van Utrecht in samenwerking met de NVDO (Nederlandse Vereniging voor Doelmatig Onderhoud) is ook al vanaf het begin opleider voor IIV en IAV. Ook bij deze opleider loopt de cursus Integraal Adviseur Vastgoed parallel aan de cursus IIV, opleidingslocatie Utrecht

  Sertum ziet alleen toe op de kwaliteit van het examen, de voorgaande opleiding en eventuele aansluiting op het examen wordt niet door Sertum beoordeeld. Verschillende opleiders kunnen op verschillend niveau examineren, de minimale eisen voor de examinering zijn vastgelegd in de registeromschrijving.

 • Continuering

  Dit register wordt op 1 januari 2024 gesloten. Geregistreerden in dit register kunnen zich via de aangeboden PE- activiteiten upgraden tot Erkend Onderhoudskundig Inspecteur. Of via een praktijkexamen van Hobéon voor Gecertificeerd Onderhoudskundig Inspecteur BOEI. Om in aanmerking te komen voor deze upgrades, dient de inspecteur ten minste de onderstaande PE- activiteiten te volgen. 


  Permanente Educatie

  De geregistreerde dient jaarlijks 6 punten te behalen in bijeenkomsten voor Permanente Educatie

  • Verplichte onderwerpen
   • De update wet- en regelgeving bestaande gebouwen en installaties (3 punten)
   • Vakinhoudelijke PE-activiteiten (3 punten)
  • Vrije onderwerpen
   • geen eisen

  Door het Sertum bestuur, wordt vastgesteld welke PE-activiteiten geldig zijn. Op de site van Sertum wordt jaarlijks het aanbod (en bijbehorende punten) gepubliceerd.

  Gezien de ontwikkelingen op de markt en de eisen aan onderhoudskundige professionals, zijn de eisen met betrekking tot Permanente Educatie voor dit register met ingang van 1 januari 2023 uitgebreid.


  Hertoetsing

  Indien het beschreven Handboek RVB-BOEI zodanig wijzigt; dat deze professional een andere werkwijze moet aannemen, andere systemen moet toepassen, of aanvullende kennis nodig heeft om het werk conform te kunnen uitvoeren, moet de Geregistreerde een hertoetsing afleggen. De Geregistreerde moet dit doen binnen één jaar nadat het beschreven document gewijzigd is.

   

 • Toepasselijke documenten

  De documenten die betrekking hebben op dit register zijn te downloaden door op de betreffende links te klikken. Alleen documenten in de versie en met de datum zoals gepubliceerd op deze website zijn van toepassing. Geprinte documenten met een oudere datum zijn niet geldig.

   

  Betreft Document Versie Datum
  Register Registerbeschijving Inspecteur RVB-BOEI 2.0 01-11-2019
         
  Sertum Algemeen geldende documenten