Partners

Partners

Wij werken actief samen met relevante organisaties die aan onze missie een bijdrage willen en kunnen leveren. Periodiek bepalen we samen met opleiders, opdrachtgevers, branche organisaties  en onafhankelijke derden welke kennis een erkende onderhoudskundige moet hebben om aan onze hoge standaard te blijven voldoen.

Sertum staat open voor partnerschap. Op dit moment zijn met de volgende organisaties afspraken gemaakt in het kader van borgen van kennis en vaardigheden:

  • Hobéon (persoonscertificering Onderhoudskundig Inspecteur BOEI)
  • DBCA (commissioning)

Levert u een bijdrage aan de kennisontwikkeling op het gebied van onderhoud en beheer aan gebouwen, installaties of infrastructuur en wilt u met ons in contact komen?

Neem dan contact op met Marcel Ponjée op 06-14004458. U kunt ook een e-mail sturen naar info@sertum.nl.