Opheffen register Inspecteur RVB-BOEI

Opheffen register Inspecteur RVB-BOEI

je blijft wel Sertum geregistreerd

Met de inrichting van het register Gecertificeerd Onderhoudskundig Inspecteur BOEI is het register Inspecteur RVB-BOEI komen te vervallen. Dit houdt in dat:

– Alle registraties Inspecteur RVB-BOEI worden verwijderd
– Alle Inspecteurs RVB-BOEI in de disciplines Bouwkunde, Werktuigbouwkunde en Elektrotechniek, automatisch worden ingeschreven in het register Inspecteur NEN-2767.
– Alle inspecteurs RVB-BOEI die het PE-programma voor opwaardering hebben gevolgd en zich nog niet hebben geregistreerd als Erkend Onderhoudskundig Inspecteur dit alsnog kunnen doen tot 1 maart a.s. Dat doe je via Mijn registraties beheren, selecteer hiervoor Erkend Maatlat Inspecteur voor de disciplines die voor jou van toepassing zijn.

Inspecteurs in een van de genoemde disciplines blijven dus minimaal geregistreerd als Inspecteur NEN-2767.